Știri

Pagina 4 din 117« Știri mai noi123456 ... 117Știri mai vechi »
28Mai 2024

Sef Autobaza

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Sef Autobaza cod C.O.R.: 132412

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Sef Autobaza
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Directia Exploatare
Durata CIM și durata timpului de munca: Nedeterminată, 8 ore
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesionala (copie simplă+original) precum și copiile+originalele documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale : carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Biroul Resurse Umane
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
• are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului
• candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
• Studii: superioare finalizate cu diploma de licenta;
• Experienta in specialitatea postului: 5 ani ( in domeniul transportului de persoane – reprezinta avantaj experiența în transport public);
• Vechime în funcții de coordonare a activitatii de transport persoane: 3 ani;
• Perioada necesară inițierii în vederea executării operațiunilor specifice postului: 120 zile;
• Competente: Foarte bune cunostinte operare calculator: pachet Ms Office (Word, Excel, Outlook, Power Point);
• Abilitati personale: persoana creativa, analitica, abilitati de negociere si comunicare, capacitate de analiza si sinteza, devotament fata de organizatie, capacitate organizatorica, capacitate de a lucra individual cat si in echipa, capacitate de luare a deciziilor, spirit de observatie, capacitate de a identifica elemente care duc la cresterea eficientei.
• Conditii de lucru: Activitate desfasurata cu preponderenta atat in birou cat si pe teren, program normal de lucru 8h/zi, 40 ore/saptamana;
• Capacitate de efort: necesita efort intelectual
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.12.06.202410:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.14.06.202410:00

Bibliografie:
- Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
- HCL 362/2021-  hotarare de consiliu privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea ct bus sa și atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța;
- CONTRACT de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța Nr. 215993/01.11.2021, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
- Ordonanţa nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs 07.06.2024 ora 15:00
2Selectie dosare10.06.2024
3Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă 12.06.2024
5Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu14.06.2024
6Termenul în care se pot depune contestaţiile (pt proba scrisa) Maxim 1 zi lucratoare de la afisare rezultatelor probelor
7Termenul în care se afişează rezultatele finale14.06.2024 ora 16:00
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA

marți, 28 mai 2024


24Mai 2024

UPDATE

LINIILE 42, 44, 48, 51, 51B ȘI 101, AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL PE STR. MIHAI VITEAZU

vineri, 24 mai 2024


23Mai 2024

LINIILE 42, 44, 48, 51, 51B ȘI 101, DEVIATE DIN CAUZA UNOR LUCRĂRI DE PE STR. MIHAI VITEAZU

Vineri, 24.05.2024, autobuzele liniilor 42, 44, 48, 51, 51B și 101 vor circula deviat astfel:
* Pe sensul către Portul Tomis
Linia 42: bd. Tomis - str. Traian - str. Termele Romane

* Pe sensul către Poarta 1
Liniile 44, 51 si 51B : str. IG Duca - bd Ferdinand – str. Mihai Viteazu - str. Traian - str. Termele Romane

* Pe sensul către Poarta 2
Linia 48: circulă normal
Linia 101: circulă normal

* Pe sensul către Tomis Nord
Linia 42 : Portul Tomis - str. Termele Romane - str. Traian - str Mihai Viteazu (dreapta la Fantasio) - bd Ferdinand - str Mircea cel Batran – Bd.Mamaia-bd. Tomis

* Pe sensul către Henri Coanda / Halta Traian
Liniile 44, 51, 51B : circulă normal

* Pe sensul către Palas / Industriala
Liniile 48 si 101: str. Traian - str. Negru Vodă – Str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand

Devierile survin ca urmare a lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe str. Mihai Viteazu, între str. Dacia și Str. Decebal. Traseele revin la normal după finalizarea acestora.

joi, 23 mai 2024


23Mai 2024

TRASEUL LINIEI 3, SCURTAT ÎN TOMIS PLUS

Din cauza lucrărilor de asfaltare desfășurate astăzi în Tomis Plus, la intersecția străzilor Krakovia și Napoli, autobuzele CT BUS nu mai intră în cartier. Linia 3 întoarce la sensul giratoriu de la Drumul Național. Traseul va reveni la normal după finalizarea lucrărilor.

joi, 23 mai 2024


20Mai 2024

ANUNȚ

ÎNTÂRZIERI PE LINIILE 42,44, 51, 48 ȘI 101 DIN CAUZA UNUI ACCIDENT PETRECUT LUNI DIMINEAȚĂ PE STRADA MIHAI VITEAZUL

luni, 20 mai 2024


18Mai 2024

UPDATE

LINIILE 5-40 ȘI 14 AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL

sâmbătă, 18 mai 2024


17Mai 2024

LINIILE 5-40 ȘI 14 VOR FI DEVIATE SÂMBĂTĂ 18 MAI

Din cauza lucrărilor de asfaltare de pe bd. Mamaia, din zona delimitată de străzile Soveja și Ion Rațiu, traseele liniilor 5-40 și 14 vor fi deviate, pe sensul dinspre Delfinariu spre centrul orașului.
Astfel, la Delfinariu, autobuzele de pe linia 5-40 vor face dreapta pe str. Soveja, vor continua traseul pe strada Chiliei și apoi vor vira la stânga pe str. Ion Rațiu până la bd. Mamaia. Pe strada Ion Rațiu se va circula în ambele sensuri între bd. Mamaia și str. Chiliei.
Autobuzele de pe linia 14 vor circula astfel: din Soveja vor intra pe strada Chiliei și apoi vor continua pe traseul normal - str. Ion Rațiu.
Traficul va reveni la normal când lucrările de asfaltare vor fi finalizate pe bd. Mamaia.

vineri, 17 mai 2024


17Mai 2024

ÎNTÂRZIERI PE LINIILE CT BUS

Din cauza aglomerației din zona centrală a orașului, se înregistrează întârzieri pe liniile 42, 2-43, 43C, 43M, 44, 48, 51, 51B și 5-40. Le recomandăm călătorilor să își programeze din timp deplasările cu autobuzul pe aceste linii.

vineri, 17 mai 2024


17Mai 2024

Angajări - Specialist mentenanță electromecanică-automatică

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist mentenanță electromecanică-automatică

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist mentenanță electromecanică-automatică

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul Tehnologia Informației – Compartiment ITS;
Durata CIM și durata timpului de muncă: durata nedeterminata, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
Studii: superioare absolvite cu diplomă de licentă;
Domeniul studiilor: electronica, automatica, informatica aplicata, electromecanica, inginerie electrică, calculatoare, ingineria sistemelor;
Alte cerinte: cunostinte sisteme de operare LINUX, echipamente active de infrastructura, retele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale, arhitecturi de rețea,V-LAN ;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelorSediul CT BUS S.A.03.06.2024-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.05.06.202413:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.07.06.202413:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs31.05.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs05.06.2024; 07.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisa05.06.2024
4Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 07.06.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa1 zi lucratoare dupa fiecare proba
6Termenul in care se afiseaza rezultatele finale07.06.2024

f) Bibliografie:
• Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
• http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209670
• Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.
• http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233775
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
• I 18/1-2001:Normativ proiectare și executare instalații electrice interioare de curenți slabi aferente clădiri civile și producție;
• Cursuri de specialitate din domeniile:
- Teoria circuitelor electrice si a campului electromagnetic;
- Bazele electrotehnicii;
- Masurari electrice si electronice
- Electronica analogica si digitala
- Automatizări şi echipamente electronice.
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;


vineri, 17 mai 2024


16Mai 2024

STAȚII MUTATE PE LINIILE 5-40, 14, 48 ȘI 101

Pe bulevardul Mamaia, pe liniile 5-40 și 14, în direcția Pescărie, stațiile Ion Rațiu și Dobrogei fuzionează. Astfel va rămâne o singură stație, denumită Ion Rațiu și poziționată între străzile Dobrogei și Timișana pe bd. Mamaia. Aceasta va deservi ambele linii, iar vechea stație cu numele Ion Rațiu este anulată.
A două modificare este pe strada I.G. Duca, pe liniile 48 și 101, în sensul spre bd. Ferdinand. Aici stația Piața Griviței, se mută cu aproximativ 100 de metri înapoi, spre Casa de Cultură.
Schimbarea stațiilor nu modifică rutele liniilor 5-40, 14, 48 și 101.
Legendă:
Stația nouă este marcată cu roșujoi, 16 mai 2024


Pagina 4 din 117« Știri mai noi123456 ... 117Știri mai vechi »