Știri

Pagina 1 din 72123 ... 72Știri mai vechi »
20Mar.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 20.03.2023, începând cu ora 11:40, autobuzele linei 101 circulă deviat, pe sensul către Poarta 1, pe str. Industrială.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor desfășurate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe str. Celulozei, tronsonul "Fabrica de Celuloză" – bd. Aurel Vlaicu.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 20 martie 2023


18Mar.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

UPDATE 18.03.2023: Începând cu ora 14:00 s-a reluat circulația linei 101 pe traseul obișnuit.

CT BUS anunță publicul călător că mâine, 18.03.2023, în intervalul 08:00 – 17:00, autobuzele linei 101 circulă deviat, pe sensul către Poarta 1, pe str. Industrială.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor desfășurate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe str. Celulozei, tronsonul "Fabrica de Celuloză" – bd. Aurel Vlaicu.
Vă mulțumim pentru înțelegere!sâmbătă, 18 martie 2023


17Mar.2023

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

CT BUS S.A. organizează în data de 23.03.2023, ora 12:00 la sediul său din Constanta, str. Industrială nr.8, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe și anume : autobuz Denis Javelin/an fabricație 1996 ; autocar MAZ 152-060//an fabricație 2002; autoutilitara AM /an fabricatie1984; autofurgoneta Dacia 1305/an fabricație 2000; autofurgoneta Dacia 1305 /an fabricație 2002; motostivuitor/an fabricație 1982; motostivuitor/an fabricație 1999.
Autovehiculele se pot inspecta în intervalul orar 8:30-14:30 la sediul CT BUS S.A., situat în Constanța, str. Industrială nr. 8 și la punctul de lucru din Constanta, str. Industrială nr. 10, jud. Constanța.
Cererea de participare la licitație va fi depusa la sediul CT BUS S.A. din Constanta, str. Industrială nr.8 (registratură), până la data de 23.03.2023 ora 10:00 Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Patrimoniu Investiții, telefon 0721 947 229, e-mail: office@ctbus.ro; patrimoniu@ctbus.ro.;
Documentația de licitație:

Caiet de sarcini privind vanzarea la licitatie a unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS S.A
Instructiuni pentru participantii la licitatia publica privind vanzarea unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS S.A
Cerere de participare la licitatie
Model contract vanzare -cumparare
Proces verbal sedinta licitatievineri, 17 martie 2023


16Mar.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că de astăzi, 16.03.2023, autobuzele linilor 100, 100C și 13 opresc din nou în stația "Școala nr.7 Remus Opreanu" situată pe bd. Alexandru Lăpușneanu, în fața centrului comercial City Park Mall, sens spre cap de linie "Satul de Vacanță”.
Reamintim că stația fost mutată temporar, din cauza lucrărilor desfășurate de HidroSalt Plus B92 S.R.L.joi, 16 martie 2023


10Mar.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că mâine, 11.03.2023, autobuzele linei 101 circulă deviat, pe sensul către Poarta 1, pe str. Industrială.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor desfășurate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe str. Celulozei, tronsonul ,,Fabrica de Celuloză” – bd. Aurel Vlaicu.
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 10 martie 2023


09Mar.2023

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

CT BUS S.A. organizează în data de 16.03.2023, ora 12:00 la sediul său din Constanta, str. Industrială nr.8, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe și anume : autobuz Denis Javelin/an fabricație 1996 ; autocar MAZ 152-060//an fabricație 2002; autoutilitara AM /an fabricatie1984; autofurgoneta Dacia 1305/an fabricație 2000; autofurgoneta Dacia 1305 /an fabricație 2002; motostivuitor/an fabricație 1982; motostivuitor/an fabricație 1999.
Autovehiculele se pot inspecta în intervalul orar 8:30-14:30 la sediul CT BUS S.A., situat în Constanța, str. Industrială nr. 8 și la punctul de lucru din Constanta, str. Industrială nr. 10, jud. Constanța.
Cererea de participare la licitație va fi depusa la sediul CT BUS S.A. din Constanta, str. Industrială nr.8 (registratură), până la data de 16.03.2023 ora 10:00 Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Patrimoniu Investiții, telefon 0721 947 229, e-mail: office@ctbus.ro; patrimoniu@ctbus.ro.;
Mijloacele fixe nevândute la licitația organizata în data de 16.03.2023 vor fi supuse unei noi sesiuni de licitații, în aceleași condiții, care va avea loc în ziua de 23.03.2023, ora 12:00
Documentația de licitație:

Caiet de sarcini privind vanzarea la licitatie a unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS S.A
Instructiuni pentru participantii la licitatia publica privind vanzarea unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS S.A
Cerere de participare la licitatie
Model contract vanzare -cumparare
Proces verbal sedinta licitatiejoi, 09 martie 2023


01Mar.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că textul SMS-ului de plată pentru o oră, la numărul scurt 7475 se transformă din "O” în "M75”, deoarece valabilitatea acestuia s-a mărit de la 60 la 75 de minute.
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 01 martie 2023


01Mar.2023

Angajări - INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Atelier Mecanic, Serviciului Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Durata CIM și durata timpului de muncă: 8 ore/zi, pe durata nedeterminata
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență; domeniul studiilor: autovehicule rutiere.
• Experienta: 1 an în specialitate studiilor;
Alte conditii: cunoștințe operare PC.
Alte abilitați/cerințe:
• cunoștințe specifice activității de mentenanță, diagnoză și reparații mecanice;
• capacitate de organizare, planificare și de a lucra in echipă;
• gandire analitică, critică și obiectivă, atenție distributivă, atenție la detalii; • persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează; • capacitate de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelor de concursSediul CT BUS S.A.17.03.2023-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.21.03.202310:00
3Proba interviuSediul CT BUS S.A.23.03.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs16.03.2023, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs21.03.2023, 23.03.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă21.03.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu23.03.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba scrisăMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor celor două probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale24.03.2023

f) Bibliografia
a) OMTC - 572/2016; RNTR 9;
b) Legea 53/2003 - Codul Muncii - Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă, art.111 – 153.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

miercuri, 01 martie 2023


28Feb.2023

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

CT BUS organizează în data de 09.03.2023, ora 12:00, la sediul său din Constanta, str. Industrială nr.8, licitație publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe și anume :
- autobuz Denis Javelin/an fabricație 1996;
- autocar MAZ 152-060//an fabricație 2002;
- autoutilitara AM /an fabricatie1984;
- autofurgoneta Dacia 1305/an fabricație 2000;
- autofurgoneta Dacia 1305 /an fabricație 2002;
- motostivuitor /an fabricație 1982;
- motostivuitor /an fabricație 1999.
Autovehiculele se pot inspecta în intervalul orar 8:30-14:30 la sediul CT BUS S.A., situat în Constanța, str. Industrială nr. 8 și la punctul de lucru din Constanta, str. Industrială nr. 10, jud. Constanța.
Cererea de participare la licitație va fi depusa la sediul CT BUS S.A. din Constanta, str. Industrială nr.8 (registratură), până la data de 09.03.2023 ora 10:00 Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Patrimoniu Investiții, telefon 0721 947 229, e-mail: office@ctbus.ro; patrimoniu@ctbus.ro.;
Mijloacele fixe nevândute la licitația organizata în data de 09.03.2023 vor fi supuse unor noi sesiuni de licitații, în aceleași condiții, care vor avea loc în zilele de 16.03.2023 și 23.03.2023, ora 12:00.
Documentația de licitație:

Caiet de sarcini privind vanzarea la licitatie a unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS S.A
Instructiuni pentru participantii la licitatia publica privind vanzarea unor mijloace fixe din patrimoniul CT BUS S.A
Cerere de participare la licitatie
Model contract vanzare -cumparare
Proces verbal sedinta licitatiemarți, 28 februarie 2023


23Feb.2023

Angajări - SEF BIROU RESURSE UMANE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
SEF BIROU RESURSE UMANE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: SEF BIROU RESURSE UMANE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul RESURSE UMANE SI SALARIZARE, Compartiment Resurse Umane;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: superioare;
Specialitatea de baza: manager resurse umane;
Vechime în specialitatea postului: 5 ani (la societati cu peste 100 de salariati);
Alte specializari/calificari/atestate: curs inspector resurse umane;
Constituie avantaj: curs manager resurse umane, calificarea de expert in legislatia muncii sau studii masterale in domeniul Resurselor Umane;
Alte condiţii: cunoştinţe operare PC;
Alte abilităţi/ cerinte: inteligentă abstractă, spirit de observatie, atentie concentrată şi distributivă, motivatie profesională, rigurozitate in tinerea evidentei şi intocmirea rapoartelor, caracter proactiv, atitudine pozitivă, obiectivitate, rezilienta.
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectie dosareSediul CT BUS S.A.13.03.2023
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.15.03.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.17.03.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs10.03.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs15.03.2023, 17.03.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă15.03.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu17.03.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selectia dosarelor si proba scrisa1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei din cele doua probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale19.03.2023

f) Bibliografia
• a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
• b) O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• c) O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
• d) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• e) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• f) H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
• g) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;
• h) LEGEA nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social;
• i) Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV, TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap. I, III, XIV, XV, TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii);
• j) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
• k) ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

joi, 23 februarie 2023


Pagina 1 din 72123 ... 72Știri mai vechi »