Știri

Pagina 5 din 118« Știri mai noi1 ... 34567 ... 118Știri mai vechi »
20Mai 2024

ANUNȚ

ÎNTÂRZIERI PE LINIILE 42,44, 51, 48 ȘI 101 DIN CAUZA UNUI ACCIDENT PETRECUT LUNI DIMINEAȚĂ PE STRADA MIHAI VITEAZUL

luni, 20 mai 2024


18Mai 2024

UPDATE

LINIILE 5-40 ȘI 14 AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL

sâmbătă, 18 mai 2024


17Mai 2024

LINIILE 5-40 ȘI 14 VOR FI DEVIATE SÂMBĂTĂ 18 MAI

Din cauza lucrărilor de asfaltare de pe bd. Mamaia, din zona delimitată de străzile Soveja și Ion Rațiu, traseele liniilor 5-40 și 14 vor fi deviate, pe sensul dinspre Delfinariu spre centrul orașului.
Astfel, la Delfinariu, autobuzele de pe linia 5-40 vor face dreapta pe str. Soveja, vor continua traseul pe strada Chiliei și apoi vor vira la stânga pe str. Ion Rațiu până la bd. Mamaia. Pe strada Ion Rațiu se va circula în ambele sensuri între bd. Mamaia și str. Chiliei.
Autobuzele de pe linia 14 vor circula astfel: din Soveja vor intra pe strada Chiliei și apoi vor continua pe traseul normal - str. Ion Rațiu.
Traficul va reveni la normal când lucrările de asfaltare vor fi finalizate pe bd. Mamaia.

vineri, 17 mai 2024


17Mai 2024

ÎNTÂRZIERI PE LINIILE CT BUS

Din cauza aglomerației din zona centrală a orașului, se înregistrează întârzieri pe liniile 42, 2-43, 43C, 43M, 44, 48, 51, 51B și 5-40. Le recomandăm călătorilor să își programeze din timp deplasările cu autobuzul pe aceste linii.

vineri, 17 mai 2024


17Mai 2024

Angajări - Specialist mentenanță electromecanică-automatică

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Specialist mentenanță electromecanică-automatică

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Specialist mentenanță electromecanică-automatică

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul Tehnologia Informației – Compartiment ITS;
Durata CIM și durata timpului de muncă: durata nedeterminata, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
Studii: superioare absolvite cu diplomă de licentă;
Domeniul studiilor: electronica, automatica, informatica aplicata, electromecanica, inginerie electrică, calculatoare, ingineria sistemelor;
Alte cerinte: cunostinte sisteme de operare LINUX, echipamente active de infrastructura, retele de calculatoare: topologii, medii de transmisie, protocoale, arhitecturi de rețea,V-LAN ;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelorSediul CT BUS S.A.03.06.2024-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.05.06.202413:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.07.06.202413:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs31.05.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs05.06.2024; 07.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisa05.06.2024
4Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 07.06.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa1 zi lucratoare dupa fiecare proba
6Termenul in care se afiseaza rezultatele finale07.06.2024

f) Bibliografie:
• Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.
• http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209670
• Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale.
• http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233775
• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
• I 18/1-2001:Normativ proiectare și executare instalații electrice interioare de curenți slabi aferente clădiri civile și producție;
• Cursuri de specialitate din domeniile:
- Teoria circuitelor electrice si a campului electromagnetic;
- Bazele electrotehnicii;
- Masurari electrice si electronice
- Electronica analogica si digitala
- Automatizări şi echipamente electronice.
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;


vineri, 17 mai 2024


16Mai 2024

STAȚII MUTATE PE LINIILE 5-40, 14, 48 ȘI 101

Pe bulevardul Mamaia, pe liniile 5-40 și 14, în direcția Pescărie, stațiile Ion Rațiu și Dobrogei fuzionează. Astfel va rămâne o singură stație, denumită Ion Rațiu și poziționată între străzile Dobrogei și Timișana pe bd. Mamaia. Aceasta va deservi ambele linii, iar vechea stație cu numele Ion Rațiu este anulată.
A două modificare este pe strada I.G. Duca, pe liniile 48 și 101, în sensul spre bd. Ferdinand. Aici stația Piața Griviței, se mută cu aproximativ 100 de metri înapoi, spre Casa de Cultură.
Schimbarea stațiilor nu modifică rutele liniilor 5-40, 14, 48 și 101.
Legendă:
Stația nouă este marcată cu roșujoi, 16 mai 2024


14Mai 2024

Angajări - Administrator baze de date

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Administrator baze de date

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Administrator baze de date

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul Tehnologia Informatiei – Compartiment Management baza de date si sistem ERP;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminata, 8 ore/zi
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

c) Condițiile specifice:
Studii: superioare absolvite cu diplomă de licentă;
Domeniul studiilor: Informatică, Tehnologia informației, Contabilitate si Informatică de Gestiune;
Alte cerinte: oarte bune cunostinte de SQL, administrare MySQL, HANA database, aplicații de calcul tabelar, Windows Server 2019, sisteme de operare LINUX (Ubuntu, Suse), noțiuni de contabilitate de gestiune.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelorSediul CT BUS S.A.30.05.2024-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.03.06.202411:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.05.06.202411:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs29.05.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs03.06.2024; 05.06.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisa03.06.2024
4Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 05.06.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa1 zi lucratoare dupa fiecare proba
6Termenul in care se afiseaza rezultatele finale05.06.2024

f) Bibliografie:
a) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/209670
b) Ordinul nr. 1323/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerințele minime de asigurare a securității rețelelor și sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esențiale http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/233775
c) https://help.sap.com
d) https://dev.mysql.com/doc/
e) https://www.w3schools.com/sql/
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;


marți, 14 mai 2024


13Mai 2024

UPDATE

TRASEELE LINIILOR 5-40 ȘI 5B AU REVENIT LA NORMAL ÎN ZONA VIILE NOI

luni, 13 mai 2024


13Mai 2024

FRECVENȚA AUTOBUZELOR PE LINIA 44, AFECTATĂ DE AGLOMERAȚIA DIN ZONA ENERGIA

Din cauza aglomerației din zona Cimitirului Muncipal, autobuzele de pe linia 44 înregistrează întârzieri. Circulația va reveni la normal după ce traficul din zonă se va fluidiza.

luni, 13 mai 2024


13Mai 2024

TRASEU DEVIAT TEMPORAR PENTRU LINIILE 5-40 ȘI 5B ÎN CARTIERUL VIILE NOI

Din cauza aglomerației create de mașinile parcate în zona Cimitirului Viile Noi, traseele liniilor 5-40 și 5B au fost modificate în această dimineață. De la ora 9.30, în sensul spre Sere, autobuzele de pe Liniia 5-40 nu vor mai circula pe str. Democrației și vor întoarce la intersecția străzilor Pandurului cu Meșterul Manole. Autobuzele Liniei 5B vor vira de pe str. Comarnic pe str. Pandurului și vor întoarce pe str. Meșterul Manole tot în sensul spre Sere.

luni, 13 mai 2024


Pagina 5 din 118« Știri mai noi1 ... 34567 ... 118Știri mai vechi »