Anunțuri recente

În atenția dv.

plătește amenzile online
SPIT Constanța - Plătește amenzile online
Internet gratuit

CT BUS pune la dispoziția călătorilor internet WI-FI gratuit în toate mijloacele de transport. În cazul în care rețeaua nu funcționează, vă rugăm să anunțați șoferul autobuzului.

DIGI & CT BUS - Internet gratuit

rampa persoane dizabilitati CT BUS S.A. Constanța are toate autobuzele dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități care se deplasează în cărucioare.
Conducătorii auto solicitați vor ajuta persoanele cu dizabilități să urce și să coboare din autobuz.

Pentru persoane cu dizabilități

Liniile CTBUS

Traseele de Noapte - Suspendate cu 06.11.2020

Liniile Estivale Suspendate pe perioada sezonului rece

Tarife, reduceri și gratuități

Bilete

 • Una călătorie 1,50lei
 • Două călătorii 3,00lei
 • 60 min (toate liniile) 2,00lei
 • 24 ore (toate liniile) 5,00lei
 • 7 zile (toate liniile) 30,00lei
 • Una călătorie CiTy Tour 3,00 lei
 • Toata ziua CiTy Tour 5,00 lei

Abonamente

 • Una linie (nominalizat) 55,00lei
 • Două linii (nominalizat) 80,00lei
 • Toate liniile (nominalizat) 125,00lei
 • Toate liniile la purtător (nenominalizat) 140,00lei

Reduceri

 • ABONAMENTE 50%:
 • ABONAMENT 1 LINIE 27,50lei
 • ABONAMENT 2 LINII 40,00lei
 • ABONAMENT TOATE LINIILE 62,50lei

Gratuități

 • ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 • PENSIONARII cu pensii până la 2100lei
 • PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI
 • VETERANII DE RĂZBOI
 • REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE
 • DEPORTAȚII ȘI DEȚINUȚII POLITICI
 • STRĂMUTAȚII ȘI PERSECUTAȚII ETNIC

Plata prin SMS

Trimiteți un SMS cu textul L, ORA, ZI sau S, pentru titlul de călătorie dorit, la numărul scurt: 7475 Cum plătesc prin SMS - detalii...

Programul curselor CTBUS

Programul Curselor de Noapte - Suspendate cu 06.11.2020

Programul Curselor Estivale Suspendate pe perioada sezonului rece

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Codul de Etică al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. Constanța: Codul de Etică al C.A. CT BUS S.A.

Codul de Etică al angajaților CT BUS S.A. Constanța: Codul de Etică al angajaților CT BUS S.A.

Scrisoare de așteptări a Consiliului Local Constanța cu privire la administrare/conducere executivă a RATC Constanța:
Scrisoare de asteptari a Consiliului Local Constanta
Plan de administrare și management 2018-2022 aprobat prin HCL 143/25.04.2018:
Plan de administrare si management

Anunț selecție Director Tehnic - 04 martie 2021:
Descarcă Anunț selecție în format Microsoft Word: Anunț selecție Director Tehnic
Descarcă Formulare selecție în format Microsoft Word: Formulare selecție Director Tehnic

Strategia Națională Anticorupție

DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
Declarația de Aderare


Plan de integritate RATC Constanta RA
Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției
Componența grupului de lucru


Legea nr.251/2004
Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit
În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, CT BUS SA face cunoscut faptul că, în cursul anului 2020, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.


Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
Avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
În cadrul CT BUS S.A., sesizările pot fi trimise prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: avertizorintegritate@ctbus.ro

Management și Organizare

AGA - Adunarea Generală a Acționarilor

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 03.02.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA 03.02.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA iulie 2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA iulie 2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 7 septembrie din cadrul CT BUS S.A.

Completare ordine de zi AGOA 7.09.2020 - Completare ordine de zi AGOA 7.09.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 17.12.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA 17.12.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 21.12.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 02.02.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 15.02.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 23.03.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 29.03.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 13.04.2021 din cadrul CT BUS S.A.


Hotărârea AGA nr.1 din 03.02.2020 - Hotărârea AGA nr.1 din 03.02.2020
Hotărârea AGA nr.2 din 03.02.2020 - Hotărârea AGA nr.2 din 03.02.2020
Hotărârea AGA nr.3 din 03.02.2020 - Hotărârea AGA nr.3 din 03.02.2020
Hotărârea AGA nr.4 din 03.02.2020 - Hotărârea AGA nr.4 din 03.02.2020
Hotărârea AGA nr.5 din 03.04.2020 - Hotărârea AGA nr. 5 din 03.04.2020
Hotărârea AGA nr.6 din 03.04.2020 - Hotărârea AGA nr. 6 din 03.04.2020
Hotărârea AGA nr.7 din 03.04.2020 - Hotărârea AGA nr. 7 din 03.04.2020
Hotărârea AGA nr.8 din 13.07.2020 - Hotărârea AGA nr. 8 din 13.07.2020
Hotărârea AGA nr.9 din 13.07.2020 - Hotărârea AGA nr. 9 din 13.07.2020
Hotărârea AGA nr.10 din 13.07.2020 - Hotărârea AGA nr. 10 din 13.07.2020
Hotărârea AGA nr.11 din 07.09.2020 - Hotărârea AGA nr.11 din 07.09.2020
Hotărârea AGA nr.12 din 07.09.2020 - Hotărârea AGA nr.12 din 07.09.2020
Hotărârea AGA nr.13 din 07.09.2020 - Hotărârea AGA nr.13 din 07.09.2020
Hotararea AGEA nr. 16-17.12.2020 - Hotararea AGEA nr. 16-17.12.2020
Hotararea AGOA nr. 14-17.12.2020 - Hotararea AGOA nr. 14-17.12.2020
Hotararea AGOA nr. 15-17.12.2020 - Hotararea AGOA nr. 15-17.12.2020
Hotararea AGA nr. 17 din 21.12.2020 - Hotararea AGA nr. 17 din 21.12.2020
Hotararea AGA nr. 18 din 15.02.2021 - Hotararea AGA nr. 18 din 15.02.2021
Hotararea AGA nr. 19 din 29.03.2021 - Hotararea AGA nr. 19 din 29.03.2021
Hotararea AGA nr. 20 din 29.03.2021 - Hotararea AGA nr. 20 din 29.03.2021
Hotararea AGOA nr. 21 din 13.04.2021 - Hotararea AGOA nr. 21 din 13.04.2021
Hotararea AGOA nr. 22 din 13.04.2021 - Hotararea AGOA nr. 22 din 13.04.2021

Management

Componența Consiliului de Administrație al CT BUS Constanța

Iorgu Paraschiv - Membru CV
Adrian Gorcea - Membru CV
Sorin Petrică Țuțuianu - Membru CV
Alexandru Sorin Dănilă - Membru CV

Management

Conducerea CT BUS Constanța

Nicolae-Bogdan Niță - Director General Executiv CV
Mariana Soceanu - Director Economic CV
Adrian Romulus Cionea - Director Tehnic CV

Declarații de avere și de interese

Alexandru Sorin Danilă Declarație de avere Declarație de interese - 20.04.2021
Sorin Petrică Țuțuianu Declarație de avere Declarație de interese - 20.04.2021
Gheorghe Ungureanu Declarație de avere Declarație de interese-25.05.2020
Nicolae Bogdan Nita Declarație de avere Declarație de interese-09.06.2020
Cristian Dumitru Fuior Declarație de avere Declarație de interese-12.06.2020
Iorgu Paraschiv Declarație de avere Declarație de interese-14.12.2020
Adrian Gorcea Declarație de avere Declarație de interese-05.01.2021
Adrian Bizineche Declarație de avere Declarație de interese-18.09.2020
Mariana Soceanu Declarație de avere Declarație de interese-09.06.2020
Adrian Romulus Cionea Declarație de avere Declarație de interese-05.01.2021
Gevat Bari Declarație de avere Declarație de interese-03.06.2020
Cristina Aldea Declarație de avere Declarație de interese-2020
Dumitru Coiciu Declarație de avere Declarație de interese-02.06.2020
Marcela Mariana Frigioiu Declarație de avere Declarație de interese-06.05.2020
Marcela Mariana Frigioiu Declarație de avere Declarație de interese-14.01.2020
Radu Cristian Palan Declarație de avere Declarație de interese-29.10.2019
Gheorghe Ungureanu Declarație de avere Declarație de interese-03.06.2019
Nicolae Bogdan Niță Declarație de avere Declarație de interese-04.06.2019
Radu Cristian Palan Declarație de avere Declarație de interese-23.04.2019
Mariana Soceanu Declarație de avere Declarație de interese-07.06.2019
Gevat Bari Declarație de avere Declarație de interese-06.06.2019
Aristide Cătălin Dumitrache Declarație de avere Declarație de interese-21.05.2019
Dumitru Coiciu Declarație de avere Declarație de interese-10.06.2019
Gheorghe Ungureanu Declarație de avere Declarație de interese-25.05.2018
Nicolae Bogdan Niță Declarație de avere Declarație de interese-14.06.2018
Cristian Dumitru Fuior Declarație de avere Declarație de interese-12.06.2018
Radu Cristian Palan Declarație de avere Declarație de interese-10.12.2018
Gheorghe Crantea Declarație de avere Declarație de interese-05.06.2018
Mariana Soceanu Declarație de avere Declarație de interese-14.06.2018
Gevat Bari Declarație de avere Declarație de interese-31.05.2018
Ovidiu Cristian Tănase Declarație de avere Declarație de interese-31.05.2018
Viorica Gușilă Declarație de avere Declarație de interese-30.05.2018
Chiamiran Afuzii Declarație de avere Declarație de interese-12.06.2018
Aristide Cătălin Dumitrache Declarație de avere Declarație de interese-25.05.2018
Dumitru Coiciu Declarație de avere Declarație de interese-04.06.2018
Steliana Gorea Declarație de avere Declarație de interese-12.06.2018

Organigrama RATC Organigrama

Regulamentul de Organizare și Funcționare RATC ROF RATC

Politica de resurse umane a CT BUS S.A. Politica RU CT BUS

Politica CT BUS S.A. în domeniul hărțuirii la locul de muncă și al egalității de șanse Politica CT BUS S.A. în domeniul hărțuirii la locul de muncă și al egalității de șanse

Raport remunerații 2017 RATC Raport remunerații 2017 RATC

Raport remunerații 2018 RATC Raport remunerații 2018 RATC

Raport remunerații 2019 CT BUS S.A. Raport remunerații 2019 CT BUS S.A.

Raport remunerații 2020 CT BUS S.A. Raport remunerații 2020 CT BUS S.A.

Transparență

O.G. 27/2002 PETIȚII

PETIŢIA se poate transmite la CT BUS pe următoarele căi:

Depunere, în formă scrisă, la sediul din str. Industrială nr. 8, după următorul program:
Luni - Vineri: 8:30 - 16:00

Expediere prin intermediul poștei clasice/curierat, la adresa:
Constanța, str. Industrială nr. 8, cod poștal 900147

Expediere prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail:
petitii@ctbus.ro

Informare:

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare)
Prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori pe adresa de mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice descentralizate ale ministerului și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome și instituții publice (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare).

LEGEA nr. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile și completările ulterioare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Normele de aplicare HG nr. 123/2002:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

PROGRAM INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Birou Marketing – Relații Publice

LUNI: 08:00 – 17:00
de MARȚI până VINERI: 08:00 – 16:00


Persoana de contact:
Nina Popescu, nina.popescu@ctbus.ro


Decizii și rapoarte

Decizia 11950/16.09.2019 de aplicare a Legii 544/2001 la nivelul RATC:
Decizia nr.1195016.09.2019

Raport petiții 2020:
Raport semestrul I petiții 2020
Raport semestrul II petiții 2020
Raport anual petiții 2020

Raport semestrial petiții 2019:
Raport semestrul I petiții 2019
Raport semestrul II petiții 2019

Raportul de evaluare pe anul 2018, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2019, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2020, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Instrucţiuni specifice care trebuie să fie afișate în mijloacele de transport public, pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni:


  Instrucțiuni pentru prevenirea și combaterea savârșirii de infracțiuni la utilizarea mijloacelor de transport:
 • când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră;
 • fiți foarte atenți atunci când citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi deveni cu uşurinţă victimele hoţilor de buzunare;
 • dacă în aglomeraţie vă simţiţi înconjuraţi de persoane dubioase căutaţi să vă schimbaţi locul;
 • poziţionaţi poşeta/geanta în faţa dumneavoastră, iar dacă e posibil, între corp şi un element fix in autovehicul;
 • dacă vă aşezaţi pe scaun, ţineţi bagajele în braţe, în nici un caz spre exterior ori spre vecinul de scaun;
 • când poziţia unui călător vă impune să vă îndepărtaţi de bagaje sau să vă schimbaţi poziţia, evitaţi-l;
 • nu purtaţi portofelul, banii ori telefonul mobil în buzunarul de la spatele pantalonilor; acesta este vulnerabil la urcarea şi coborârea din mijloacele da transport în comun;
 • nu purtaţi bani sau valori în buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile şi cel mai des vizitate de către hoţi;
 • dacă transportaţi sume mari de bani, evitaţi deplasarea cu mijloacele de transport în comun;
 • dacă sunteţi obosiţi, evitaţi să vă aşezaţi pe scaun, pentru a nu adormi;
 • dacă circulaţi la ore târzii, când sunt puţini călători, aşezaţi-vă cât mai aproape de con-ducătorul auto sau lângă alţi pasageri care vă inspiră încredere.

FOARTE IMPORTANT!

  În situaţia în care deveniţi victima / martorul unei infracţiuni:
 • anunţaţi organele de poliţie la numărul unic de urgenţă 112, apelabil de la orice telefon mobil sau fix, chiar şi public, indiferent că aveţi sau nu credit ori cartelă;
 • anunțați conducătorul auto al autobuzului despre orice situație de producere a unei infracțiuni.