Anunțuri recente

În atenția dv.

plătește amenzile online
SPIT Constanța - Plătește amenzile online
Internet gratuit

CT BUS pune la dispoziția călătorilor internet WI-FI gratuit în toate mijloacele de transport. În cazul în care rețeaua nu funcționează, vă rugăm să anunțați șoferul autobuzului.

DIGI & CT BUS - Internet gratuit

rampa persoane dizabilitati CT BUS S.A. Constanța are toate autobuzele dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități care se deplasează în cărucioare.
Conducătorii auto solicitați vor ajuta persoanele cu dizabilități să urce și să coboare din autobuz.

Pentru persoane cu dizabilități

Liniile CTBUS

Trasee transport elevi - începând de luni, 13.09.2021

Traseele de Noapte - Suspendate cu 06.11.2020

Liniile Estivale

Tarife, reduceri și gratuități

Bilete

 • Cu o călătorie 1,50lei
 • Două călătorii 3,00lei
 • 60 min (toate liniile) 2,00lei
 • 24 ore (toate liniile) 5,00lei
 • 7 zile (toate liniile) 30,00lei
 • Una călătorie CiTy Tour 3,00 lei
 • Toata ziua CiTy Tour 5,00 lei
 • Una călătorie CiTy Tour (iulie-august) 6,00 lei
 • Toata ziua CiTy Tour (iulie-august) 10,00 lei

Abonamente

 • Una linie (nominalizat) 55,00lei
 • Două linii (nominalizat) 80,00lei
 • Toate liniile (nominalizat) 125,00lei
 • Toate liniile la purtător (nenominalizat) 140,00lei

Reduceri

 • ABONAMENTE 50%:
 • ABONAMENT 1 LINIE 27,50lei
 • ABONAMENT 2 LINII 40,00lei
 • ABONAMENT TOATE LINIILE 62,50lei

Gratuități

 • ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 • PENSIONARII cu pensii până la 2100lei
 • PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI
 • VETERANII DE RĂZBOI
 • REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE
 • DEPORTAȚII ȘI DEȚINUȚII POLITICI
 • STRĂMUTAȚII ȘI PERSECUTAȚII ETNIC

Plata prin SMS

Trimiteți un SMS cu textul L, ORA, ZI sau S, pentru titlul de călătorie dorit, la numărul scurt: 7475 Cum plătesc prin SMS - detalii...

Programul curselor CTBUS

Programul Curselor Transport Elevi - începând de luni, 13.09.2021

Pentru ziua de luni, 13.09.2021, programul de circulație al traseelor pentru elevi începe cu o oră mai târziu.

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Codul de Etică al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. Constanța: Codul de Etică al C.A. CT BUS S.A. (data publicării 05.02.2020)

Codul de Etică al angajaților CT BUS S.A. Constanța: Codul de Etică al angajaților CT BUS S.A. (data publicării 29.05.2020)

Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor societății CT BUS S.A.: Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor societății CT BUS S.A. (data publicării 23.08.2021)

Scrisoare de așteptări a Consiliului Local Constanța cu privire la administrare/conducere executivă a RATC Constanța:
Scrisoare de asteptari a Consiliului Local Constanta
Plan de administrare și management 2018-2022 aprobat prin HCL 143/25.04.2018:
Plan de administrare si management

Anunț privind selecția Directorului Tehnic - 04 martie 2021:
Descarcă Anunț selecție în format Microsoft Word: Anunț privind selecția Directorului Tehnic (data publicării 04.03.2021)
Descarcă Formulare selecție în format Microsoft Word: Formulare privind selecția Director Tehnic (data publicării 04.03.2021)

ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CT BUS S.A.:
Descarcă Anunț în format Microsoft Word: ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL CT BUS S.A. (data publicării 15.09.2021)
Descarcă Formular F1 în format Microsoft Word: CERERE DE ÎNSCRIERE (data publicării 15.09.2021)
Descarcă Formular F2 în format Microsoft Word: DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVIND CONFORMITATEA DOCUMENTELOR ŞI INFORMAȚIILOR PREZENTATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ (data publicării 15.09.2021)
Descarcă Formular F3 în format Microsoft Word: ACORDUL DE OBȚINERE A DATELOR PENTRU VERIFICAREA INFORMAȚIILOR FURNIZATE ÎN DOSARUL DE CANDIDATURĂ (data publicării 15.09.2021)
Descarcă Formular F4 în format Microsoft Word: CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL (data publicării 15.09.2021)
Descarcă Formular F5 în format Microsoft Word: DECLARAȚIA DE INTERESE (data publicării 15.09.2021)

Strategia Națională Anticorupție

DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
Declarația de Aderare


Plan de integritate RATC Constanta RA
Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției
Componența grupului de lucru


Legea nr.251/2004
Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit
În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, CT BUS SA face cunoscut faptul că, în cursul anului 2020, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.


Legea 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.
Avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
În cadrul CT BUS S.A., sesizările pot fi trimise prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: avertizorintegritate@ctbus.ro

Management și Organizare

AGA - Adunarea Generală a Acționarilor

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 03.02.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA 03.02.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA iulie 2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA iulie 2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 7 septembrie din cadrul CT BUS S.A.

Completare ordine de zi AGOA 7.09.2020 - Completare ordine de zi AGOA 7.09.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 17.12.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA 17.12.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 21.12.2020 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 02.02.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 15.02.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 23.03.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 29.03.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 13.04.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 17.05.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 20.05.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 17.06.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor - Convocator AGEA 17.06.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 02.07.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 16.07.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 20.07.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 16.08.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 27.09.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 14.10.2021 din cadrul CT BUS S.A.

CONVOCATOR privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor - Convocator AGOA 16.11.2021 din cadrul CT BUS S.A.


Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.1 din 03.02.2020 (data publicarii 05.02.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.2 din 03.02.2020 (data publicarii 05.02.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.3 din 03.02.2020 (data publicarii 05.02.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.4 din 03.02.2020 (data publicarii 05.02.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 5 din 03.04.2020 (data publicarii 03.04.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 6 din 03.04.2020 (data publicarii 03.04.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 7 din 03.04.2020 (data publicarii 03.04.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 8 din 13.07.2020 (data publicarii 15.07.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 9 din 13.07.2020 (data publicarii 15.07.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 10 din 13.07.2020 (data publicarii 15.07.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.11 din 07.09.2020 (data publicarii 08.09.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.12 din 07.09.2020 (data publicarii 08.09.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr.13 din 07.09.2020 (data publicarii 08.09.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 14 din 17.12.2020 (data publicarii 17.12.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 15 din 17.12.2020 (data publicarii 17.12.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 16 din 17.12.2020 (data publicarii 17.12.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 17 din 21.12.2020 (data publicarii 22.12.2020)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 18 din 15.02.2021 (data publicarii 15.02.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 19 din 29.03.2021 (data publicarii 30.03.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 20 din 29.03.2021 (data publicarii 30.03.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 21 din 13.04.2021 (data publicarii 14.04.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 22 din 13.04.2021 (data publicarii 14.04.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 23 din 18.05.2021 (data publicarii 19.05.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 24 din 18.05.2021 (data publicarii 19.05.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 25 din 21.05.2021 (data publicarii 21.05.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 26 din 17.06.2021 (data publicarii 22.06.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 27 din 17.06.2021 (data publicarii 22.06.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 28 din 02.07.2021 (data publicarii 02.07.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 29 din 16.07.2021 (data publicarii 16.07.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 30 din 20.07.2021 (data publicarii 20.07.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 31 din 16.08.2021 (data publicarii 17.08.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 32 din 16.08.2021 (data publicarii 17.08.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 33 din 27.09.2021 (data publicarii 27.09.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 34 din 15.10.2021 (data publicarii 18.10.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 35 din 15.10.2021 (data publicarii 18.10.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 36 din 15.10.2021 (data publicarii 18.10.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 37 din 15.10.2021 (data publicarii 18.10.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 38 din 15.10.2021 (data publicarii 18.10.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 39 din 15.10.2021 (data publicarii 18.10.2021)
Hotărârea adunării generale a acționarilor nr. 40 din 16.11.2021 (data publicarii 17.11.2021)

Management

Componența Consiliului de Administrație al CT BUS Constanța

Iorgu Paraschiv - Președinte CV
Sorin Petrică Țuțuianu - Membru CV
Adrian-Dan Dugăiașu - Membru CV
Gabriel Ciobanu - Membru CV
Ștefan Bitoleanu - Membru CV

Management

Conducerea CT BUS Constanța

Aristide-Cătălin Dumitrache - Director General provizoriu 20.09.2021-20.11.2021 CV
Mariana Soceanu - Director Economic CV
Armando-Traian Andreșoiu - Director Tehnic provizoriu 17.08.2021-17.12.2021 CV

Organigrama CT BUS S.A. Organigrama aprobată prin HCL nr. 221/30.07.2021 (Data publicării 30.08.2021)

Regulamentul de Organizare și Funcționare CT BUS S.A. ROF CT BUS S.A. aprobat prin HCL nr. 221/30.07.2021 (Data publicării 30.08.2021)

Politica de resurse umane a CT BUS S.A. Politica RU CT BUS

Politica de mediu Politica de mediu

Politica CT BUS S.A. în domeniul hărțuirii la locul de muncă și al egalității de șanse Politica CT BUS S.A. în domeniul hărțuirii la locul de muncă și al egalității de șanse

Politica și criterii remunerare administratori si directori Politica și criterii remunerare administratori si directori (Data publicării 02.07.2021)


Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2017 RATC

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2018 RATC

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2019 CT BUS S.A.

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2020 CT BUS S.A.

Raport de evaluare a directorilor societatii CT BUS SA pentru activitatea din anul 2020 (Data publicării 31.05.2021)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 138/28.05.2021 (Data publicării 11.06.2021)

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al CT BUS SA (Data publicării 02.07.2021)

Raport consiliu de administrație - semestrial 2020 (data publicării 07.09.2020)

Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea CT BUS SA în anul 2020 (Data publicării 20.07.2021)

Raport consiliu de administrație - semestrul I 2021 (data publicării 10.09.2021)

Transparență

2021

Situații 2021

Raportări contabile semestriale 2021
(data publicării 17.08.2021)

2020

Situații 2020

Situații financiare anuale 2020
aprobate prin HCL nr. 137/28.05.2021 (data publicării 28.05.2021)

Raport consiliu de administrație 2020
(data publicării 28.05.2021)

Raport audit anual 2020
(data publicării 28.05.2021)

Raportări contabile semestriale 2020
(data publicării 07.09.2020)

2019

Situații 2019

Situații financiare anuale 2019
aprobate prin HCL nr. 143/29.05.2020 (data publicării 29.05.2020)

Raport consiliu de administrație 2019
(data publicării 29.05.2020)

Raport audit anual 2019
(data publicării 29.05.2020)

Raportări contabile semestriale 2019
(data publicării 05.08.2019)

2018

Situații 2018

Situații financiare anuale 2018
aprobate prin HCL nr. 188/30.05.2019 (data publicării 31.05.2019)
Raport consiliu de administrație 2018
(data publicării 31.05.2019)
Raport audit anual 2018
(data publicării 31.05.2019)
Raportări contabile semestriale 2018
(data publicării 06.08.2018)

2017

Situații 2017

Situații financiare anuale 2017
aprobate prin HCL nr. 186/29.05.2018 (data publicării 31.05.2018)

Raport consiliu de administrație 2017
(data publicării 31.05.2018)

Raport audit anual 2017
(data publicării 31.05.2018)

Raportări contabile semestriale 2017
(data publicării 03.08.2017)

2016

Situații 2016

Situatii financiare anuale 2016
aprobate prin HCL nr. 150/31.05.2017 (data publicării 31.05.2017)
Anexe situații financiare anuale 2016
(data publicării 31.05.2017)
Raportări contabile semestriale 2016
(data publicării 02.08.2016)

O.G. 27/2002 PETIȚII

PETIŢIA se poate transmite la CT BUS pe următoarele căi:

Depunere, în formă scrisă, la sediul din str. Industrială nr. 8, după următorul program:
Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Expediere prin intermediul poștei clasice/curierat, la adresa:
Constanța, str. Industrială nr. 8, cod poștal 900147

Expediere prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail:
petitii@ctbus.ro

Informare:

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare)
Prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori pe adresa de mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice descentralizate ale ministerului și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome și instituții publice (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare).

LEGEA nr. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile și completările ulterioare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Normele de aplicare HG nr. 123/2002:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

PROGRAM INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Specialist Relatii publice

de LUNI până VINERI: 08:00 – 16:00


Persoana de contact:
Veronica Puiu, informatii-publice@ctbus.ro


Decizii și rapoarte

Decizia 11950/16.09.2019 de aplicare a Legii 544/2001 la nivelul RATC:
Decizia nr.1195016.09.2019

Raport petiții 2021:
Raport semestrul I petiții 2021(Data postării 01.07.2021)

Raport petiții 2020:
Raport semestrul I petiții 2020
Raport semestrul II petiții 2020
Raport anual petiții 2020

Raport semestrial petiții 2019:
Raport semestrul I petiții 2019
Raport semestrul II petiții 2019

Raportul de evaluare pe anul 2018, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2019, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2020, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Instrucţiuni specifice care trebuie să fie afișate în mijloacele de transport public, pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni:


  Instrucțiuni pentru prevenirea și combaterea savârșirii de infracțiuni la utilizarea mijloacelor de transport:
 • când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră;
 • fiți foarte atenți atunci când citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi deveni cu uşurinţă victimele hoţilor de buzunare;
 • dacă în aglomeraţie vă simţiţi înconjuraţi de persoane dubioase căutaţi să vă schimbaţi locul;
 • poziţionaţi poşeta/geanta în faţa dumneavoastră, iar dacă e posibil, între corp şi un element fix in autovehicul;
 • dacă vă aşezaţi pe scaun, ţineţi bagajele în braţe, în nici un caz spre exterior ori spre vecinul de scaun;
 • când poziţia unui călător vă impune să vă îndepărtaţi de bagaje sau să vă schimbaţi poziţia, evitaţi-l;
 • nu purtaţi portofelul, banii ori telefonul mobil în buzunarul de la spatele pantalonilor; acesta este vulnerabil la urcarea şi coborârea din mijloacele da transport în comun;
 • nu purtaţi bani sau valori în buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile şi cel mai des vizitate de către hoţi;
 • dacă transportaţi sume mari de bani, evitaţi deplasarea cu mijloacele de transport în comun;
 • dacă sunteţi obosiţi, evitaţi să vă aşezaţi pe scaun, pentru a nu adormi;
 • dacă circulaţi la ore târzii, când sunt puţini călători, aşezaţi-vă cât mai aproape de con-ducătorul auto sau lângă alţi pasageri care vă inspiră încredere.

FOARTE IMPORTANT!

  În situaţia în care deveniţi victima / martorul unei infracţiuni:
 • anunţaţi organele de poliţie la numărul unic de urgenţă 112, apelabil de la orice telefon mobil sau fix, chiar şi public, indiferent că aveţi sau nu credit ori cartelă;
 • anunțați conducătorul auto al autobuzului despre orice situație de producere a unei infracțiuni.