Știri

Pagina 2 din 66« Știri mai noi1234 ... 66Știri mai vechi »
20Sep 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că pe 20 şi 21.09.2022, în intervalul orar 08:00-16:00, autobuzele liniei 2-43 circulă deviat din cauza lucrarilor de asfaltare de pe str. Brizei. Astfel, pe sensul către Cap de Linie Poarta 6, vor circula pe bd. 1 Mai Vechi – str. Pajurei – str. Viorelelor. .
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 20 septembrie 2022


16Sep 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că începând de luni, 19.09.2022, suspendă linia estivală CiTY TOUR.
Constănțenii și turiștii se mai pot bucura de o plimbare la înălțime până duminică (inclusiv), pe traseul: Gară CFR – bd. 1 Mai – Port Constanța – bd. Regina Elisabeta – str. Termele Romane – str. Traian – str. Mircea cel Bătrân – bd. Mamaia – Tabără Turist - bd. Mamaia - bd. Tomis - str. Ferdinand - Gară CFR.vineri, 16 septembrie 2022


16Sep.2022

Angajări - Electronist telecomunicații

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Electronist telecomunicații

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Electronist telecomunicații
cod C.O.R.: 742207
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Tehnologia Informatiei
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii medii liceu profil profilul electronica, electrotehnica, sisteme electrice/automatizari sau şcoală profesională tehnică (specializare electronist telecomunicaţii/similar) sau curs de calificare profesională în specializarea electronist telecomunicaţii/similar;
• Experienta: nu este necesară;
• Cunoștințe specifice in domeniul electronic/electric;
• Notiuni de sisteme pentru transmisii de date: client-server, swtich, router, plăci de rețea, sisteme wireless, sisteme CCTV, verificarea unei rețele de transmisii date;
• Cunostinte temeinice de utilizare a calculatorului;
• Notiuni de elctronică aplicată;
• Cunostinte in interpretarea schemelor electrice;
• Cunostințe de cablare structurată;
• Cunoștinte de securitatea rețelelor și sistemelor informatice;
• Disponibilitate de lucru in schimburi;
• comunicare eficientă (oral și în scris), flexibilitate, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de lucru în echipă, spirit de observatie, prezenta de spirit, intelegere tehnica, capacitate de a enunta si a rezolva problemele, dinamism, spirit ordonat, comunicativitate, punctualitate, atentie distributiva, atentie la detalii;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.04.10.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.07.10.202212:00

Bibliografia

• Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
• Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
• I 18/1-2001:Normativ proiectare și executare instalații electrice interioare de curenți slabi aferente clădiri civile și producție;
• Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs28.09.2022, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practicăMaxim 1 zi după susținerea probei practice
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu07.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei practice
6Termenul în care se afişează rezultatele finale10.10.2022

Serviciul Resurse Umane

vineri, 16 septembrie 2022


16Sep.2022

Angajări - Economist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist (COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICA, PROGNOZE ȘI BUGET)

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist
cod C.O.R.: 263102
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: COMPARTIMENT ANALIZĂ ECONOMICA, PROGNOZE ȘI BUGET
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Popa Gabriela-Niculina
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii superioare absolvite în domeniul economic;
• Experienta: minim 2 ani în activități specifice de analiza economica, prognoze si buget;
• Cunoștințe solide de contabilitate, analiza economica, prognoze, buget și legislație fiscala;
• Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
• Abilități de mediere și lucru în echipă;
• Cunoasterea pachetului MS Office, experienta in utilizarea tehnicilor de calcul excel;
• Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.27.09.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.29.09.202209:00

Bibliografia

• ORDONANŢĂ Nr. 26/2013 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;
• ORDIN Nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea contabilitatii nr. 82/1991 , republicata cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul ll „Impozit pe profit”, Titlul VII "Taxa pe valoarea adaugata”;
• Ordinul nr.1802/2014 Sectiunea 4.2 "Prezentarea Bilantului”; 4.10.2. "Categorii de provizioane”; 4.13. "Capitaluri proprii”; 4.17 "Dispozitii speciale cu privire la contul de profit si pierdere” 4.18 ,,Bilantul prescurtat”, Cap 16 – functiunea conturilor;
• ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local şi judeţean de persoane.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.09.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă27.09.2022
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu29.09.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiile28.09.2022
6Termenul în care se afişează rezultatele finaleMaxim 1 zi lucratoare dupa termenul de solutionare

Serviciul Resurse Umane

vineri, 16 septembrie 2022


13Sep 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că de astăzi, 13.09.2022, cei interesaţi să-şi procure cardul personalizat CT BUS se pot prezenta şi la tonetele "Bulevard", "Km 4-5" şi "Delfinariu".
Cardul CT BUS poate fi solicitat, de asemenea, la tonetele "Baba Novac", "Dacia", "Brotăcei", "Primăverii", "Vamă" şi "Poarta 1" şi este disponibil doar la achiziţionarea unui abonament.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 13 septembrie 2022


13Sep 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că staţia "Sat Vacanţă", aflată pe bd. Aurel Vlaicu, (zona "Păpădie") se mută temporar pe bd. Alexandru Lăpuşneanu, imediat după trecerea de pietoni (vis-a-vis de benzinăria Rompetrol).
Mutarea survine din cauza lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere efectuate în zonă.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 13 septembrie 2022


13Sep.2022

Angajări - Inginer

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Inginer

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Inginer
cod C.O.R.: 214412
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Sectie Reparatii auto
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare stiinte ingineresti, absolvite cu diploma de licenta in profilul mecanica, electromecanica, electrotehnica, sisteme de automatizari;
▪ Experienta: minim 2 ani în activități specifice de mentenanta si reparatii mecanice si electromecanic;
▪ Cunostinte specifice activitatii de mentenanta , diagnoza si reparatii mecanice;
▪ Capacitate de organizare, planificare si de a lucra in echipa;
▪ Gandire analitica, critica si obirectiva, atentie distributiva, atentie la detalii;
▪ Cunostinte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet),aplicatii de diagnosticare automotive;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.28.09.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.03.10.202210:00

Bibliografia

OMT 572/2016 - RNTR 9

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.09.2022 ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu04.10.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei practice
6Termenul în care se afişează rezultatele finale05.10.2022

Serviciul Resurse Umane

marți, 13 septembrie 2022


06Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS continuă proiectul e-Ticketing și pune la dispoziția publicului călător, începând cu luna septembrie 2022, și CARDUL DE CĂLĂTORIE. Astfel, călătorii au acces la încă o metodă modernă, atractivă și practică de cumpărare și validare a titlurilor de călătorie.
În funcție de specificul deplasărilor fiecărui utilizator, cardul poate fi încărcat cu titlurile de călătorie disponibile în oferta tarifară a CT BUS S.A. (bilete și abonamente), dar și alimentat cu sume direct în PORTOFELUL ELECTRONIC.
Cardurile sunt personalizate / nominale.
Pentru început, cardurile vor putea fi achiziționate de la următoarele tonete CT BUS S.A.:
Nr.Denumire tonetăAmplasare toneta
1.Baba NovacIntersecția str. Baba Novac cu str.Soveja
2.DaciaB-dul Tomis, zona Dacia
3.BrotăceiStr. Dobrilă Eugeniu
4.PrimăveriiStr. Eliberării
5.VamăB-dul Tomis, vis a vis de ANAF Constanța
6.Poarta 1Str. Termele Romane


GHIDUL DE UTILIZARE A CARDULUI PERSONALIZAT CT BUS

Primul automat de vânzare carduri se va afla în incinta GĂRII CFR CONSTANȚA. Ulterior amplasării acestuia, vor putea fi achiziționate și carduri nepersonalizate / nenominale.
Cardul de călătorie este reîncărcabil atât la tonetă cât și în platforma online https://info.ctbus.ro
Validarea cardului este obligatorie, imediat după urcarea în mijlocul de transport.marți, 06 septembrie 2022


05Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că începând de astăzi, 05.09.2022, pe sensul către Gara CFR, autobuzele liniilor 100M, 100C și N100M opresc înainte de stația "Dacia”.
Modificarea survine din cauza lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere efectuate pe bd-ul A. Lăpușneanu.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 05 septembrie 2022


01Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în intervalul 03-04 septembrie 2022, se prelungește programul liniilor 42, 44, 48, 51 și 101, care vor avea ultima plecare din stațiile "Poarta 1” și "Poarta 2” la ora 00:30.
Modificarea de program vine în sprijinul evenimentului "Constanța Petrece”, organizat de Primăria Municipiului Constanța.
joi, 01 septembrie 2022


Pagina 2 din 66« Știri mai noi1234 ... 66Știri mai vechi »