Știri

Pagina 2 din 52« Știri mai noi1234 ... 52Știri mai vechi »
05Iul.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 05.07.2021, în intervalul 9:00 - 15:00, autobuzele liniei 2-43 circulă deviat.
Astfel, după stația Facultativă de pe str. Brizei (cartier Poarta 6), mijloacele de transport în comun nu vor mai vira pe str. Arcașului, ci vor merge înainte, pentru a se înscrie pe str. Viorelelor, fără a mai trece prin Cap de Linie Poarta 6.
Devierea are loc din cauza lucrărilor de asfaltare necesare în urma remedierii unei avarii de către S.C. RAJA S.A.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 05 iulie 2021


01Iul.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în intervalul 03 - 04.07.2021, autobuzele linei CITY TOUR circulă deviat.
Astfel, pe sensul către stațiunea Mamaia, linia CITY TOUR circulă pe ruta: - str. Termele Romane - Str. Traian - Str. Mihai Viteazu – bd. Ferdinand – str. Mircea cel Bătrân – bd. Mamaia.
Devierea are loc din cauza desfășurării Campionatului Național de Vehicule Electrice (eKarting) – Super Cupa României la Karting Electric – Marele ePremiu al orașului Constanța.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 01 iulie 2021


01Iul.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 01.07.2021, autobuzele liniei 2-43 circulă deviat. Astfel, după stația Facultativă de pe str. Brizei (cartier Poarta 6), mijloacele de transport în comun nu vor mai vira pe str. Arcașului, ci vor merge înainte, pentru a se înscrie pe str. Viorelelor, fără a mai trece prin Cap de Linie Poarta 6.
Devierea are loc din cauza lucrărilor de asfaltare necesare în urma remedierii unei avarii de către S.C. RAJA S.A.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 01 iulie 2021


30Iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că în perioada 1 iulie – 31 august 2021 tarifele pentru călătoria cu autobuzul etajat CITY TOUR sunt:
Bilet 1 călătorie – 6 lei;
Bilet 1 zi – 10 lei.
Reamintim obligativitatea călătorilor de a purta mască de protecție pe toată durata deplasării cu mijloacele de transport în comun, cât și recomandarea de a respecta măsurile de igienă și distanțare socială.
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 30 iunie 2021


29Iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, de astăzi, 29.06.2021, autobuzele liniei 100M vor opri în stația situată la intrarea principală a Gării C.F.R.
Reamintim că această stație a fost mutată, provizoriu, începând de pe 25.06.2021, în stația liniilor 43C, 43M și 100C, din cauza lucrărilor executate de S.C. RAJA S.A.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 29 iunie 2021


28Iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că linia 14 circulă deviat până mâine, 29.06.2021, pe traseul:
Sens VIVO: - str. Unirii – str. Zorelelor – bd. Mamaia;
Sens Depou: - bd. Mamaia – str. Ion Rațiu.
Devierea are loc din cauza lucrărilor de asfaltare executate de S.C. Confort Urban S.R.L. la intersecția str. Unirii cu str. Zorelelor.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 28 iunie 2021


25Iun.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 25.06.2021, autobuzele liniei 100M și autobuzele etajate care deservesc linia CITY TOUR vor opri în stația liniilor 43C, 43M și 100C. Devierea are loc din cauza lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A.

Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 25 iunie 2021


24Iun.2021

Angajări - Consilier juridic

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Consilier juridic cod C.O.R.: 261103

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structura în cadrul căreia se află acest post: Serviciul Juridic – CT BUS S.A.;

b) Nivelul studiilor:
Studii superioare juridice absolvite cu diplomă de licență;;
Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minim 5 ani;
Experiența: expunere la probleme ce țin de dreptul civil, comercial, drept administrativ;
c) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă solicitantul nu este deja angajat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar în original;
• adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A.- Serviciul Resurse Umane Arhivă
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura;
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane.
d) Candidatul ideal (condiții generale / specifice de ocupare a postului):
• Studii de specialitate - studii superioare juridice finalizate;
• Experienta: minim 5 ani vechime in domeniul juridic;
• Reprezintă avantaj experiența în domeniul juridic cu expunere la probleme ce țin de dreptul civil, comercial, drept administrativ;
• Abilități de negociere, comunicare si organizare;
• Persoană dinamică, energică și orientată către rezultate;
• Cunoştinţe de operare/programe pe calculator: Microsoft Office - nivel mediu;

e) Condiții necesare ocupării postului:
• cetățenie română și domiciliul în România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exercițiu;
• stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe bază de adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
• îndeplinirea condițiilor de studii, vechime și experiență, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS15.07.202112:00
2InterviulSediul CT BUS19.07.202112:00

g) Bibliografia:
• Codul Civil: Persoana juridică, Contracte speciale;
• Legea societatilor nr. 31/1990 – societațile pe acțiuni;
• OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
• Codul Muncii; 
• Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
• Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
• Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători; 
• Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
• Codul administrativ - administrația publică locală;

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt. Tipul probei Termene
1.Depunerea dosarelor de concurs09.07.2021 ora 15:00
2.Datele de desfăşurare a probelor de concurs Conform lit. f)
3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru proba scrisă15.07.2021
4.Termenul pana la care se pot depune contestaţiile16.07.2021
5.Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor19.07.2021
6.Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu si rezultatele finale ale concursului19.07.2021

Serviciul Resurse Umane Arhiva

joi, 24 iunie 2021


22Iun.2021

Angajări - primitor distribuitor benzină și motorină

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de primitor distribuitor benzină și motorină cod C.O.R.: 432110

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structura în cadrul căreia se află acest post: Direcția Economică, Compartiment Magazii - Depozite

b) Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
Studii: studii medii finalizate
Experiență în funcția respectivă / similară: -
c) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveți calitatea de salariat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar în original;
• adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A.- Serviciul Resurse Umane Arhivă
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica Liliana;
Telefon: 0241/618581, interior 401
d) Candidatul ideal (conditii generale/specifice de ocupare a postului):
• să respecte regimului garanțiilor obligatorii și suplimentare prevăzute de Legea 22/1969 (instituire ipotecă pe un imobil sau teren în favoarea CT BUS S.A.)
• activitatea în acest post presupune obligatoriu două tipuri de garanții: bancară (prin reținerea lunară a unei cote de 10% din salariu, până la concurența sumei reprezentând trei salarii de bază) și suplimentară (ipotecă imobiliară);
• dispus să lucreze în schimburi;
• abilități de calcul și rationament numeric;
• abilități de comunicare, spirit de observație;

e) Condițiile necesare ocupării postului:
• cetățenie română și domiciliul în România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exercițiu;
• o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplinirea condițiilor de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS14.07.202110:00
2InterviulSediul CT BUS16.07.202110:00

g) Bibliografia/Tematica:
• Legea 22/1969 modificată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții.

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt. Tipul probei Termene
1.Depunerea dosarelor de concursData limită:09.07.2021 Ora:15
2.Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru proba scrisă14.07.2021
4.Data la care se afişează rezultatele pentru interviu16.07.2021
5.Termenul în care se pot depune contestațiile15.07.2021
6.Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale concursului16.07.2021

Serviciul Resurse Umane Arhiva

marți, 22 iunie 2021


22Iun.2021

Angajări - Economist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de economist cod C.O.R.: 263102

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structura în cadrul căreia se află acest post: Serviciul Resurse Umane - Arhivă, Biroul Resurse Umane - CT BUS S.A.;

b) Nivelul studiilor:
Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul Științe Economice;
Vechimea în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minim 2 ani;
Experiența: minim 2 ani în domeniul Resurselor Umane - dovedită cu documente;
c) Documentele solicitate candidaților pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea candidatului, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă solicitantul nu este deja angajat al CT BUS S.A.);
• cazierul judiciar în original;
• adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie.
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A.- Serviciul Resurse Umane Arhivă
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura;
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane.
d) Candidatul ideal (condiții generale / specifice de ocupare a postului):
• Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;
• Atestat Inspector Resurse Umane;
• Cunoștințe solide de Legislația Muncii;
• Cunoştinţe foarte bune de editare texte și experința anterioară în operarea unui ERP de Resurse Umane constituie avantaje;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
• Abilități de mediere și lucru în echipă.

e) Condiții necesare ocupării postului:
• cetățenie română și domiciliul în România;
• cunoașterea limbii română, scris și vorbit;
• vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• capacitate deplină de exercițiu;
• o stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplinirea condițiilor de studii, vechime și experiență, potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• candidatul trebuie să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorităților, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, ce l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS15.07.202109:00
2InterviulSediul CT BUS19.07.202109:00

g) Bibliografia/Tematica:
• Codul Muncii;
• Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
• Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
• Hotărârea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local;

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.crt. Tipul probei Termene
1.Depunerea dosarelor de concursData limită: 12.07.2021 Ora:15:00
2.Datele de desfăşurare a probelor de concurs Conform lit. f)
3.Termenul în care se afișează rezultatele pentru proba scrisă15.07.2021
4.Termenul în care se afișează rezultatele pentru interviu19.07.2021
5.Termenul în care se pot depune contestațiile16.07.2021
6.Termenul în care se afișează rezultatele contestațiilor si rezultatele finale ale concursului19.07.2021

Serviciul Resurse Umane Arhiva

marți, 22 iunie 2021


Pagina 2 din 52« Știri mai noi1234 ... 52Știri mai vechi »