Știri

Pagina 2 din 44« Știri mai noi1234 ... 44Știri mai vechi »
08sept.2020

Angajări - Electronist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Electronist cod C.O.R.: 742207

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 3 - posturi de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Atelier electric

b) Nivelul studiilor si experiența necesară ocupării postului:
Studii: Medii, liceu sau școală profesională in domeniu sau curs de calificare
Experiență în funcția respectivă/similară: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Stanimir Monica Liliana
Telefon: 0241/618581, interior 401

d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
• cunostinte temeinice in domeniul electronic
• cunostinte dе utilizare a calculatorului
• experienta in electronica aplicata;
• experienta in interpretarea schemelor electrice
• responsabilitate, mod riguros de organizare a propriei activităţi
• indemanare, pasiune pentru tehnica, precizie si atentie la detalii
• rabdare, atitudine pozitiva in colectiv
• experienţă în domeniu constituie un avantaj
• disponibilitate de a lucra în schimburi

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.28.09.202010:00
2Proba practicăSediul CT BUS S.A.30.09.202009:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.02.10.202009:00

Bibliografia:
1. Manualul muncitorului electronist – I. Ristea
2. Circuite electrice –  M. Savescu.
3. Marimi electronice – Editura Nicolau.
4. Indreptar pentru electronisti vol.I – III – C. Gazdaru, M. Constantinescu..

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs22.09.2020
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă28.09.2020
4Termenul în care se pot depune contestaţiile29.09.2020
5Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică30.09.2020
6Termenul în care se pot depune contestaţiile01.10.2020
7Data la care se afişează rezultatele pentru interviu02.10.2020
8Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului02.10.2020


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 08 septembrie 2020


08sept.2020

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 962302

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 10
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 23.09.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 29.09.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 29.09.2020 – începând cu ora 12:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 30.09.2020 – ora 09:30 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 08 septembrie 2020


08sept.2020

Angajări - Casier bilete și abonamente

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Casier bilete și abonamente cod C.O.R.: 962302

a) Numărul si nivelul postului scos la concurs: 2 posturi
Structura în cadrul căreia se află acest post: Compartiment gestiune bilete și abonamente - Chioșcurile de distribuție abonamente și bilete
b) Nivelul studiilor și vechimea în specialitatea studiilor:
Studii: Minim 10 clase
Experienta in functia respectiva/similară: -
c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Tasică Laura
Telefon: 0241/618581, interior 401
d) Candidatul ideal:
a) Conditiile specifice:
◦ Cunoștințe medii de operare pe calculator
◦ Respectarea regimului garanțiilor obligatorii și suplimentare prevăzute de Legea 22/1969 (instituire ipotecă pe un imobil sau teren in favoarea CT BUS S.A.)
◦ Abilități de comunicare și muncă cu publicul, abilități de lucru cu numere, capacitate de analiză și sinteză
◦ Seriozitate, corectitudine
◦ Experiența minim 1 an intr-o funcție similară constituie avantaj
e) Condițiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.29.09.20209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.01.10.20209:00

g) Bibliografia:
Legea 22/1969 modificată prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor și constituirea de garanții.

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limita 23.09.2020
ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă29.09.2020
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu01.10.2020
5Termenul in care se pot depune contestaţiile30.09.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului01.10.2020


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 08 septembrie 2020


04sept.2020

Angajări - Vopsitor auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Vopsitor auto cod C.O.R.: 713205

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Atelier structuri caroserii

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Generale sau medii, curs de calificare
Experienta in functia respectiva/similara: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 401

d) Candidatul ideal:
• Dexteritate manuală
• Atenție la detalii
• Experienta in domeniu constituie avantaj

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.24.09.20209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.28.09.20209:00

Bibliografia:
• Tehnologia vopsirii – operații de pregătire/vopseluri pe bază de diluanți
• Norme specifice de securitate a muncii pentru activități de vopsire

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs17.09.2020
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică24.09.2020
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu28.09.2020
5Termenul in care se pot depune contestaţiile25.09.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului28.09.2020


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

vineri, 04 septembrie 2020


04sept.2020

Angajări - Sudor

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Sudor cod C.O.R.: 721208

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Atelier structuri caroserii

b) Nivelul studiilor si experiența necesară ocupării postului:
Studii: Medii, liceu sau școală profesională sau curs de calificare
Experiență în funcția respectivă/similară: minim 2 ani

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 401

d) Candidatul ideal:
• Experiență/cunoștințe lăcătuserie
• Bune cunoștințe dе operare subler electronic
• Experienta in sudura tabla si teava de otel carbon grosime 1-4 mm;
• Experienta in reglarea si monitorizarea parametrilor regimului de sudură;
• Bune cunostinte toretice si practice de sudura pe table otel inox subtiri, cu sau fara adaos de material;
• Rigurozitate în respectarea regulilor şi instrucţiunilor;
• Capabil de analiza si atentie la detalii;
• Capacitatea de a sesiza defecte;
• Precizie, rigurozitate, perseverenta;

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.24.09.202011:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.28.09.202011:00


Bibliografia:
• Tehnologia sudării: MIG-MAG, cu flacăra de gaze, pregătirea pieselor pentru sudare
• Norme specifice de securitate a muncii pentru activități de sudură

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs17.09.2020
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică24.09.2020
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu28.09.2020
5Termenul in care se pot depune contestaţiile25.09.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului28.09.2020


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

vineri, 04 septembrie 2020


02sept.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că începând de marți, 1 septembrie 2020,

în conformitate cu Hotărârea nr.435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017, publicată în MO 466 din 2 iunie 2020, abonamentele lunare se vor elibera astfel:

elevilor din învățământul preuniversitar – persoana care urmează cursurile de stat sau particular acreditat / autorizat la una din următoarele forme de învățământ:
1. învățământ preșcolar;
2. învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I- IV;
3. învățământ secundar:
   - învățământ secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;
   - învățământ secundar superior: liceal, care cuprinde clasele IX – XII/XIII;
   - învățământ profesional cu durata de minim 3 ani.
4. învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal).

Pentru a putea beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar acreditat / autorizat pot solicita abonament lunar centrelor de emitere a documentelor de transport public local de pe raza municipiului Constanța, în baza următoarelor documente:
▪ carnetului de elev (copie xerox) / adeverință emis/ă de unitatea de învățământ vizat/ă prin ștampilă pentru anul în curs, completate cu toate datele de identificare;
▪ carte de identitate (copie xerox) / certificat de naștere (copie xerox) (la prima emitere a abonamentului);
▪ fotografie 3/4 (la prima emitere a abonamentului).

Numai în luna septembrie elevii pot prezenta, în locul carnetului de elev, adeverința emisă de unitatea de învățământ din care fac parte. Începând cu luna octombrie 2020 toate abonamentele pentru elevii din învațământul preuniversitar se vor elibera în baza carnetului de elev vizat pe anul școlar 2020/2021;
Se vor elibera abonamente gratuite lunar (cu valabilitate 1-31 ale lunii calendaristice (respectiv 28/ 29/ 30 în funcție de luna în cauză).
Declarația de consimțământ se va solicita la o primă introducere în sistem. În cazul în care aceasta a fost inregistrată în anii anteriori, nu mai este necesară o nouă depunere.miercuri, 02 septembrie 2020


31aug.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că începând de marți, 1 septembrie, reduce tarifele pentru linia CITY TOUR, pe ruta Gară CFR – stațiunea Mamaia:

• bilet o călătorie - 3 lei;
• bilet Hop On/ Hop Off (valabil toată ziua) – 5 lei.

Principalul avantaj dacă achiziționați un bilet de 5 lei este că aveți posibilitatea de a întrerupe turul oricând pentru vizitarea obiectivelor de interes, apoi vă puteți relua călătoria, cu un alt autobuz etajat, fără costuri suplimentare.

Linia CITY TOUR este deservită de 6 autobuze etajate, cu o frecvență de 25 de minute, în intervalul orar:
• sens Gară CFR – Tabără Turist: 09:00 – 19:00;
• sens Tabără Turist - Gară CFR: 09:00 – 20:20.

Circuitul CITY TOUR cuprinde peste 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia: roata panoramică ,,Tomis Eye’’, Silozurile ,,Anghel Saligny’’, Vechea Bursă Maritimă, Gara Maritimă, ,,Cuibul Reginei’’, Muzeul de Istorie și Arheologie, ,,Edificiul roman cu mozaic’’, Moscheea ,,Carol I’’, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariul, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altele pe care vă invităm să le descoperiți alături de noi.

Aveți la dispoziție și aplicația ,,CITY TOUR’’, un ghid text și audio: la bordul autobuzelor etajate vă puteți conecta gratuit la reţeaua Wi-Fi, scanați codul QR de pe spătarul scaunului sau căutați aplicația direct în “MAGAZIN PLAY” sau ,,APPLE STORE’’. Aceasta sincronizează poziția telefonului cu sistemul GPS al autobuzului. În momentul atingerii punctelor de interes predefinite, ghidul audio pornește automat.

Vă reamintim recomandarea de a purta mască de protecție și de a respecta măsurile de prevenție și distanțare socială.luni, 31 august 2020


26aug.2020

Angajări - Șef Coloană auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Coloană auto cod C.O.R.: 132416

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1
Structurile in cadrul carora se afla aceste posturi: Directia Exploatare

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Medii sau Superioare profil tehnic
Experienta in funcția respectiva/similara: 1 an în funcția de Sef Coloană/Manager Transport/Coordonator Transport

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: STANIMIR MONICA LILIANA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• Certificat competențe profesionale pentru transport valabil
• Experienta in managementul flotelor, reparatii si intretinere auto
• Cunoasterea legislatiei si reglementarilor in domeniul auto
• Cunostinte operare PC (Word, Excel)
• Aptitudini de planificare, comunicare si mediere
• Capacitatea de a lua decizii in conditii de stres
• Atitudine ferma

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.16.09.20209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.18.09.20209:00

Bibliografia:
• Legea nr.92/2012 serviciilor de transport public local
• Ordinul comun al Ministerului Transporturilor si Ministerul Sanatatii nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicala si psihologica a personalului cu atributii in siguranta transporturilor si periodicitatea examinarii
• OMT 1548/2008 pentru modificarea OMTCT 42/2006 privind conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de conducatori auto
• Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, actualizată
• HG nr. 38/2008 privind organizarea timpului de munca al persoanelor care efectueaza activitati mobile de transport rutier, cu modificările și completările ulterioare
• OG nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare
• Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
• Hotararea nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 actualizata
• RNTR 9 - autorizarea operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de reparaţii, întreţinere, reglare, modificări constructive, reconstrucţie a vehiculelor rutiere, precum şi de dezmembrare a vehiculelor scoase din uz

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs07.09.2020
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs16.09.2020; 18.09.2020
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă16.09.2020
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu18.09.2020
5Termenul in care se pot depune contestaţiile17.09.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului18.09.2020

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

miercuri, 26 august 2020


24aug.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Pe 04 august 2020, CT BUS S.A. a achitat integral anticipat obligația fiscală către A.N.A.F., stabilită prin Decizia de eșalonare la plată încheiată pe 20.04.2017, pentru o perioadă de 55 de luni. Cuantumul datoriei totale era de 27.923.828 lei, cu rata aproximativă lunară de 500.000 lei. Pe lângă această sumă datorată, autoritățile dispuseseră și sechestru asupra tuturor bunurilor aparținând fostei regii.

Graficul lunar de plată a datoriei a fost respectat cu strictețe, iar ca urmare a încadrării în prevederile O.U.G. 69 / 14.05.2020, CT BUS S.A. beneficiază de facilități fiscale în valoare de 2.786.475 lei.

Pentru stingerea datoriei s-au achitat 5.373.370 lei. Efortul financiar a fost realizat prin forțe proprii, fără contractarea niciunui împrumut.

În prezent, CT BUS S.A. nu mai înregistrează datorii către A.N.A.F. Totodată, pe 12.08.2020, autoritățile au comunicat către CT BUS Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate nr. 58733.

Certificatul fiscal care atestă 0 datorii deschide calea pentru noi investiții, CT BUS fiind eligibilă pentru proiecte cu fonduri atrase și proiecte cu fonduri europene.

luni, 24 august 2020


14aug.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în noaptea de 14/15.08.2020, liniile N540 și N243 vor avea traseele deviate.
• Traseul N540 - sens deplasare spre Km 4-5 (Sere): bd.Mamaia – str.Soveja – bd.Lăpușneanu - bd Tomis – bd.Mamaia - str.Răscoalei 1907;
• Traseul N540 - sens deplasare spre Pescărie: bd. Ferdinand - str. I. G. Duca - Bd. Mamaia - bd. Tomis - bd. Lăpușneanu – str. Soveja – bd. Mamaia;
• Traseul N243 - sens deplasare spre Tomis Nord (Cireșica): bd.Ferdinand - str. I.G.Duca - Bd.Mamaia - bd.Tomis.

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseu.

Devierile au loc din cauza lucrărilor de asfaltare efectuate de S.C Confort Urban la intersecția str. Mircea cel Bătrân cu bd. Mamaia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!vineri, 14 august 2020


Pagina 2 din 44« Știri mai noi1234 ... 44Știri mai vechi »