Știri

Pagina 2 din 76« Știri mai noi1234 ... 76Știri mai vechi »
29Mai.2023

Angajări - INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: INGINER AUTOVEHICULE RUTIERE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Atelier Mecanic, Serviciului Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Durata CIM și durata timpului de muncă: 8 ore/zi, pe durata nedeterminata
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență; domeniul studiilor: autovehicule rutiere.
Vechime in specialitatea postului: nu este cazul;
Alte conditii: cunoștințe operare PC.
Alte abilitați/cerințe:
-capacitate de organizare, planificare și de a lucra in echipă;
-gandire analitică, critică și obiectivă, atenție distributivă, atenție la detalii;
-persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelor de concursSediul CT BUS S.A.26.06.2023-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.28.06.202310:00
3Proba interviuSediul CT BUS S.A.03.07.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.06.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs28.06.2023, 03.07.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă28.06.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu03.07.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba scrisăMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale04.07.2023

f) Bibliografia
a) OMTC - 572/2016; RNTR1; RNTR 9;
b) Legea 53/2003 - Codul Muncii - Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă, art.111 – 153;
c) Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Muncă
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

luni, 29 mai 2023


29Mai.2023

Angajări - MUNCITOR NECALIFICAT

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
MUNCITOR NECALIFICAT

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: MUNCITOR NECALIFICAT

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Directia Tehnica, Biroul Administrativ - Compartimentul Atelier Intretinere;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Nivelul studiilor: medii obligatorii (minim 10 clase);
• Alte abilităţi/ cerinte: comunicare eficienta, capacitate de lucru in echipa, atentie distributiva, rezistenta la stres, spirit ordonat, comunicativitate, onestitate, loialitate fata de firma, punctualitate.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1 Selectia dosarelorSediul CT BUS S.A.08.06.2023
2Proba PracticaSediul CT BUS S.A.12.06.202310:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.14.06.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs07.06.2023, ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs12.06.2023, 14.06.2023
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba practică12.06.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu14.06.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor probei practice
6Termenul în care se afişează rezultatele finale14.06.2023

f) Bibliografie: nu este cazul.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

luni, 29 mai 2023


26Mai.2023

Angajări - MECANIC AUTO

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
MECANIC AUTO

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 4 posturi de executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: MECANIC AUTO

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Atelier Mecanic în cadrul Serviciului Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii medii (liceu/scoala profesionala) absolvite cu diploma, profilul mecanic;
• Experienta: 1 an în activități specifice de mentenanta si reparatii auto;
• Alte cerinte: nu este cazul.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.19.06.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.21.06.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.06.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs19.06.2023; 21.06.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practică19.06.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu21.06.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor
6Termenul în care se afişează rezultatele finale22.06.2023

f) Bibliografie: nu este cazul.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masă;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de dificultate;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

vineri, 26 mai 2023


26Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că de astăzi, 26.05.2023, se mută temporar stația "Policlinica 2". Astfel, autobuzele liniilor 100M,100C și E1 (traseu școlar) pe sensul către gara CFR, vor opri după intersecție (conform hartă).
Modificarea survine ca urmare a lucrărilor de resistematizare rutieră.
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 26 mai 2023


25Mai.2023

CT BUS la SMART ENERGY EXPO 2023!

CT BUS și Primăria Muncipiului Constanța sprijină evenimentul SMART ENERGY EXPO 2023, realizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.
Astfel, punem la dispoziția organizatorilor un autobuz electric tip BYD (12m), în vederea prezentării expoziționale a uneia dintre variantele moderne de transport public.
Specificații tehnice AUTOBUZ ELECTRIC BYD K9UB

Informații complete:
https://bydeurope.com/pdp-bus-model-12joi, 25 mai 2023


24Mai.2023

ANUNȚ PARTICIPARE SMART ENERGY EXPO 2023

CT BUS și Primăria Muncipiului Constanța sprijină evenimentul SMART ENERGY EXPO 2023, realizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.
Astfel, punem la dispoziția organizatorilor un autobuz electric tip BYD (12m), în vederea prezentării expoziționale a uneia dintre variantele moderne de transport public.
Specificații tehnice AUTOBUZ ELECTRIC BYD K9UB

Informații complete:
https://bydeurope.com/pdp-bus-model-12miercuri, 24 mai 2023


24Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, astăzi, 24.05.2023, în intervalul 08:30 – 10:30, autobuzele liniei 3 circulă pe traseu deviat. Astfel, mijloacele de transport în comun nu vor mai ajunge in Cap de linie "Sanatoriu”, ci vor vira de pe str.Santinelei pe str. Dumbrăveni, fără a mai ajunge în stațiile "Santinelei” și Cap de linie "Sanatoriu.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor desfășurate de S.C. RAJA S.A. pe str. Santinelei, pe tronsonul delimitat de str. Dumbrăveni și str. Ghe. Barițiu.
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 24 mai 2023


23Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 22.05.2023, liniile 102P, 5-40 și 14 circulă pe trasee deviate. Astfel, autobuzele liniilor menționate nu vor mai opri în stația Pescărie, iar autobuzele liniei 102P vor întoarce în sensul giratoriu de la Aqua Parc.
Devierea are loc ca urmare a lucrărilor de resistematizare rutieră desfășurate de S.C. Confort Urban S.R.L.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 23 mai 2023


20Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că linia 14 circulă deviat, pe sensul spre Cap de linie Industrială. Astfel, autobuzele nu vor mai vira stânga, de pe bd. Mamaia pe str. Unirii, conform traseului obișnuit, ci vor întoarce în dreptul complexului ONT, vor opri în stația Liceul Energetic, apoi vor vira dreapta pe str. Unirii.
Modificarea survine ca urmare a lucrărilor de reconfigurare rutieră desfășurate pe bd. Mamaia,
Vă mulțumim pentru înțelegere!sâmbătă, 20 mai 2023


18Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 19-21.05.2023, liniile 42, 44, 48, 51 și 101 circulă în program prelungit, până la ora 23:30 (ultima plecare din stațiile Poarta 2, Poarta 1 și Portul Tomis).
Pe 21.05.2023, în intervalul 09:00 – 13:00, autobuzele liniei 42 nu vor mai ajunge în Portul turistic Tomis (stația Portul Tomis ); în schimb, acestea vor întoarce la Poarta 1.
Pe 20 și 21.05.2023, un autobuz etajat va asigura curse în interiorul Portului Constanța, pe traseul ANR (Autoritatea Navală Română) – Cuibul Reginei (Portul Militar Constanța - dana 0) și retur, în intervalele orare 10:00 – 13:00 și 15:00 – 19:00, cu o frecvență de 15 minute.joi, 18 mai 2023


Pagina 2 din 76« Știri mai noi1234 ... 76Știri mai vechi »