Știri

Pagina 2 din 61« Știri mai noi1234 ... 61Știri mai vechi »
19Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, pe 22 și 25 aprilie 2022, autobuzele tuturor liniilor vor circula conform programului de week-end, în intervalul orar 05:45 – 23.00.
Excepție fac, până pe 22 aprilie (inclusiv), autobuzele ce deservesc liniile 13, 43C și 100C, care au ultima plecare din cap de linie Carrefour la ora 23:30.
Totodată, în perioada 22.04.2022 – 25.04.2022, programul tonetelor pentru vânzarea de bilete și abonamente este următorul:
vineri, 22 aprilie 2022
06:00 - 21:00 – Delfinariu, Cireșica, Vamă, Brotăcei, Tomis III, Bulevard,, Magazinul Tomis, Baba Novac, Eliberării, Piață CET, Km 4/5, Km 5, Poarta 6, Gară 40/43, Gară L 101 – facturi;
09:00 - 17:00 – Primăverii, Km 4 – Billa; Dacia, Gară L 101- vize, Poarta 1, Spital;
sâmbătă, 23 aprilie 2022
07:00 - 13:00 – Gară L 101 – facturi și vize, Cireșica;
07:00 - 19:00 – Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piață CET, Poarta 6;
06:00 - 21:00 – Gară 40/43;
restul tonetelor sunt închise.
duminică, 24 aprilie 2022 - Toate tonetele sunt închise.
Luni, 25 aprilie 2022
07:00 - 13:00 - Tomis III, Magazinul Tomis, Piața CET, Eliberării, Gară L101 – facturi, Cireșica;
06:00 - 21:00 - Gară 40/43;
restul tonetelor sunt închise.marți, 19 aprilie 2022


18Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 18-22.04.2022, autobuzele ce deservesc liniile 13, 43C și 100C vor avea program prelungit.
Astfel, ultima plecare din cap de linie pentru cele trei trasee va fi la ora 23:30.luni, 18 aprilie 2022


18Apr.2022

Angajări - Șef Birou Resurse Umane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Birou Resurse Umane cod C.O.R.: 121209

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Birou Resurse Umane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Liliana-Monica
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
▪ Curs Manager resurse umane sau atestat inspector resurse umane;
▪ Experiență: minim 3 ani în activități specifice de resurse umane si salarizare dovedite cu documente;
▪ Experiență in coordonarea unei structuri de resurse umane constituie un avantaj;
▪ Cunoștințe solide de salarizare și legislația muncii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.10.05.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.13.05.202210:00

Bibliografia:

- Codul Muncii;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV; TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap: I, III, XIV, XV; TITLUL V- Constributii sociale obligatorii);
- Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
- OMF 152/2022 - Declaratia 112

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs05.05.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu13.05.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale13.05.2022

Serviciul Resurse Umane

luni, 18 aprilie 2022


15Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS suspendă traseele pentru elevi în intervalul 15.04.2022 – 01.05.2022, pe perioada vacanței școlare.
Circulația celor 3 linii, E1, E2 și E3, se va relua pe 02.05.2022, odată cu începerea cursurilor.vineri, 15 aprilie 2022


13Apr.2022

Angajări - Economist (Salarizare)

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist (Salarizare) cod C.O.R.: 263102

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist (Salarizare).

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Liliana-Monica
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare profil economic absolvite cu diplomă de licenţă;
▪ Experiență: minim 3 ani în activități specifice de salarizare dovedită cu documente;
▪ Cunoștințe solide de salarizare și legislația muncii;
▪ Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează; ▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris; ▪ Abilități de mediere și lucru în echipă; ▪ Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.02.05.202212:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.05.05.202212:00

Bibliografia:

- Codul Muncii;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs28.04.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu05.05.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale05.05.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 13 aprilie 2022


13Apr.2022

Angajări - Auditor intern (Sistem de Management Integrat)

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Auditor intern (Sistem de Management Integrat) cod C.O.R.: 241105

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Auditor intern (Sistem de Management Integrat).

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Direcția Generală
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Popa Gabriela-Niculina
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență;
▪ Certificare Auditor Intern în sistemul calității;
▪ Cursuri absolvite în domeniul Auditului Intern;
▪ Experiență: minim 2 ani în activitatea de Audit Intern a sistemelor de management;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.19.05.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.24.05.202210:00

Bibliografia:

- SR EN ISO 9001:2015;
- SR EN ISO 14001:2015;
- SR EN ISO 45001:2018;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
- Contractul de servicii publice nr. 215993/01.11.2021 aprobat prin HCL 362/2021 http://www.primaria-constanta.ro/consiliul-local/hotarari-de-consiliu.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs16.05.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu24.05.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale24.05.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 13 aprilie 2022


31Mar.2022

Angajări - Șef Birou Achiziții

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Birou Achiziții cod C.O.R.: 132448

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Birou Achiziții.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Achiziții-Aprovizionare, Direcția Tehnică
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: Superioare, absolvite cu diplomă de licență, profil tehnic, economic, tehnico-economic sau juridic;
▪ Experiență: minim 5 ani în activități similare;
▪ Certificat calificare: Expert achiziții publice;
▪ Cunoștințe utilizare sistem SEAP și semnătură electronică;
▪ Studiile postuniversitare (master), precum și deținerea unor certificări privind accesarea fondurilor europene reprezintă avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisă Sediul CT BUS S.A.15.04.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.21.04.202209:00

Bibliografia:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Contractul de servicii publice nr.215993/01.11.2021 aprobat prin HCL 362/2021 http://www.primaria-constanta.ro/consiliul-local/hotarari-de-consiliu.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.04.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu21.04.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale21.04.2022

Serviciul Resurse Umane

joi, 31 martie 2022


31Mar.2022

Angajări - Expert achiziții publice

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Expert achiziții publice cod C.O.R.: 214946

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Expert achiziții publice.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Achiziții-Aprovizionare, Direcția Tehnică
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Liliana-Monica
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență, profil tehnic, economic, tehnico-economic sau juridic;
▪ Experiență: minim 2 ani în activități similare;
▪ Certificat calificare: Expert achiziții publice;
▪ Cunoștințe utilizare sistem SEAP;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.02.05.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.05.05.202210:00

Bibliografia:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
- Legea nr.101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
- Contractul de servicii publice nr.215993/01.11.2021 aprobat prin HCL 362/2021 http://www.primaria-constanta.ro/consiliul-local/hotarari-de-consiliu.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs27.04.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu05.05.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale05.05.2022

Serviciul Resurse Umane

joi, 31 martie 2022


28Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că serviciul de plată prin SMS este funcțional. Numărul de telefon dedicat achiziționării biletelor prin SMS este 7475, iar opțiunea este disponibilă tuturor clienților rețelelor Vodafone, Orange, Telekom și Digi Mobil.
ATENȚIE! Achiziționarea biletului se face înainte de urcarea în autobuz. Trimiterea unui SMS în timpul realizării controlului nu este acceptată. Valabilitatea biletelor se calculează din momentul primirii confirmării de finalizare a plății prin SMS.
SMS-ul de confirmare a plății precum și codul (format din 6 caractere alfanumerice) trebuie prezentate controlorului, în cazul în care acesta solicită dovada achitării călătoriei.
Dacă un călător nu primește SMS de confirmare, atunci nu se consideră că are un bilet de călătorie valabil și nici nu este taxat de către furnizorul de telefonie mobilă.


">

luni, 28 martie 2022


23Mar.2022

Angajări - Șef Birou Siguranța Circulației și Instruire Profesională

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Birou Siguranța Circulației și Instruire Profesională cod C.O.R.: 121904

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Birou Siguranța Circulației și Instruire Profesională.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. Serviciul Exploatare și Dispecerat, Direcția Exploatare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: Medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
▪ Experiență: Minim 2 ani în transport public de persoane;
▪ Certificat de competență profesională pentru transportul de persoane și marfă;
▪ Cunoașterea pachetului MS Office;
▪ Abilități de negociere și comunicare;
▪ Experiența în lucru cu aplicația SAP constituie avantaj.
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.11.04.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.14.04.202210:00

Bibliografia:

- O.U.G 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile la zi;
- Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile la zi ;
- Legea 92/2007 privind serviciile de transport public local cu modificarile si completarile la zi;
- Codul Muncii – Titlul III -Timpul de munca si timpul de odihna;
- Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatiilor publice;
- Contractul de servicii publice nr. 215993/01.11.2021 aprobat prin HCL 362/2021 http://www.primaria-constanta.ro/consiliul-local/hotarari-de-consiliu.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs06.04.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu14.04.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale14.04.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 23 martie 2022


Pagina 2 din 61« Știri mai noi1234 ... 61Știri mai vechi »