Știri

Pagina 3 din 61« Știri mai noi12345 ... 61Știri mai vechi »
23Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 23.03.2022, autobuzele liniei 13 circulă pe traseu deviat temporar, pe sensul spre Carrefour:
- Auchan (Cap de linie) – Șos. Mangaliei – Str. Pandurului – Str. Liliacului (stații: Auchan – Fântânele – KM 5 - Proges – Pandurului - Liliacului).
Devierea survine din cauza unei avarii RAJA, astfel că mijloacele de transport în comun nu au acces pe tronsonul Str. Mugurului – Str. Micșunelelor – Str. Pandurului (stațiile Mugurului, Micșunelelor, Theodor Speranția).
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 23 martie 2022


18Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând cu 21.03.2022, se modifică traseul liniei 5B, după cum urmează:
- pe sensul spre Cap Linie Sere: - Gara C.F.R. - Str. Theodor Burada - Bd. 1 Mai - Șos. Mangaliei - Str. Hatman Arbore - Str Meșterul Manole - Str. Fântânele - Str. Comarnic - Str. Democrației - Str. Vârful cu Dor - Cap Linie Sere.
Linia 5B va parcurge suplimentar față de traseul actual și străzile Meșterul Manole, Fântânele și Comarnic.vineri, 18 martie 2022


17Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că autobuzele liniilor 2-43, 43 M, 43 C, 5-40 circulă temporar deviat pe bd. Tomis, pe segmentul cuprins între bd. Mamaia și bd. Ferdinand.
Măsura a fost dispusă ca urmare a unor lucrări pe partea carosabilă, astfel că autobuzele nu mai circulă pe str. Răscoalei 1917, implicit nu ajung în stațiile "Colegiul Pedagogic C-tin Brătescu” și "Piața Unirii”.
joi, 17 martie 2022


16Mar.2022

Angajări - Conducător auto transport rutier de persoane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducător auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 12 posturi de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Conducător auto transport rutier de persoane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Autobază, Direcția Exploatare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, normă întreagă, program de lucru inegal.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Cazier auto (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite sau școală profesională;
▪ Permis de conducere categoria D aflat în termen de valabilitate;
▪ Atestat profesional pentru transport persoane aflat în termen de valabilitate;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisă - chestionar autoȘcoala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.28.03.202210:00
2Proba practicăSediul CT BUS - Garaj29.03.202209:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.30.03.202209:00

Bibliografia:

- Legislația specifică circulației pe drumurile publice;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs24.03.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă28.03.2022
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practica29.03.2022
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu30.03.2022
6Termenul în care se afişează rezultatele finale30.03.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 16 martie 2022


15Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că de mâine, 16.03.2022, autobuzele linei 100 și 100C (sens spre Gară) nu vor mai opri în stația Bulevard (vis-a-vis de City Park Mall), ci imediat după intersecția bd-ului Alexandru Lăpușneanu cu str. Soveja.
De asemenea, autobuzele liniei 13 (sens spre Auchan) nu vor mai opri în stația Bulevard.
Mutarea / anularea temporară a stațiilor este cauzată de lucrările de reabilitare a trotuarului care au loc în zonă.marți, 15 martie 2022


15Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, pentru moment, opțiunea de plată prin SMS nu este disponibilă.
Vom reveni cu informații după remedierea problemelor tehnice.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 15 martie 2022


11Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Urmare a faptului că starea de alertă nu a mai fost prelungită, încetează acordarea gratuității la transportul public în comun pentru cadrele medicale și personalul auxiliar din sistemul sanitar public și privat.vineri, 11 martie 2022


11Mar.2022

ACȚIUNE PUBLICĂ LA CONSTANȚA

DE SOLIDARITATE CU UCRAINA

Primăria municipiului Constanța organizează sâmbătă, 12 martie a.c., începând cu ora 12.00, pe platoul din fața intrării în sediul Prefecturii (bd. Tomis nr. 51), o acțiune publică de solidaritate cu Ucraina, în cadrul unei ample inițiative de sprijin care are loc, în ziua respectivă, în marile orașe din Europa.

Până prezent, populația orașului Constanța și-a manifestat în mod convingător căldura, sprijinul, empatia și solidaritatea cu Ucraina și cu poporul ucrainean, în special prin donații de amploare efectuate la Pavilionul Expozițional din Constanța, devenit între timp un adevărat hub umanitar pentru Ucraina, urmare a miilor de produse colectate în această locație prin generozitatea cetățenilor orașului.

Totodată, a sosit timpul unei acțiuni publice de amploare la Constanța, al unei acțiuni publice de solidaritate cu Ucraina care să transmită întregii lumi, în mod particular Ucrainei, poporului ucrainean, etnicilor români din Ucraina și municipalităților noastre partenere din această țară (municipiul Odesa), empatia, sprijinul și solidaritatea cetățenilor orașului Constanța!

În acest sens, lansăm pentru întreaga populație a municipiului Constanța, pentru mediul asociativ local, pentru instituțiile publice, pentru persoanele fizice și juridice, invitația de a participa la acțiunea publică de solidaritate a municipiului Constanța cu Ucraina, acțiune publică ce va avea loc pe platoul din fața intrării în sediul Prefecturii (bd. Tomis nr. 51), sâmbătă, 12 martie, începând cu ora 12.00, în intervalul orar 12.00-12.30.

Acest război nu lasă nepăsătoare populația orașului nostru, care a răspuns la superlativ nevoilor de sprijin venite din Ucraina – cu donații, cazare gratuită, masă caldă și alte gesturi de sprijin apreciate de parteneri și care au schimbat în bine soarta tragică a multor strămutați.

Vă invităm să ne exprimăm plenar solidaritatea cu Ucraina și cu lupta acesteia pentru valorile și principiile europene, pentru modul civilizațional pe care l-au visat și românii în numeroase momente ale istoriei lor!

Sprijinind moral Ucraina astăzi, transmitem un mesaj ferm întregii lumi că onorăm lupta pentru libertate și pentru valorile europene a Ucrainei, dusă în numele acelorași valori pentru care și românii au luptat necondiționat și curajos, atunci când acestea au fost amenințate.

Vă așteptăm deci sâmbătă, 12 martie, la ora 12.00, pe platoul din fața sediului Prefecturii Constanța, pentru a ne exprima întreaga noastră solidaritate cu Ucraina, în cele mai dramatice momente pe care le cunoaște Europa după al doilea război mondial!
vineri, 11 martie 2022


04Mar.2022

Angajări - Consilier juridic

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Consilier juridic cod C.O.R.: 261103

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 2 posturi de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Consilier juridic.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul juridic, Direcția Generală
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore/zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: Superioare juridice, absolvite cu diplomă de licență;
▪ Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani vechime în domeniul juridic;
▪ Reprezintă avantaj experiența în domeniul juridic cu expunere la problemele ce țin de dreptul civil, comercial, administrativ;
▪ Cunoașterea pachetului MS Office.
▪ Abilități bune de negociere, comunicare, organizare.
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.31.03.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.05.04.202210:00

Bibliografia:

- Codul Civil: Persoana juridica, Contracte art. 1166 – art. 1323;
- Legea societatilor nr. 31/1990 - societățile pe acțiuni;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;
- Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrative-teritoriale;
- Regulament nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
- Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, HG nr. 394/2016;
- Codul administrativ – administrația publică locală.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs25.03.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu05.04.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale05.04.2022

Serviciul Resurse Umane

vineri, 04 martie 2022


01Mar.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând cu data de 15.03.2022, se majorează tarifele biletelor de călătorie, după cum urmează:
• Bilet 1 călătorie – 2,5 lei
• Bilet 2 călătorii – 5 lei
• Bilet 75 min – 4 lei
• Bilet 24 de ore, toate liniile – 10 lei
• Bilet 7 zile – 35 lei
Biletele achiziționate de călători cu prețul vechi vor putea fi folosite până la 30.04.2022, inclusiv.
Totodată, introducem două noi abonamente:
• Abonament toate liniile - 6 luni – nominal – 625 lei
• Abonament toate liniile - 12 luni – nominal - 1250 lei
Pentru a veni în sprijinul călătorilor care folosesc serviciile CT BUS în mod regulat, menținem prețurile abonamentelor deja existente:
• Abonament 1 linie - 55 lei
• Abonament 2 linii - 80 lei
• Abonament toate liniile la purtător - 140 lei
• Abonament toate liniile lunar – nominal - 125 lei


marți, 01 martie 2022


Pagina 3 din 61« Știri mai noi12345 ... 61Știri mai vechi »