Știri

Pagina 3 din 48« Știri mai noi12345 ... 48Știri mai vechi »
08dec.2020

Revenire 51b

CT BUSanunță publicul călător că, începând de astăzi, 08.12.2020, linia 51b și-a reluat traseul cunoscut. Linia a circulat deviat în perioada 02-07.12.2020, doar până la Halta Traian, ca urmare a lucrărilor de modernizare a pasajului rutier de pe str. Nicolae Filimon și a pasajului de pe bd. Aurel Vlaicu.

Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 08 decembrie 2020


02dec.2020

Spațiu publicitar autobuze etajate

CT BUS închiriază spațiu publicitar exterior pentru 10 autobuze etajate (double-decker), pentru sezonul estival 2021, perioada 15 iunie – 15 septembrie.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul din Constanţa, str. Industrială nr. 8 - Biroul Marketing - Relații publice;
telefon: 0241 618 581 tasta 1;
adresa e-mail: marketing@ctbus.ro.

Ofertele pot fi transmise până luni 21 decembrie 2020.

miercuri, 02 decembrie 2020


02dec.2020

Deviere 51b

CT BUSanunță publicul călător că, în perioada 02 - 09.12.2020, linia 51b circulă deviat, doar până la Halta Traian. În intervalul menționat, se supendă stațiile amplasate pe str. Nicolae Filimon.
Devierea are loc ca urmare a lucrărilor de modernizare a pasajului rutier de pe str. Nicolae Filimon și a pasajului de pe bd. Aurel Vlaicu.

Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 02 decembrie 2020


25nov.2020

Program 1 Decembrie 2020

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 30 noiembrie 2020 - 01 decembrie 2020 autobuzele vor circula conform programului de weekend, în intervalul orar 05:45 - 23:00.

De asemenea, în perioada 30 noiembrie 2020 - 01 decembrie 2020, tonetele pentru vânzarea de bilete și abonamente sunt deschise în intervalul orar 07:00 - 13:00, cu excepția tonetei amplasată în stația 40-43 de la Gara CFR, care are program de lucru în intervalul orar 06:00 – 21:00.miercuri, 25 noiembrie 2020


20nov.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu Ordinul Operațional nr. 177698 din 20.11.2020 emis de Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, se modifică procedura de îmbarcare, respectiv debarcare a pasagerilor în stațiile de autobuz:
• coborârea din autobuz se va face doar pe la ușa 3, iar accesul în mijlocul de transport în comun, doar pe la ușa 1.
Astfel, la oprirea în stație, pasagerii vor folosi ușa 3 pentru a coborî. În tot acest timp, ușa 1 și ușa 2 rămân închise. După coborârea pasagerilor, ușa 3 se va închide. Apoi se deschide ușa 1, pentru a facilita urcarea călătorilor. În tot acest timp, ușa 2 rămâne închisă.
Totodată, se menține obligativitatea purtării măștii de protecție dar și a mănușilor de unică folosință pe întreaga durară a călătoriei cu autobuzul.
În situația în care unul sau mai mulți pasageri nu se conformează prezentelor măsuri, autobuzul nu va părăsi stația până la debarcarea acestuia/acestora sau până la intervenția organelor abilitate să sancționeze abaterile.

Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 20 noiembrie 2020


19nov.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, sistează programul cu publicul de la sediul societății.
Orice tip de documente, inclusiv cereri sau reclamații, vor fi depuse la poarta instituției, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 19 noiembrie 2020


16nov.2020

Măsuri de prevenție CT BUS

CT BUS vă reamintește!
Fiecare pasager al mijloacelor de transport în comun trebuie să respecte măsurile de prevenire a infectării cu COVID – 19:

- Purtați mască de protecție corect (peste nas și gură) pe durata fiecărei călătorii cu autobuzul!

- Purtați mănuși de unică folosință pe durata întregii călătorii! *(recomandare în conformitate cu Hotărârea nr. 73 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța)

- Aruncați mănușile la coșul de gunoi imediat ce coborâți din autobuz și dezinfectați-vă mâinile!

- Pe parcursul călătoriei, evitați să vă atingeți fața sau să folosiți telefonul mobil!

- Alocați mai mult timp unei călătorii, astfel încât să puteți aștepta următorul autobuz, dacă cel sosit în stație este prea aglomerat și nu puteți urca fără a încălca distanța de siguranță. De asemenea, evitați să vă poziționați față în față cu alt călător;

- Evitați, pe cât posibil, deplasările la ore de vârf;

- Folosiți aplicația CT BUS pentru a vă informa cu privire la circulația mijloacelor de transport în comun.

În apropierea fiecărei uși a autobuzelor puteți observa un afiș ce vă amintește obligația de a purta mască și mănuși pe durata călătoriei și de a păstra distanța de siguranță. De asemenea, în autobuze rulează un mesaj audio care amintește călătorilor să poarte mască și mănuși iar același mesaj, de data aceasta vizual, poate fi citit pe afișajele mijloacelor de transport în comun, dar și pe afișajele electronice din stații.
A fost marcat pe asfalt, în stații, un simbol ce vă reamintește să respectați distanța de siguranță.
Autobuzele trec zilnic printr-un riguros proces de dezinfecție cu substanțe biocide avizate.
Depunem eforturi pentru a vă putea transporta în condiții de maximă siguranță, însă măsurile de mai sus nu pot decât să sprijine o conduită responsabilă, care este cheia limitării îmbolnăvirilor. De aceea, vă rugăm:
FIȚI RESPONSABILI, PENTRU VOI ÎNȘIVĂ ȘI PENTRU CEI DRAGI!

CT BUS S.A.luni, 16 noiembrie 2020


10nov.2020

Angajări - Conducator auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 8
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: STANIMIR LILIANA MONICA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 16.11.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 19.11.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 19.11.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 20.11.2020– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

marți, 10 noiembrie 2020


10nov.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 11-12.11.2020, traseul 5b circulă deviat, pe ruta:
• șos. Mangaliei – str. Hatman Arbore – str. Comarnic – str. Fântânele – str. Tractorului și retur

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au loc pe str. Meșterul Manole, în perimetrul delimitat de str. Fântânele și str. Hatman Arbore.

Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 10 noiembrie 2020


08nov.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că autobuzele liniei 43 opresc în aleveola dedicată autobuzelor liniei 42, în cap de linie Cireșica.

Măsura a fost dispusă ca urmare a relocării standurilor pentru mărfuri în apropierea aleveolei dedicată liniei 43.

Vă mulțumim pentru înțelegere!duminică, 08 noiembrie 2020


Pagina 3 din 48« Știri mai noi12345 ... 48Știri mai vechi »