Știri

Pagina 3 din 71« Știri mai noi12345 ... 71Știri mai vechi »
27Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că pe data de 28.11.2022, în intervalul orar 09:00 -12:00, autobuzele liniilor care deservesc rutele ce tranzitează intersecția bd. Ferdinand cu bd. Tomis și str. Termele Romane cu str. Traian (42, 44, 48, 51, 101, 51B, 5-40, 2-43, 43C și 43M) vor înregistra întârzieri ca urmare a restricționării circulației în vederea repetițiilor pentru festivitățile prilejuite de Ziua Națională. 
Totodată, pe 01.12.2022, în intervalul orar 08:00 – 13:00, autobuzele acelorași linii vor înregistra întârzieri, ca urmare a organizării paradei de Ziua Națională. 
Programul tonetelor pentru zilele de 30.11.2022 și 01.12.2022 este următorul:
- 07:00 - 19:00: Baba Novac, Brotăcei, Bulevard, Cireșica, Delfinariu, Eliberării, Gară 40-43, Gară 101, Magazinul Tomis, Piața CET, Poarta 6, Primăverii, Spital, Tomis 3, Vamă, km 4-5;
- 09:00-17:00: Dacia, Poarta 1.
Vă mulțumim pentru înțelegere!duminică, 27 noiembrie 2022


23Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că de astăzi, 23.11.2022, cei interesaţi să-şi procure cardul personalizat CT BUS se pot prezenta şi la tonetele „Tomis 3”, „Eliberării”, „Gară 101 Vize”.
Cardul CT BUS este disponibil doar la achiziţionarea unui abonament și poate fi solicitat, de asemenea, la tonetele:
• „Magazinul Tomis”
• „Piața CET”
• „Baba Novac”
• „Dacia”
• „Brotăcei”
• „Primăverii”
• „Vamă”
• „Bulevard”
• „Km 4-5”
• „Poarta 1”
• „Poarta 6”
• „Spitalul Județean"
• „Delfinariu"miercuri, 23 noiembrie 2022


22Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că mâine, 23.11.2022, toneta din stația ,,Km 4-5” este închisă. Pentru achiziționarea titlurilor de călătorie, rugăm călătorii să folosească metodele alternative (SMS, 24Pay, MobilPay Wallet, cardul CT BUS, etc.) sau să se adreseze partenerilor noștri comerciali (magazinele care vând bilete.)

Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 22 noiembrie 2022


21Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 21.11.2022, până la ora 16:00, autobuzele liniei 5B circulă pe traseu deviat: str. Hatman Arbore – str. Comarnic – str. Fântânele – str. Meșterul Manole – str. Hatman Arbore.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor S.C. RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la intersecția str. Comarnic cu str. Democrației.

Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 21 noiembrie 2022


17Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând cu 19.11.2022, introduce o nouă linie de transport – linia 47 Mamaia – pe traseul: Tabără Turist – Mamaia – Campus.
Cursele vor avea o frecvență de 40 de minute, în intervalul orar 06:30 – 21:00 (prima plecare din cap de linie Tabără Turist), iar tarifele sunt aceleași ca și în cazul celorlalte linii operate de societate.

CT BUS, călătorie plăcută de fiecare dată!”joi, 17 noiembrie 2022


16Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în intervalul 16-17.11.2022, orele 18:00 – 06:00, autobuzele liniei 2-43 circulă pe traseu deviat. Astfel, mijloacele de transport în comun circulă către cap linie Tomis Nord pe str. Brizei.
Devierea survine ca urmare a lucrărilor de reabilitare a rețelei de transport pentru energie termică de pe str. Viorelelor.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

miercuri, 16 noiembrie 2022


16Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 16.11.2022, în intervalul 09:00 – 14:00, autobuzele liniei 3 circulă deviat, pe sensul de mers către cartierul Palazu Mare, pe str. Dumbrăveni.
Devierea survine din cauza lucrărilor desfășurate pe carosabil, la intersecția bd. Tomis – str. Alexandru Sahia (zona Kaufland Palazu Mare).

Vă mulțumim pentru înțelegere!

miercuri, 16 noiembrie 2022


10Nov.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în intervalul 11 - 14.11.2022 (inclusiv), toneta situată în stația "Institutul de Marină” (str. Baba Novac) este închisă.
Pentru achiziționarea titlurilor de călătorie, rugăm călătorii să folosească metodele alternative (SMS, 24Pay, MobilPay Wallet, cardul CT BUS, etc.) sau să se adreseze partenerilor noștri comerciali (magazinele care vând bilete.)

Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 10 noiembrie 2022


28Oct.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

De luni, 31.10.2022, cei interesaţi să-şi procure cardul personalizat CT BUS se pot prezenta şi la tonetele "Spitalul Județean" şi "Poarta 6".
Cardul CT BUS este disponibil doar la achiziţionarea unui abonament și poate fi solicitat, de asemenea, la tonetele:
- "Magazinul Tomis"
- "Piața CET"
- "Baba Novac"
- "Dacia"
- "Brotăcei"
- "Primăverii"
- "Vamă"
- "Bulevard"
- "Km 4-5"
- "Delfinariu"
- "Poarta 1"
Totodată, în intervalul 28.10 - 01.11.2022, toneta de pe str. Eliberării este închisă. Pentru achiziționarea titlurilor de călătorie, rugăm călătorii să se adreseze operatorilor de la celelalte tonete sau partenerilor noștri comerciali (magazinele care vând bilete.)
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 28 octombrie 2022


25Oct.2022

Angajări - Consilier juridic

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Consilier juridic

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Consilier juridic

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Juridic
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
e-mail - resurseumane@ctbus.ro
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: studii superioare profil juridic absolvite cu diploma de licenta;
• Vechime in specialitatea studiilor necesara ocuparii postului minim 2 ani (in domeniul juridic);
• Experienta in domeniul juridic cu referire la activitatea societatilor comerciale si a autoritatilor publice locale;
• Abilitati de negociere, comunicare, organizare;
• Persoana dinamica, energica, orientata catre rezultate;
• Cunostinte de operare programe informatice, Microsoft Office;
• Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
• Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;

d) Beneficii:
◦ Tichete de masa ;
◦ Vouchere de vacanta;
◦ Spor vechime in concordanta cu experienta personala;

e) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.22.11.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.24.11.202210:00

Bibliografia

• Codul Civil: persoana juridica , Contracte, art 1166-1323
• Legea societatilor comerciale nr 31/1990- societati pe actiuni
• OUG 109/2011- guvernanta corporativa a intreprinderilor publice
• Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local
• Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr 51/2006
• Regulament nr 1370/2007, privind serviciile publice de transport feroviar si rutier de calatori
• Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale HG 394/2016

f) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs17.11.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi după susținerea probei
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu23.11.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei
6Termenul în care se afişează rezultatele finale24.11.2022

Serviciul Resurse Umane

marți, 25 octombrie 2022


Pagina 3 din 71« Știri mai noi12345 ... 71Știri mai vechi »