Știri

Pagina 3 din 66« Știri mai noi12345 ... 66Știri mai vechi »
01Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Pentru a veni în sprijinul părinților, CT BUS anunță reluarea circulației traseelor pentru transportul elevilor, începând cu data de 05.09.2022.
Traseele sunt:
- traseul E1: Gară – bd.Lăpușneanu – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD - GARA CFR
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:45 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:12 11:50 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 07:14 11:52
ȘCOALA NR. 7 07:16 11:54 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
TOMIS 3 07:18 11:56
ȘCOALA SPECTRUM 07:20 11:58
TOCADERO 07:22 12:00
SAGUNA 07:24 12:02
CASA DE CULTURĂ 07:25 12:03
BUCUREȘTI 07:28 12:06
POLICLINICA II 07:31 12:09 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
GARA CFR 07:40 12:15


TRASEUL ȘCOLAR E1 - SENS DEPLASARE: GARA CFR - TOMIS NORD
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
GARA CFR 07:10 11:47
POLICLINICA II 07:13 11:50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 24 "ION JALEA"
BUCUREȘTI 07:14 11:51
CASA DE CULTURĂ 07:16 11:52
ȘAGUNA 07:18 11:54
TROCADERO 07:20 11:56
ȘCOALA SPECTRUM 07:22 11:57
DACIA 07:23 11:59
TOMIS III 07:25 12:02
ȘCOALA NR. 7 07:29 12:07 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 7 "REMUS OPREANU"
SUCEAVA 07:31 12:09
ȘCOALA NR. 29 07:33 12:12
DOBRILĂ EUGENIU 07:40 12:17


- traseu E2: KM5 – str. Cumpenei – str. Soveja – Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – KM 5 (SERE)
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 07:10 11:40 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:12 11:48 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 07:14 11:48
MACUL ROȘU 07:16 11:50
GALERIILE SOVEJA 07:20 11:54
INDEPENDENTUL 07:22 11:55
IZVOR 07:22 11:57
BABA NOVAC 07:24 11:59
ȘCOALA NR. 23 07:26 12:01 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
ELIBERĂRII 07:28 12:03
I.C. BRĂTIANU 07:30 12:05
MECONST 07:33 12:08
ȘCOALA NR. 40 07:35 12:10 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
FACULTATIVĂ 07:39 12:14
KM 5 (SERE) 07:41 12:16


TRASEUL ȘCOLAR E2 - SENS DEPLASARE: KM 5 (SERE) - TOMIS NORD
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
KM 5 (SERE) 07:10 12:25
FACULTATIVĂ 07:12 11:27
ȘCOALA NR. 40 07:15 11:30 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 40"AUREL VLAICU"
MECONST 07:17 11:32
I.C. BRĂTIANU 07:20 11:36
ELIBERĂRII 07:28 12:03
ȘCOALA NR. 23 07:23 11:42 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 23 "C-TIN BRÂNCOVEANU"
GRĂDINIȚA "DELFINII JUCĂUȘI"
BABA NOVAC 07:24 11:44
IZVOR 07:26 11:46
INDEPENDENTUL 07:28 11:47
GALERIILE SOVEJA 07:29 11:50
B-DUL TOMIS 07:31 11:52
BROTĂCEI 07:35 11:54
SUCEAVA 07:36 11:56
ȘCOALA NR. 29 07:37 12:00 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:40 12:05 GRĂDINIȚA "AMICII"


- traseu E3: Palazu Mare – bd. Tomis -Tomis Nord
TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: PALAZU MARE - TOMIS NORD
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
C.L. SANATORIU 07:10
FACULTATIVĂ 07:12
ȘCOALA NR. 14 07:13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
FACULTATIVĂ 07:15
RECOLTEI 07:16
FACULTATIVĂ 07:18
TOMIS PLUS 07:20
GRĂDINA 07:22
SERE 07:24
SCAPINO 07:27
BOEMA 07:29
BROTĂCEI 07:36
SUCEAVA 07:37
ȘCOALA NR. 29 07:34 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 07:40 GRĂDINIȚA "AMICII"


TRASEUL ȘCOLAR E3 - SENS DEPLASARE: TOMIS NORD – PALAZU MARE
STAȚIA ORA ȘCOALA / GRĂDINIȚA
ȘCOALA NR. 29 11:50 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 29 "MIHAI VITEAZU"
DOBRILĂ EUGENIU 11:55 GRĂDINIȚA "AMICII"
BROTĂCEI 11:57
BOEMA 11:59
SCAPINO 12:01
SERE 12:03
GRĂDINA 12:06
FACULTATIVĂ 12:08
SANATORIU 12:14
FACULTATIVĂ 12:16
ȘCOALA NR. 14 12:18 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 14
GRĂDINIȚA NR. 39
FACULTATIVĂ 12:20
RECOLTEI 12:22
FACULTATIVĂ 12:23
TOMIS PLUS 12:25


Urcarea și coborârea în și din mijloacele de transport se va face doar pe la prima ușă a autobuzului. Pentru asigurarea securității în mijlocul de transport în comun, în fiecare autobuz se află un reprezentant al CT BUS.
Părinții pot utiliza aceste trasee numai dacă însoțesc copii cu nevoi speciale spre și dinspre școală și numai cu un titlu de călătorie valabil.
Pentru o mai bună informare, vă invităm să utilizați aplicația CT BUS, disponibilă pentru Android și IOS.
joi, 01 septembrie 2022


01Sep.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător:
de pe 05.09.2022:
- linia City Tour circulă în intervalul orar 10:00 – 18:00;
- se reia circulația celor trei trasee dedicate transportului școlar: E1, E2 și E3;
de pe 12.09.2022:
- se suspendă circulația liniilor de noapte N5-40, N2-43 și N102;
Liniile 100M, 5-40 și 14 circulă conform programului și traseului actual până pe 30.09.2022.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 01 septembrie 2022


23Aug.2022

Angajări - Electronist

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Electronist

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Electronist.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Sectie Reparatii
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii medii liceu profil profilul electronica, electrotehnica, sisteme electrice/automatizari;
▪ Experienta: minim 2 ani în activități specifice de mentenanta si reparatii auto;
▪ Cunostinte temeinice specifice in domeniul electronic/electric;
▪ Cunostinte de utilizare a calculatorului;
▪ Experienta in electronica aplicata;
▪ Disponibilitate de lucru in schimburi;
▪ Experienta in interpretarea schemelor electrice;
▪ Capacitate de organizare , planificare si de a lucra in echipa;
▪ Gandire analitica, critica si obiectiva, atentie distributiva, atentie la detalii;
▪ Cunostinte bune de utilizare a calculatorului ( Word, Excel, Internet), aplicatii de diagnosticare automotive;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.07.09.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.09.09.202210:00

Bibliografia


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs02.09.2022 ora 15:30
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practicăMaxim 1 zi după susținerea probei practice
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu09.09.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei practice
6Termenul în care se afişează rezultatele finale14.09.2022

Serviciul Resurse Umane

marți, 23 august 2022


22Aug.2022

Angajări - Mecanic auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Mecanic auto

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 4 posturi de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Mecanic auto.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Sectie Reparatii
Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume:
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii medii - profilul mecanica, electromecanica;
▪ Experienta: minim 3 ani în activități specifice de mentenanta si reparatii mecanice si electromecanice;
▪ Cunostinte specifice activitatii de mentenanta si reparatii mecanice;
▪ Capacitate de organizare, planificare si de a lucra in echipa;
▪ Spirit practic, inovativ, orientat catre obtinerea rezultatelor;
▪ Gandire analitica, critica si obiectiva, atentie distributiva, atentie la detalii;
▪ Cunostinte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet), aplicatii de diagnosticare automotive;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.06.09.202209:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.08.09.202210:00

Bibliografia


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs02.09.2022 ora 15:30
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practicăMaxim 1 zi după susținerea probei practice
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu09.09.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei practice
6Termenul în care se afişează rezultatele finale14.09.2022

Serviciul Resurse Umane

luni, 22 august 2022


18Aug. 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 18.08.2022, în intervalul 09:00 - 14:00, autobuzele liniei 2-43 circulă pe traseu deviat. Astfel, mijloacele de transport în comun nu virează la stânga pe str. Arcașului, ci merg pe traseul str. Brizei – str. Viorelelor, iar stația Cap de Linie Poarta 6 este temporar suspendată.
Devierea are loc din cauza lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. la intersecția str. Brizei cu str. Arcașului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 18 august 2022


11Aug. 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 11.08.2022, linia 14 circulă deviat pe sensul către Vivo, pe traseul: str. Nicolae Iorga – str. Moldovei – str. Bogdan Vodă – str. Bucovinei – str. Nicolae Iorga.
Devierea survine din cauza unei avarii RAJA pe str. Nicolae Iorga.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 11 august 2022


03Aug.2022

Angajări - Conducător auto transport rutier de persoane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducător auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 10 posturi de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Conducător auto transport rutier de persoane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Autobază, Direcția Exploatare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, normă întreagă, program de lucru inegal.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Cazier auto (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite sau școală profesională;
▪ Permis de conducere categoria D aflat în termen de valabilitate;
▪ Atestat profesional pentru transport persoane aflat în termen de valabilitate;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisă - chestionar autoȘcoala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.17.08.202210:00
2Proba practicăSediul CT BUS - Garaj22.08.202209:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.26.08.202209:00

Bibliografia:

- Legislația specifică circulației pe drumurile publice;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.08.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă18.08.2022
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practica23.08.2022
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu29.08.2022
6Termenul în care se afişează rezultatele finale30.08.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 03 august 2022


02Aug. 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 03-07.08.2022, liniile 2-43, 5-40, 43C, 43M, N 2-43 si N5-40 circulă pe traseu deviat pe Bd. Tomis, sensul de mers către Gara CFR, tronsonul cuprins între Bd. Mamaia și Bd. Ferdinand. Stațiile Piața Unirii și Colegiul C-tin Brătescu sunt temporar suspendate.
Devierea are loc ca urmare a lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe str. Răscoalei 1907.
Vă mulțumim pentru înțelegere!marți, 02 august 2022


01Aug.2022

Angajări - Secretară

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Secretară cod C.O.R.: 412001

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Secretară.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Determinată (pe perioada înlocuirii titularului de post), 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii Medii/Superioare;
▪ Abilități de comunicare, spirit de observație, atenție;
▪ Cunoșterea pachetului MS Office;
▪ Lucrul cu echipamente electronice (fax, imprimantă);
▪ Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (avantaj engleza);

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.17.08.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.19.08.202210:00

Bibliografia:

- Legea 16/1996- privind Arhivele Nationale (Cap III);
- Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul de etica al angajatilor CT BUS SA (sursa www.ctbus.ro);
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al ,Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs16.08.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu18.08.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale23.08.2022

Serviciul Resurse Umane

luni, 01 august 2022


28Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 28 - 29.07.2022, linia de noapte N5-40 va circula deviat:
* pe sensul către Campus: Str. Mircea cel Bătrân - Str. Primăverii - Str. Soveja - Bd. Mamaia
* pe sensul către Cap de Linie Sere: Str. Soveja - Str. Primăverii - Bd. Tomis - Bd. Mamaia
Devierea are loc din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului executate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe bulevardul Mamaia.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 28 iulie 2022


Pagina 3 din 66« Știri mai noi12345 ... 66Știri mai vechi »