Știri

Pagina 3 din 47« Știri mai noi12345 ... 47Știri mai vechi »
02nov.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că marți, 03.11.2020, în intervalul orar 07:30 – 15:30, circulă pe traseu deviat:
• liniile 101 și 101M - sens deplasare spre CET: șos. Mangaliei - bd. Aurel Vlaicu. (se anulează temporar stațiile aplasate pe str. Liliacului și pe str. Pandurului)
• linia 13 - sens deplasare spre CET: str. Micșunelelor – str. Pandurului – șos. Mangaliei - bd. Aurel Vlaicu
- sens deplasare spre KM5: b-dul. Aurel Vlaicu - șos. Mangaliei. (se anulează temporar stațiile aplasate pe str. Liliacului și pe str. Pandurului).


Totodată, în perioada 04.11 - 07.11.2020, în intervalul orar 07:30 – 15:30, autobuzele liniei 5b circulă deviat, pe ruta: str. Hatman Arbore - str. Comarnic și retur. (se anulează stațiile amplasate pe str. Fântânele și str. Meșterul Manole) Devierile survin ca urmare a lucrărilor de asfaltare executate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe str. Liliacului, str. Fântânele și str. Meșterul Manole.

Vă oferim scuze pentru disconfortul creat!luni, 02 noiembrie 2020


02nov.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că luni, 02.11.2020, în intervalul orar 07:30-17:30, traseele 5-40 și 5b circulă deviat, astfel:
Linia 5-40: - pe sensul Cap Linie Sere - Campus Universitar Ovidius: str. Democrației - str. Pandurului - Sos. Mangaliei;
Linia 5b: - pe sensul Gară - KM5: Șos. Mangaliei – Str. Pandurului – Str. Comarnic;
- pe sensul KM5 - Gară: Str. Comarnic – Str. Fântânele – Str. Meșterul Manole- str. Pandurului – Șos. Mangaliei.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au loc pe str. Hatman Arbore.

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat!luni, 02 noiembrie 2020


29oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în zilele de 30 și 31.10.2020, în intervalul orar 07:30-17:30, traseele 5-40 și 5b circulă deviat, astfel:
Linia 5-40: - pe sensul Cap Linie Sere - Campus Universitar Ovidius: str. Democrației - str. Pandurului - Sos. Mangaliei;
Linia 5b: - pe sensul Gară - KM5: Șos. Mangaliei – Str. Pandurului – Str. Comarnic;
- pe sensul KM5 - Gară: Str. Comarnic – Str. Fântânele – Str. Meșterul Manole- str. Pandurului – Șos. Mangaliei.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au loc pe str. Hatman Arbore.joi, 29 octombrie 2020


29oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că autobuzele liniei 5B circulă deviat începând de astăzi, 29.10.2020, pe traseul:
- str. Hatman Arbore – str. Mușcatelor – str. Fântânele – str. Meșterul Manole – str. Hatman Arbore.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au loc pe str. Hatman Arbore, pe porțiunea cuprinsă între str. Meșterul Manole și str. Comarnic.

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat!joi, 29 octombrie 2020


20oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

,,Rădăcina învăţăturii e amară, dar rodul ei e dulce.” Pentru că se apropie prima dintre vacanțele de care se bucură cei mici, le urăm ,,Vacanță plăcută!” și le dorim să-și încarce bateriile pentru a reveni cu forțe noi la școală.

Pe perioada vacanței (26 octombrie – 1 noiembrie 2020), traseele școlare - E1, E2 și E3 sunt suspendate, însă autobuzele CT BUS vor reveni la datorie imediat ce elevii vor avea din nou nevoie de ele.

vineri, 23 octombrie 2020


20oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că în perioada 21 – 23 octombrie 2020, în intervalul orar 19:30 – 05:00, traseele 42, 44, 51, 48 și 101 circulă deviat, după cum urmează:

- LINIA 42:
- sens de deplasare spre Poarta 2: bd. Tomis – bd.Mamaia - bd. I.G.Duca – bd.Ferdinand - bd. Mihai Viteazul - Poarta 2;
- sens deplasare spre Tomis Nord: Poarta 2: bd. Mihai Viteazul - bd.Ferdinand- str. Mircea cel Batran - bd. Mamaia - Bd. Tomis;

- LINIILE 44 ȘI 51:
- sens de deplasare spre Poarta 1: bd. I.G.Duca - bd.Ferdinand- bd. Mihai Viteazul - Poarta 1;
- sens de deplasare spre Casa de Cultură: Poarta 1 - str. Traian - str. Negru Vodă - Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand - str. I.G.Duca;

- LINIA 48:
- sens deplasare spre Palas: Poarta 2 - str. Traian - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand;

- LINIA 101:
- sens deplasare spre Zona Industrială: Poarta 1 - str. Traian - str. Negru Vodă -str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand;

Devierile vizează strada Mihai Viteazul, pe porțiunea cuprinsă între Bd. Mamaia și Bd .Ferdinand, deoarece pe acest tronson se desfășoară lucrări de asfaltare executate de S.C. Confort Urban S.R.L.

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat!marți, 20 octombrie 2020


05oct.2020

Angajări - Conducator auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 7
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj


e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 08.10.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 12.10.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 12.10.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 13.10.2020– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

luni, 05 octombrie 2020


05oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS SA anunță publicul călător că de mâine, 6 octombrie, traseele școlare - E1, E2 și E3 își reiau circulația normală.

Acestea sunt suspendate astăzi, 5 octombrie, deoarece cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, în unitățile de învățământ preuniversitar nu se desfășoară cursuri.

Le urăm tuturor dascălilor, fie ei învățători sau profesori, un călduros ,,La mulți ani!", sănătate și le mulțumim pentru eforturile depuse pentru educația tuturor copiilor!luni, 05 octombrie 2020


02oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că luni, 5 octombrie, se suspendă traseele școlare - E1, E2 și E3.
Măsura a fost luată deoarece, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, nu se desfășoară cursuri în învățământul preuniversitar.vineri, 02 octombrie 2020


25sept.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, începând de astăzi, 25.09.2020, se pot depune cererile pentru permisele de călătorie gratuite valabile pentru anul 2021.

Categoriile de beneficiari pentru care Primăria Municipiului Constanța acordă facilități la transportul public de călători sunt următoarele:
1.Pensionari cu pensii până la 2.100 lei (inclusiv). În ultima şedinţă din actualul mandat, Consiliul Local Constanța a aprobat corelarea plafonului pentru care se acordă facilităţi cu creşterea punctului de pensie, astfel că valoarea acestuia a fost majorată până la 2.100 lei.
2.Persoane în vârstă de peste 60 de ani, care nu realizează venituri;
3.Persoane în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;

Actele necesare în baza cărora vor fi eliberate permisele de călătorie sunt:
a) cerere tip;
b) act de identitate (copie și original );
c) cupon de pensie (copie xerox) pentru persoanele menționate la punctul 1).

Cererile se pot procura gratuit de la orice cioșc de bilete al CT BUS. Cererile și documentele aferente se pot depune zilnic la toate chioșcurile de bilete din oraș.

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica abonamentul / permisul de călătorie de la orice chioșc de bilete al CT BUS:
ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
STUDENȚII ORFANI
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI (cu handicap grav, accentuat) și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S. Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (Blocul Turn - Gară);
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, cu grad de handicap mediu și ușor - pot obține permisul de călătorie de la toate tonetele CT BUS;
DEȚINUȚII POLITICI (Decret - Lege Nr.118 / 1990) și PERSOANELE STRĂMUTATE (Legea Nr. 189 / 2000) - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS – Gară / la sediul CT BUS;
ȘOMERII - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS - Delfinariu, KM 4;
Beneficiarii Legii 416 - pot obține permisul de călătorie de la toneta CT BUS – City Park Mall.


vineri, 25 septembrie 2020


Pagina 3 din 47« Știri mai noi12345 ... 47Știri mai vechi »