Știri

Pagina 3 din 112« Știri mai noi12345 ... 112Știri mai vechi »
14Mar.2024

TRASEUL LINIEI 14, DEVIAT PE BD. MAMAIA

Pe sensul spre Cap Linie Industrială autobuzele Liniei 14 vor merge până la Capitol, apoi vor vira dreapta pe Mircea și vor reintra pe traseul obișnuit la intersecția cu Ion Rațiu, unde vor face la stânga. Traseul a fost deviat din cauza lucrărilor de la intersecția străzii Ion Rațiu cu bd. Mamaia.

joi, 14 martie 2024


13Mar.2024

UPDATE

LINIILE AUTOBUZELOR 5-40, 14 ȘI 47M AU REVENIT LA TRASEUL OBIȘNUIT ÎN MAMAIA

miercuri, 13 martie 2024


13Mar.2024

TRASEELE AUTOBUZELOR 5-40, 14 ȘI 47M AU FOST DEVIATE ÎN MAMAIA

Din cauza lucrărilor de asfaltare din zona Perla-Sat Vacanță, liniile 5-40 și 14 au fost deviate. Astfel autobuzele vor întoarce la giratoriul de la Aqua Magic pe sensul spre Campus. Linia 47M are traseul modificat spre Cap de Linie Mamaia. Autobuzele vor vira dreapta la instrarea în stațiune dinspre bd. Aurel Vlaicu și vor întoarce la sensul giratoriu Pescărie spre Tabăra Turist.

miercuri, 13 martie 2024


12Mar.2024

Angajări - Primitor distribuitor materiale si piese

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Primitor distribuitor materiale si piese

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Primitor distribuitor materiale si piese cod C.O.R.: 432104

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Compartiment Magazii-depozite, Serviciu Achizitii&Aprovizionare, Directia Tehnica, CT BUS SA
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminat, 8 ore/zi
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
• Studii: medii, liceale sau scoala profesionala;
• Experienta in specialitatera postului : nu este cazul;
• Aptitudini: atentie, prudenta in executie, abilitati de comunicare, spirit de observatie, memorie vizuala, abilitati de calcul si rationament numeric, capacitate de a lucra atat individual cat si in colaborare cu echipa;
• Caracteristici personale: stabilitate, energie, creativitate, corectitudine;
• Conditii de lucru: Activitate desfasurata in magazie dar si pe teren; program de lucru conform CCM/CIM, grafic de lucru;
• Capacitate de efort: necesita efort fizic si intelectual;
• Alte conditii: capacitatea de a respecta termene, cunostinte operare calculator, cunoasterea legislatiei specifice activitatii desfasurate de gestionari; postul presupune constituirea de garantii, in conformitate cu legislatia aplicabila.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.29.03.202410:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.02.04.202410:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs26.03.2024 ora 15:00
2Selecția dosarelor de concurs27.03.2024
3Datele de desfăşurare a probelor de concursConf. Lit. d)
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă29.03.2024 ora 16:00
5Termenul în care se pot depune contestatiileMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatului probei scrise
6Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu02.04.2024 ora 16:00
7Termenul în care se afişează rezultatele finale02.04.2024 ora 16:00

f) Bibliografia
• Ordinul nr. 2634/2015 privind docmentele financiar-contabile;
• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice;
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


marți, 12 martie 2024


11Mar.2024

UPDATE

LINIILE AUTOBUZELOR 5-40, 14 ȘI 47M AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL

luni, 11 martie 2024


11Mar.2024

MODIFICĂRI PE TRASEELE AUTOBUZELOR 5-40 ȘI 14

În stațiunea Mamaia, liniile 5-40 și 14 vor întoarce la sensul giratoriu de la Aqua Magic în direcția Campus. Devirea are loc din cauza lucrărilor de asfaltare din zona Perla - Sat Vacanță.

luni, 11 martie 2024


11Mar.2024

LINIA 47M, DEVIATĂ DIN CAUZA LUCRĂRILOR DE ASFALTARE DIN MAMAIA

Autobuzele liniei 47M sunt deviate pe sensul spre Cap Linie Mamaia. La intrarea în stațiune dinspre bd. Aurel Vlaicu autobuzele virează dreapta și apoi întorc la sensul giratoriu de la Pescărie spre Tabăra Turist.

luni, 11 martie 2024


04Mar.2024

UPDATE

LINIILE 5-40, 14 ȘI 47M AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL ÎN MAMAIA

luni, 04 martie 2024


04Mar.2024

LINIILE 5-40 ȘI 14, DEVIATE ÎN ZONA PERLA – SAT VACANȚĂ

Liniile 5-40 și 14 întorc astăzi la sensul giratoriu de la Aqua Magic pe sensul spre Campus. Devierea s-a produs din cauza lucrărilor de asfaltare din zonă. Traseul va reveni normal în momentul finalizării lucrărilor.

luni, 04 martie 2024


04Mar.2024

TRASEU DEVIAT PENTRU AUTOBUZUL 47M

Din cauza lucrărilor de asfaltare de la intrarea în Mamaia, zona Perla – Sat Vacanță, linia 47M a fost deviată astfel: la intrarea în stațiune autobuzele vor vira la dreapta și vor întoarce la Pescărie spre Cap Linie Mamaia.

luni, 04 martie 2024


Pagina 3 din 112« Știri mai noi12345 ... 112Știri mai vechi »