Știri

Pagina 6 din 118« Știri mai noi1 ... 45678 ... 118Știri mai vechi »
12Mai 2024

UPDATE

TRASEELE LINIILOR 5-40 ȘI 5B AU REVENIT PE RUTA OBIȘNUITĂ ÎN ZONA VIILE NOI

duminică, 12 mai 2024


12Mai 2024

ÎNTÂRZIERI PE LINIA 44

ÎNTÂRZIERI, ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ, PE LINIA AUTOBUZULUI 44, DIN CAUZA TRAFICULUI AGLOMERAT DIN ZONA CIMITIRULUI MUNICIPAL

duminică, 12 mai 2024


12Mai 2024

TRASEUL LINIILOR 5-40 ȘI 5B, MODIFICAT TEMPORAR

Din cauza aglomerației din această dimineață din zona Cimitirului Viile Noi, autobuzele de pe liniile 5-40 și 5B au fost deviate. Astfel, în sensul spre Sere, autobuzele de pe Liniia 5-40 nu mai pot circula pe str. Democrației și vor întoarce la intersecția străzilor Pandurului cu Meșterul Manole. Tot în sensul spre Sere, autobuzele Liniei 5B vor vira de pe str. Comarnic pe str. Pandurului și vor întoarce pe str. Meșterul Manole. Traseele vor reveni la normal după ce va zona nu va mai fi aglomerată.

duminică, 12 mai 2024


02Mai 2024

CIRCULAȚIA TRASEULUI CITY TOUR, SUSPENDATĂ DIN CAUZA PLOII

Autobuzele etajate ale liniei City Tour și-au suspendat activitatea astăzi de la ora 13. Măsura a fost impusă din cauza vremii nefavorabile.

joi, 02 mai 2024


30Apr.2024

AUTOBUZELE ETAJATE NU CIRCULĂ ASTĂZI

Din cauza ploii, autobuzele etajate de pe linia City Tour nu vor circula astăzi, 30 aprilie.

marți, 30 aprilie 2024


29Apr.2024

PROGRAM CT BUS 1 - 6 MAI

PROGRAM TRANSPORT ÎN COMUN ÎN PERIOADA 1 – 6 MAI:
Autobuzele de pe liniile CT BUS vor circula în program de weekend!

PROGRAM TONETE CT BUS ÎN PERIOADA 1 – 6 MAI:
MIERCURI 1 MAI
- 06.00 – 21.00 – GARĂ 40/43
- 07.00 – 15.00 – ELIBERĂRII, TOMIS III, MAGAZINUL TOMIS, PIAȚA CET
JOI 2 MAI
- toate tonetele sunt deschise
VINERI 3 MAI
- 06.00 – 21.00 – GARĂ 40/43
- 07.00 – 15.00 – ELIBERĂRII, TOMIS III, MAGAZINUL TOMIS, PIAȚA CET
SÂMBĂTĂ 4 MAI
- funcționează conform programului de weekend
DUMINICĂ 5 MAI
- toate tonetele sunt închise
LUNI 6 MAI
- 06.00 – 21.00 – GARĂ 40/43
- 07.00 – 15.00 – ELIBERĂRII, TOMIS III, MAGAZINUL TOMIS, PIAȚA CET


luni, 29 aprilie 2024


27Apr.2024

UPDATE

LINIILE 5-40 ȘI CITY TOUR AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL PE BD. MAMAIA

sâmbătă, 27 aprilie 2024


26Apr.2024

LINIILE 5-40 ȘI CITY TOUR VOR FI DEVIATE SÂMBĂTĂ

Din cauza lucrărilor de asfaltare de pe bulevardul Mamaia, între străzile Zorelelor și Soveja, liniile 5-40 și City Tour vor fi deviate sâmbătă 27 aprilie, pe tot parcursul zilei, pe sensul spre stațiunea Mamaia.
Autobuzele de pe linia 5-40 vor vira la stânga la intersecția Bd. Mamaia – str. Ion Rațiu, apoi dreapta pe strada Chiliei până în str. Soveja. Aici vor vira la dreapta și apoi la stânga în intersecția de la Delfinariu, de unde reintră pe traseul obișnuit pe bd. Mamaia.
În zona Capitol Linia City Tour va fi deviată pe bulevardul Tomis până la Dacia, de unde va continua traseul pe bd. Lăpușneanu și va intra în stațiunea Mamaia pe la sensul giratoriu din zona Perla – Sat Vacanță.

vineri, 26 aprilie 2024


26Apr.2024

Angajări - Inginer electric

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Inginer electric

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post execuție;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Inginer electric

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou Administrativ, Compartiment Energetic – Vehicule Electrice
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/zi
a) Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
1 CV redactat în limba română (original);
2 Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
3 Act identitate (copie simplă+original);
4 Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
5 Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
6 Cazier judiciar (original);
7 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN) constituie avantaj;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: studii superioare cu diploma de licenta in domeniul: inginerie energetica, electrica, electronica, electrotehnica;
Experienta: 1 an
• Cunoștințe specifice in domeniul electronic/electric;
• Cunostinte temeinice de utilizare a calculatorului;
• Cunostinte in interpretarea schemelor electrice;
Alte cerinte: comunicare eficientă (oral și în scris), flexibilitate, capacitate de analiză și sinteză, capacitate de lucru în echipă, spirit de observatie, prezenta de spirit, intelegere tehnica, capacitate de a enunta si a rezolva problemele, dinamism, spirit ordonat, comunicativitate, punctualitate, atentie distributiva, atentie la detalii;


d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.27.05.2024Ora: 10:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.30.05.2024Ora: 10:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs22.05.2024 ora 16:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs27.05.2024, 30.05.2024
3Selectia dosarelor de concurs23.05.2024
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă27.05.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selectia de dosare si proba scrisa Maxim 1 zi lucratoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba interviu30.05.2024
7Termenul în care se afişează rezultatele finale31.05.2024

f) Bibliografia
• Normativ I 7/2011 actualizat; • Cunostinte minimale de specialitate - Notiuni si legi fundamentale de electrotehnica
• Legea nr.121/2014 actualizata;
• Manualul pentru autorizarea electricienilor instalatori, editia 1995, cap.5;

g) Beneficii:
• vouchere de vacanță în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• spor de suprasolicitare;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


vineri, 26 aprilie 2024


25Apr.2024

Angajări - ȘEF COMPARTIMENT ENERGETIC - VEHICULE ELECTRICE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
ȘEF COMPARTIMENT ENERGETIC - VEHICULE ELECTRICE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: ȘEF COMPARTIMENT ENERGETIC - VEHICULE ELECTRICE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou Administrativ, Compartiment Energetic – Vehicule Electrice
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/zi
a) Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
1 CV redactat în limba română (original);
2 Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
3 Act identitate (copie simplă+original);
4 Acte de studii (copie simplă+original), acte calificare/specializare;
5 Acte doveditoare ale vechimii in munca;
6 Cazier judiciar (original);
7 Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN) constituie avantaj;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare cu diplomă de licență, domeniul studiilor - știinte ingineresti;
Alte calificari: -
Vechime in specialitatea postului: minim 2 ani;
Vechime în funcție de coordonare/conducere: -;
Competente: cunoștințe operare PC;
Alte cerinte: disciplină, capacitate de a lua decizii;
Conditii de lucru: activitate desfașurată la birou și pe teren in limita a 8 ore/ zi;


d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.23.05.2024Ora: 10:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.27.05.2024Ora: 10:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs20.05.2024
2Selectia dosarelor de concurs21.05.2024
3Datele de desfăşurare a probelor de concurs23.05.2024, 27.05.2024
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă23.05.2024
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba scrisăMaxim 1 zi lucratoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba interviu27.05.2024
7Termenul de afișare a rezultatului final 27.05.2024

f) Bibliografia
a) Manual pentru autorizarea electricienilor instalatori – Editia 1995, Cap.V – cunoștințe minimale de specialitate - Subcapitolul 5.2 - noțiuni și legi fundamentale din electrotehnică;
b) Legea 121/2014 actualizată;
c) Normativ I7/2011 actualizat.

g) Beneficii:
• vouchere de vacanță în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• spor de suprasolicitare;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


joi, 25 aprilie 2024


Pagina 6 din 118« Știri mai noi1 ... 45678 ... 118Știri mai vechi »