Știri

Pagina 74 din 117« Știri mai noi1 ... 7273747576 ... 117Știri mai vechi »
29oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că autobuzele liniei 5B circulă deviat începând de astăzi, 29.10.2020, pe traseul:
- str. Hatman Arbore – str. Mușcatelor – str. Fântânele – str. Meșterul Manole – str. Hatman Arbore.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor de asfaltare care au loc pe str. Hatman Arbore, pe porțiunea cuprinsă între str. Meșterul Manole și str. Comarnic.

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat!joi, 29 octombrie 2020


20oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

,,Rădăcina învăţăturii e amară, dar rodul ei e dulce.” Pentru că se apropie prima dintre vacanțele de care se bucură cei mici, le urăm ,,Vacanță plăcută!” și le dorim să-și încarce bateriile pentru a reveni cu forțe noi la școală.

Pe perioada vacanței (26 octombrie – 1 noiembrie 2020), traseele școlare - E1, E2 și E3 sunt suspendate, însă autobuzele CT BUS vor reveni la datorie imediat ce elevii vor avea din nou nevoie de ele.

vineri, 23 octombrie 2020


20oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că în perioada 21 – 23 octombrie 2020, în intervalul orar 19:30 – 05:00, traseele 42, 44, 51, 48 și 101 circulă deviat, după cum urmează:

- LINIA 42:
- sens de deplasare spre Poarta 2: bd. Tomis – bd.Mamaia - bd. I.G.Duca – bd.Ferdinand - bd. Mihai Viteazul - Poarta 2;
- sens deplasare spre Tomis Nord: Poarta 2: bd. Mihai Viteazul - bd.Ferdinand- str. Mircea cel Batran - bd. Mamaia - Bd. Tomis;

- LINIILE 44 ȘI 51:
- sens de deplasare spre Poarta 1: bd. I.G.Duca - bd.Ferdinand- bd. Mihai Viteazul - Poarta 1;
- sens de deplasare spre Casa de Cultură: Poarta 1 - str. Traian - str. Negru Vodă - Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand - str. I.G.Duca;

- LINIA 48:
- sens deplasare spre Palas: Poarta 2 - str. Traian - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand;

- LINIA 101:
- sens deplasare spre Zona Industrială: Poarta 1 - str. Traian - str. Negru Vodă -str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand;

Devierile vizează strada Mihai Viteazul, pe porțiunea cuprinsă între Bd. Mamaia și Bd .Ferdinand, deoarece pe acest tronson se desfășoară lucrări de asfaltare executate de S.C. Confort Urban S.R.L.

Vă cerem scuze pentru disconfortul creat!marți, 20 octombrie 2020


05oct.2020

Angajări - Conducator auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 7
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj


e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 08.10.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 12.10.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 12.10.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 13.10.2020– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

luni, 05 octombrie 2020


05oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS SA anunță publicul călător că de mâine, 6 octombrie, traseele școlare - E1, E2 și E3 își reiau circulația normală.

Acestea sunt suspendate astăzi, 5 octombrie, deoarece cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, în unitățile de învățământ preuniversitar nu se desfășoară cursuri.

Le urăm tuturor dascălilor, fie ei învățători sau profesori, un călduros ,,La mulți ani!", sănătate și le mulțumim pentru eforturile depuse pentru educația tuturor copiilor!luni, 05 octombrie 2020


02oct.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că luni, 5 octombrie, se suspendă traseele școlare - E1, E2 și E3.
Măsura a fost luată deoarece, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației, nu se desfășoară cursuri în învățământul preuniversitar.vineri, 02 octombrie 2020


25sept.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, începând de astăzi, 25.09.2020, se pot depune cererile pentru permisele de călătorie gratuite valabile pentru anul 2021.

Categoriile de beneficiari pentru care Primăria Municipiului Constanța acordă facilități la transportul public de călători sunt următoarele:
1.Pensionari cu pensii până la 2.100 lei (inclusiv). În ultima şedinţă din actualul mandat, Consiliul Local Constanța a aprobat corelarea plafonului pentru care se acordă facilităţi cu creşterea punctului de pensie, astfel că valoarea acestuia a fost majorată până la 2.100 lei.
2.Persoane în vârstă de peste 60 de ani, care nu realizează venituri;
3.Persoane în vârstă de peste 70 de ani, indiferent de venituri;

Actele necesare în baza cărora vor fi eliberate permisele de călătorie sunt:
a) cerere tip;
b) act de identitate (copie și original );
c) cupon de pensie (copie xerox) pentru persoanele menționate la punctul 1).

Cererile se pot procura gratuit de la orice cioșc de bilete al CT BUS. Cererile și documentele aferente se pot depune zilnic la toate chioșcurile de bilete din oraș.

Următoarele categorii de beneficiari NU vor depune cerere, dar vor ridica abonamentul / permisul de călătorie de la orice chioșc de bilete al CT BUS:
ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
STUDENȚII ORFANI
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI (cu handicap grav, accentuat) și asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav sau însoțitorii acestora, nevăzătorii cu handicap grav și accentuat precum și însoțitorii nevăzătorilor cu handicap - pot obține permisul de călătorie de la D.G.A.S. Constanța – B-dul Ferdinand nr. 97 (Blocul Turn - Gară);
PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI, cu grad de handicap mediu și ușor - pot obține permisul de călătorie de la toate tonetele CT BUS;
DEȚINUȚII POLITICI (Decret - Lege Nr.118 / 1990) și PERSOANELE STRĂMUTATE (Legea Nr. 189 / 2000) - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS – Gară / la sediul CT BUS;
ȘOMERII - pot obține permisul de călătorie de la tonetele CT BUS - Delfinariu, KM 4;
Beneficiarii Legii 416 - pot obține permisul de călătorie de la toneta CT BUS – City Park Mall.


vineri, 25 septembrie 2020


24sept.2020

Transparență maximă la CT BUS!

CT BUS a implementat un sistem de ultimă generație care permite gestionarea eficientă și în mod transparent a resurselor companiei, implicit a banilor publici.

Sistemul SAP S/4 HANA va fi utilizat pentru optimizarea proceselor de funcționare în mai multe departamente: contabilitate, vânzări, aprovizionare, exploatare și întreținere parc auto, resurse umane și salarizare.

Aplicația ERP S/4 HANA va avea ca rezultat reduceri semnificative ale costurilor, evidențe detaliate ale datelor și noi capabilități de analiză și sinteză a informațiilor, în așa fel încât întreaga activitate a companiei de transport să fie eficientizată iar procesul de raportare să se îmbunătățească semnificativ.

Cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța, CT BUS reușește cu brio să țină pasul cu ritmul tot mai accelerat al tehnologiei. Cu ajutorul acestui nou sistem implementat, CT BUS va putea să își mențină angajamentul față de cetățeni și să ofere în continuare cele mai bune servicii pasagerilor. Sisteme asemănătoare de gestionare a resurselor sunt folosite cu succes de companiile de transport public din Berlin, Viena, Londra și Bruxelles.

Sistemul ERP (enterprise resource planing – planificarea resurselor companiei) propus de SAP România folosește tehnologii smart pentru a transforma procesele de maximă importanță și pentru a oferi adaptabilitate crescută față de orice schimbare.

joi, 24 septembrie 2020


23sept.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Noile minibuze Mercedes Benz intră de mâine dimineață în circulație pe traseul nr.13 care conectează sudul de nordul orașului pe ruta Km 5 – b-dul Aurel Vlaicu – b-dul Lăpușneanu – Carrefour.

Decebal Făgădău – primarul municipiului Constanța: “Le mulțumesc constănțenilor care au avut și au încredere în transportul public din orașul nostru și îi invit să folosească aceste noi autobuze de capacitate mică ce oferă confort și siguranță”.

Primăria Municipiului Constanța prin CT BUS răspunde astfel nevoilor de mobilitate ale cetățenilor prin introducerea mijloacelor de transport public local de dimensiuni mai mici care să permită accesul pe străzi înguste, unde nu au loc autobuzele mari.
Abonamentele CT BUS pentru toate liniile sunt valabile și pe noul traseu.

Minibuzele cu o capacitate de 28 de locuri și dotări de ultimă generație vor circula pe ruta: Sos. Mangaliei – str. Mugurului – str. Micșunelelor – str. Pandurului – str. Liliacului – b-dul Aurel Vlaicu – str. Dezrobirii – str. Soveja – b-dul Lăpușneanu - b-dul Aurel Vlaicu - Campus Universitar - b-dul Tomis - Carrefour – b-dul Tomis - b-dul Aurel Vlaicu - b-dul Lăpușneanu - str. Soveja – str. Dezrobirii – b-dul Aurel Vlaicu - str. Liliacului - str. Pandurului - șos. Mangaliei – Km 5 (cap linie Auchan).

Minibuzele Mercedes Benz care au intrat în flota municipalității oferă călătorilor condiții moderne și sigure de circulație.
• Acces facil prin sistemul cu podea coborâtă;
• 3 uși de acces (două uși duble și una pentru șofer);
• Rampe de acces și un spațiu destinat unui scaun rulant pentru persoanele cu dizabilități;
• Sisteme de climatizare (sisteme de încălzire, ventilație și condiționare a aerului);
• Sistem de supraveghere video: 7 camere digitale color, de înaltă rezoluție, 4 la interior și 3 la exterior;
• Sistem 3D cu camere video pentru numărarea pasagerilor;
• Sistem audio-video cu display LCD pentru informarea pasagerilor: panouri cu led exterioare față/ lateral/ spate, panou interior, 1 monitor 28.6 inch;
• Sistem wireless destinat încărcării dispozitivelor mobile, dar și sistem USB Charge 5V - 1 A, cu aceeași funcționalitate;
• Capabilitate Fleet Management (inclusiv un modul pentru gestiunea traseului, destinației, stațiilor și orarului de circulație, integrat în sistemul AVL existent la CT BUS);
• Suport de biciclete;
• WI-FI gratuit pentru călători.

Achiziționarea celor 18 autobuze Mercedes-Benz M2 de capacitate mică reprezintă un pas important înainte pentru modernizarea transportului în comun din municipiul Constanța.
Primăria Municipiului Constanța, în parteneriat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi cu Administrația Fondului pentru Mediu a aplicat şi pentru achiziţia a 41 de autobuze electrice, care vor îmbina performanţa tehnologiei de ultimă oră cu protecţia mediului înconjurător.
Noua bază de transport în comun creează toate condițiile necesare deplasării constănțenilor în condiții de siguranță, confort și timp bine definit între stații.

Vă invităm să călătoriți cu încredere!miercuri, 23 septembrie 2020


14sept.2020

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu CT BUS SA

CT BUS SA anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru “REABILITARE, MODERNIZARE SI MONTARE SISTEM DE IGIENIZARE IN HALA AUTOBUZE EXISTENTA C1, COD CPV 45453000-7”, propus a fi amplasat în Constanta, Str. Industriala nr.8, Jud Constanta.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din Strada Unirii nr. 23 Constanta şi la sediul CT BUS S.A. din strada Industriala nr. 8, în zilele de miercuri si joi, între orele 9-11

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Constanta

luni, 14 septembrie 2020


Pagina 74 din 117« Știri mai noi1 ... 7273747576 ... 117Știri mai vechi »