Știri

Pagina 76 din 117« Știri mai noi1 ... 7475767778 ... 117Știri mai vechi »
24aug.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Pe 04 august 2020, CT BUS S.A. a achitat integral anticipat obligația fiscală către A.N.A.F., stabilită prin Decizia de eșalonare la plată încheiată pe 20.04.2017, pentru o perioadă de 55 de luni. Cuantumul datoriei totale era de 27.923.828 lei, cu rata aproximativă lunară de 500.000 lei. Pe lângă această sumă datorată, autoritățile dispuseseră și sechestru asupra tuturor bunurilor aparținând fostei regii.

Graficul lunar de plată a datoriei a fost respectat cu strictețe, iar ca urmare a încadrării în prevederile O.U.G. 69 / 14.05.2020, CT BUS S.A. beneficiază de facilități fiscale în valoare de 2.786.475 lei.

Pentru stingerea datoriei s-au achitat 5.373.370 lei. Efortul financiar a fost realizat prin forțe proprii, fără contractarea niciunui împrumut.

În prezent, CT BUS S.A. nu mai înregistrează datorii către A.N.A.F. Totodată, pe 12.08.2020, autoritățile au comunicat către CT BUS Decizia de ridicare a măsurilor de executare silită aplicate asupra bunurilor sechestrate nr. 58733.

Certificatul fiscal care atestă 0 datorii deschide calea pentru noi investiții, CT BUS fiind eligibilă pentru proiecte cu fonduri atrase și proiecte cu fonduri europene.

luni, 24 august 2020


14aug.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în noaptea de 14/15.08.2020, liniile N540 și N243 vor avea traseele deviate.
• Traseul N540 - sens deplasare spre Km 4-5 (Sere): bd.Mamaia – str.Soveja – bd.Lăpușneanu - bd Tomis – bd.Mamaia - str.Răscoalei 1907;
• Traseul N540 - sens deplasare spre Pescărie: bd. Ferdinand - str. I. G. Duca - Bd. Mamaia - bd. Tomis - bd. Lăpușneanu – str. Soveja – bd. Mamaia;
• Traseul N243 - sens deplasare spre Tomis Nord (Cireșica): bd.Ferdinand - str. I.G.Duca - Bd.Mamaia - bd.Tomis.

Autobuzele vor opri în toate stațiile de pe traseu.

Devierile au loc din cauza lucrărilor de asfaltare efectuate de S.C Confort Urban la intersecția str. Mircea cel Bătrân cu bd. Mamaia.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!vineri, 14 august 2020


30iul.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS S.A. anunță publicul călător că de duminică, 2 august 2020, se modifică traseele liniilor 44, 48, 51, 51b și 101, astfel:
• traseele 48 și 101 vor circula pe sensul de mers către Consulatul Turc, astfel: str. Mihai Viteazu - bd. Mamaia - str. I.G.Duca - bd. Ferdinand;
• traseele 44, 51 și 51b vor circula pe sensul de mers către Poarta 1, astfel: str. I. G. Duca - Bd. Mamaia - str. Mihai Viteazu- Poarta 1.
Înființăm pe bd. Mamaia o nouă statie, la aproximativ 30 de metri de intersecția bd. Mamaia cu strada I. G. Duca. Demersul vine în sprijinul celor care locuiesc în zonă și care vor beneficia de un acces mai facil și mai rapid spre centrul orașului.
• traseele 44 și 51 vor circula pe sensul de mers către Casa de cultură astfel: Poarta 1- str. Mihai Viteazu - str. Țepeș Vodă - str. I.G. Duca.
Schimbările survin din cauza modificării sensurilor de circulație pe strada Țepeș Vodă și I.G.Duca, modificări hotărâte de S.C. Confort Urban S.R.L.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat!joi, 30 iulie 2020


28iul.2020

Anunț închiriere

CT BUS S.A. închiriază spaţiu pentru birouri cu suprafaţa totală de 48,89 mp situat în Constanța, str.Industrială nr.10 ,corp C5 Etaj 1 (camera 2 cu suprafața de 24,31 mp, camera 3 cu suprafața de 24,58 mp).
Relaţii suplimentare se pot obţine, în intervalul orar 8:00-16:00, la sediul din Constanţa, str.Industrială nr.8 - Serviciul Administrativ-Patrimoniu; telefon: 0241 618581; e-mail: office@ctbus.ro.

marți, 28 iulie 2020


22iul.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS S.A. anunță publicul călător că înființează o nouă stație de autobuz, pe bd. Lăpușneanu, în zona Dacia, după intersecția cu bd. Tomis, pe sensul de mers către Gara CFR. Stația va deservi liniile 100, 100M, 100C, N100 și E1.
Decizia vine ca urmare a solicitărilor primite de la cetățeni în cadrul consultării publice desfășurate în perioada 8 mai – 8 iunie 2020.

CT BUS S.A.miercuri, 22 iulie 2020


22iul.2020

ANUNȚ Angajare Conducător Auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 20
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii: medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 31.07.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 12.08.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 12.08.2020 – începând cu ora 13:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 13.08.2020 – ora 09:30 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane Arhiva

miercuri, 22 iulie 2020


22iul.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS S.A. anunță publicul călător că se prelungește programul liniei CiTy TOUR. Astfel, orarul celor 6 autobuze etajate, care circulă cu o frecvență de 25 de minute, este:
• sens Gară CFR – Tabără Turist: 09:00 – 19:00;
• sens Tabără Turist - Gară CFR: 09:00 – 20:20.

Pentru o experiență completă, aveți la dispoziție și aplicația ,,CiTy TOUR’’, un ghid text și audio, care vă oferă explicații despre numeroase obiective turistice și atracții de pe traseu.

Nu uitați să purtați mască de protecție pe tot parcursul călătoriei și să respectați măsurile de siguranță!

Călătorie plăcută!miercuri, 22 iulie 2020


06iul.2020

Procedura achiziție

CT BUS și Primăria Municipiului Constanța încep procedura premergătoare achiziției unui număr de 150 de mijloace de transport în comun ecologice, pentru înlocuirea flotei de autobuze MAZ.
Astfel, până pe data de 24 iulie 2020 are loc o primă consultare de piață pentru procedura de achiziție din cadrul proiectului: “Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin construcția unui nou depou și achiziția de mijloace de transport în comun ecologice, destinate transportului public.”

Scopul proiectului este achiziția de autobuze ecologice (CNG, CNG hibrid sau electrice) pentru înlocuirea celor 79 de autobuze MAZ care deservesc rutele existente, dar și pentru înființarea a încă 7 noi trasee.

De asemenea, în funcție de tipul de propulsie propus, se va lua în calcul amenajarea unei autobaze noi. CT BUS va investi semnificativ în infrastructura de încărcare. În cazul în care se va opta pentru o instalație electrică, va fi necesară instalarea a cel puțin 70 de stații duble de încărcare rapidă și lentă pentru autobuzele electrice. În cazul achiziționării de vehicule pe bază de CNG sau CNG hibrid, toate ofertele depuse vor conține obligatoriu și infrastructura de alimentare cu gaz.
Toate ofertele ce vor fi subscrise vor avea incluse pachete de mentenanță pe o perioadă de timp extinsă (4-8 ani).

Termenul până la care se transmit propunerile: 10 de zile calendaristice de la data publicării anunțului în SEAP / pe website-ul propriu (www.ctbus.ro).
Termenul până la care se va desfășura procesul de consultare: până la 90 de zile de la data expirării termenului limită de depunere a soluțiilor.

Soluțiile prezentate, opiniile, sugestiile și recomandările cu privire la aspectele supuse consultării vor fi transmise de către operatorii economici interesați numai prin mijloace electronice, la adresa de mail: achizitiipublice@ctbus.ro.


luni, 06 iulie 2020


02iul.2020

CITY TOUR sezon 2020

CT BUS anunță publicul călător că începând de sâmbătă, 4 iulie, introduce linia CITY TOUR, pe ruta Gară CFR – stațiunea Mamaia.

Circuitul cuprinde peste 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia: roata panoramică ,,Tomis Eye’’, Silozurile ,,Anghel Saligny’’, Vechea Bursă Maritimă, Gara Maritimă, ,,Cuibul Reginei’’, Muzeul de Istorie și Arheologie, ,,Edificiul roman cu mozaic’’, Moscheea ,,Carol I’’, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariul, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altele pe care vă invităm să le descoperiți alături de noi.

Aveți la dispoziție și aplicația ,,CITY TOUR’’, un ghid text și audio: la bordul autobuzelor etajate vă puteți conecta gratuit la reţeaua Wi-Fi, scanați codul QR de pe spătarul scaunului sau căutați aplicația direct în “MAGAZIN PLAY” sau ,,APPLE STORE’’. Aceasta sincronizează poziția telefonului cu sistemul GPS al autobuzului. În momentul atingerii punctelor de interes predefinite, ghidul audio pornește automat.

Prețul unei călătorii este de 6 lei, iar biletele pot fi achiziționate de la șoferul autobuzului etajat. Principalul avantaj este posibilitatea achiziționării unui bilet de 10 lei, valabil toată ziua. Astfel, puteți întrerupe turul oricând pentru vizitarea obiectivelor de interes, apoi vă puteți relua călătoria, cu un alt autobuz etajat, fără costuri suplimentare.
Linia CITY TOUR este deservită, pentru început, de 6 autobuze etajate, cu o frecvență de 25 de minute, în intervalul orar 09:00-18:00.
Vă reamintim recomandarea de a purta mască de protecție și de a respecta măsurile de prevenție și distanțare socială.

joi, 02 iulie 2020


02iul.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS S.A. anunță publicul călător că, de sâmbătă, 4 iulie, se modifică programul de funcționare al tonetei din stația de la Poarta 1, după cum urmează:
luni-vineri: 06:00 – 21:00;
sâmbătă-duminică: 07:00 – 22:00.
joi, 02 iulie 2020


Pagina 76 din 117« Știri mai noi1 ... 7475767778 ... 117Știri mai vechi »