Știri

Pagina 71 din 118« Știri mai noi1 ... 6970717273 ... 118Știri mai vechi »
14apr.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 15 - 16.04.2021, autobuzele traseului 5-40 nu vor mai circula până la sensul giratoriu de la intersecția str. Dispensarului cu b-dul Aurel Vlaicu. Mijloacele de transport în comun vor întoarce la sensul giratoriu din fața Hotelului Oxford.

Măsura de deviere a fost luată ca urmare a lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe b-dul Aurel Vlaicu.

Vă oferim scuze pentru disconfortul creat!miercuri, 14 aprilie 2021


8apr.2021

Angajări - Tapițer

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Tapițer cod C.O.R.: 753401

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Atelier structuri caroserii

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Școală profesională în domeniu sau curs de calificare în domeniile: tapițerie, confecții textile, croitorie.
Experiența în funcția respectivă/similară: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Stanimir Liliana Monica
Telefon: 0241/618581

d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
• Dexteritate manuală
• Atenție la detalii
• Experiența în domeniu constituie avantaj

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba practicăSediul CT BUS04.05.202109:00
2InterviulSediul CT BUS06.05.202109:00

Bibliografia:
• Cunoștințe generale de tapițerie
• Operațiuni în utilizarea mașinii de cusut
• Etape de croire a materialelor

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Tipul probei Termene
Depunerea dosarelor de concurs22.04.2021
Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă04.05.2021
Data la care se afişează rezultatele pentru interviu06.05.2021
Termenul în care se pot depune contestaţiile05.05.2021
Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului06.05.2021

Serviciul Resurse Umane Arhiva

joi, 08 aprilie 2021


5apr.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS informează publicul călător că începând de astăzi, 05.04.2021, autobuzele vor circula doar până la ora 22:00.

Astfel, programul de transport este:
• Luni – Vineri: 05:15 - 22:00;
• Sâmbătă – Duminică: 05:45 - 22:00.

Măsura a fost luată în concordanță cu Ordinul Operațional nr. 61140, emis de Primăria Municipiului Constanța.

Recomandăm pasagerilor să consulte aplicația CT BUS pentru a afla timpii reali de sosire a autobuzelor în stație.

Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 05 aprilie 2021


22mart.2021

Angajări - revizor tehnic auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Revizor tehnic auto cod C.O.R.: 432344

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Birou Siguranța Circulației

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Medii, profil tehnic
Experienta in functia respectiva/similara: minim 2 ani în activități de mentenanță și reparații mijloace de transport

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Stanimir Liliana Monica
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane

d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
• Carnet de șofer profesionist categoria D
• Capacitatea de a identifica defecțiuni tehnice
• Disponibilitatea de a lucra in ture

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS12.04.202110:00
2InterviulSediul CT BUS14.04.202110:00

Bibliografia:
Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale
Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării
RNTR 1 inspecția tehnică periodică
RNTR 3 – construcția vehiculelor
RNTR 8 – tahografe și limitatoare de viteză

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Tipul probei Termene
Depunerea dosarelor de concurs05.04.2021
Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă12.04.2021
Data la care se afişează rezultatele pentru interviu14.04.2021
Termenul în care se pot depune contestaţiile13.04.2021
Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului14.04.2021

luni, 22 martie 2021


18mart.2021

Anunț închiriere spațiu birouri

CT BUSînchiriază spaţiu pentru birouri -compartimentate cu suprafața utilă totală de 140,23 mp în Corp C5 Etaj1 (încăperile 13;14;15;17;18 ) și spațiu pentru parcare autovehicule (platformă beton) cu suprafaţa totală de 130 mp ,in locația situată în Constanța, str.Industrială nr.10.

Relaţii suplimentare se pot obţine în intervalul orar 8:00-16:00 la sediul din Constanţa, str.Industrială nr.8-Serviciul Administrativ-Patrimoniu;telefon: 0241-618581; e-mail: office@ctbus.ro.

Șef Serviciu Administrativ-Patrimoniu,
Mihai-George ALEXE

joi, 18 martie 2021


15mart.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând cu data de 15.03.2021, stația "ENEL" de pe str. Nicolae Iorga, ce deservește linia 14, a fost mutată cu aproximativ 150 de metri spre Spitalul Județean.

Măsura a fost luată în urma numeroaselor solicitări făcute de către călători.

Vă mulțumim pentru sugestiile dumneavoastră, care ne ajută să îmbunătățim serviciile pe care vi le oferim!luni, 15 martie 2021


11mar.2021

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 6
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.02.04.202108:30
2Proba practicăSediul CT BUS S.A.02.04.202111:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.06.04.202109:00

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs26.03.2021, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisa02.04.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică02.04.2021
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu06.04.2021
6Termenul în care se pot depune contestaţiile06.04.2021
7Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului06.04.2021


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

joi, 11 martie 2021


04mart.2021

Angajări - Vopsitor auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Vopsitor auto cod C.O.R.: 713205

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Atelier structuri caroserii

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Generale sau medii, curs de calificare
Experienta in functia respectiva/similara: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 401

d) Candidatul ideal:
• Dexteritate manuală
• Atenție la detalii
• Experienta in domeniu constituie avantaj

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba practicăSediul CT BUS S.A.24.03.20219:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.26.03.20219:00

Bibliografia:
• Identificare și reparare defecțiunilor vopsitorie
• Cunoștințe de colorimetrie
• Cunoștințe generale de vopsitorie/echipamente vopsitorie

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs18.03.2021
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit. f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba practică24.03.2021
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu26.03.2021
5Termenul in care se pot depune contestaţiile25.03.2021
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului26.03.2021


Serviciul Resurse Umane-Arhiva

joi, 04 martie 2021


26feb.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând cu 01.03.2021, autobuzele liniilor 44 și 51 circulă deviat pe sensul către Casa de Cultură pe următorul traseu: str Mihai Viteazu - str.Constantin Brătescu - str. I.G.Duca.

Totodată, autobuzele aparținând celor două trasee nu vor mai opri în stația ,,Școala 13” (amplasată pe str. Mihai Viteazu), ci vor opri în stația de pe str. I.G.Duca.
Devierea survine din cauza lucrărilor de resistematizare a circulației rutiere desfășurate de Primăria Municipiului Constanța pe str. Țepeș Vodă.


Vă oferim scuze pentru disconfortul creat!vineri, 26 februarie 2021


10feb.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 10 februarie, în intervalul orar 09:00 – 16:00, autobuzele liniei 44 întorc la sensul giratoriu de pe bd. Aurel Vlaicu, la intersecția cu str. Ștefaniță Vodă (zona Euromaterna).
Devierea are loc din cauza unei lucrări efectuate de S.C.RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la conducta de apă potabilă.

Vă oferim scuze pentru disconfortul creat!miercuri, 10 februarie 2021


Pagina 71 din 118« Știri mai noi1 ... 6970717273 ... 118Știri mai vechi »