Știri

Pagina 1 din 47123 ... 47Știri mai vechi »
26feb.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând cu 01.03.2021, autobuzele liniilor 44 și 51 circulă deviat pe sensul către Casa de Cultură pe următorul traseu: str Mihai Viteazu - str.Constantin Brătescu - str. I.G.Duca.

Totodată, autobuzele aparținând celor două trasee nu vor mai opri în stația ,,Școala 13” (amplasată pe str. Mihai Viteazu), ci vor opri în stația de pe str. I.G.Duca.
Devierea survine din cauza lucrărilor de resistematizare a circulației rutiere desfășurate de Primăria Municipiului Constanța pe str. Țepeș Vodă.


Vă oferim scuze pentru disconfortul creat!vineri, 26 februarie 2021


10feb.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 10 februarie, în intervalul orar 09:00 – 16:00, autobuzele liniei 44 întorc la sensul giratoriu de pe bd. Aurel Vlaicu, la intersecția cu str. Ștefaniță Vodă (zona Euromaterna).
Devierea are loc din cauza unei lucrări efectuate de S.C.RAJA S.A. pentru remedierea unei avarii la conducta de apă potabilă.

Vă oferim scuze pentru disconfortul creat!miercuri, 10 februarie 2021


29ian.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că graficul pentru circulația autobuzelor are un nou format.
Zilnic, pe paginile de Facebook și Instagram ale CT BUS puteți găsi informații detaliate despre trasee:
• Programul de circulație (orele primei și ultimei plecări pentru fiecare linie);
• Detalii legate de liniile suspendate sau pe al căror traseu circulația este îngreunată din diverse motive.

De asemenea, cu ajutorul aplicației CT BUS, puteți vizualiza:
• primii 3 timpi reali de sosire în stație a vehiculelor de pe fiecare linie;
• timpii estimați de sosire în fiecare stație a tuturor liniilor de transport, pe parcursul întregii zile.
• un istoric al destinațiilor căutate, pentru a putea accesa rutele preferate direct din selecția de stații și a le putea căuta în lista dedicată;
• o hartă a punctelor de vânzare a biletelor și abonamentelor din municipiul Constanța. Aceasta cuprinde punctele de vânzare proprii, ale distribuitorilor autorizați, cât și programul de lucru al acestora;
• toate stațiile din imediata apropiere, printr-un sistem interactiv de hărți ce detectează locația utilizatorului, cele mai apropiate stații de autobuz și toate autobuzele ce trec prin fiecare stație;
• instrucțiuni de călătorie pas cu pas, cu îndrumare în timp real, din punctul A în punctul B;
• cele mai recente notificări: schimbare de direcție, traseu închis sau dificultăți în trafic, rute alternative.

În plus, prin intermediul aplicației CT BUS, pe care o puteți seta să ruleze în limba engleză, aveți posibilitatea să achiziționați bilete de transport public prin SMS.
Aplicația CT BUS este disponibilă pentru sistemele de operare Android și iOS, dar și în versiune web, la adresa: info.ctbus.rovineri, 29 ianuarie 2021


27ian.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, autobuzele liniilor 5 -40, 5b și 13 întorc la sensul giratoriu de pe bd. Mangaliei, la intersecția cu str. Hatman Arbore.

Devierea are loc ca urmare a restricționării de către Poliția Locală a circulației spre localitatea Cumpăna, măsură ce a dus la blocarea zonei.

Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 27 ianuarie 2021


22ian.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, pentru prevenirea infectării cu virusul SARS-CoV-2, în conformitate cu Ordinul Operațional nr. 12047 din 20.01.2021 emis de Direcția Gestionare Servicii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Constanța, începând de astăzi se modifică procedura de îmbarcare, respectiv debarcare a pasagerilor în stațiile de autobuz, astfel:
• accesul în mijlocul de transport în comun se face doar pe la ușa 1;
coborârea din autobuz se va face pe la ușile 2 și 3.

Astfel, la oprirea în stație, se vor deschide ușile 2 și 3, pentru debarcarea pasagerilor. După închiderea celor două uși va fi deschisă ușa 1, pentru îmbarcarea pasagerilor.

Totodată, se menține obligativitatea purtării măștii de protecție dar și a mănușilor de unică folosință pe întreaga durară a călătoriei cu autobuzul.

În situația în care unul sau mai mulți pasageri nu se conformează prezentelor măsuri, autobuzul nu va părăsi stația până la debarcarea acestuia/acestora sau până la intervenția organelor abilitate să sancționeze abaterile.vineri, 22 ianuarie 2021


15ian.2020

Angajări - Conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea posturilor vacante de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 9
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior resurse umane.

d) Candidatul ideal (condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 21.01.2021, ora 15:00..
1. Proba practică – 27.01.2021 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 27.01.2021 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 28.01.2021– ora 09:00 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane-Arhiva

vineri, 15 ianuarie 2021


10ian.2020

Lansare Linia 14 - CT BUS

CT BUS anunță publicul călător că, începând de mâine, 11 ianuarie 2021, intră în circulație LINIA 14, pe ruta Zona Industrială - Sat Vacanță – Complex Comercial VIVO.

Puteți accesa informații utile despre LINIA 14 cu ajutorul aplicației CT BUS, disponibilă pentru Android și iOS:
• primii 3 timpi reali de sosire în stație;
• punctele de vânzare a biletelor și abonamentelor;
• link pentru plata prin SMS;
• toate stațiile CT BUS din imediata apropiere;
• timpii estimați de sosire în stație pe parcursul întregii zile;
• instrucțuni de călătorie pas cu pas, cu îndrumare în timp real;
• cele mai recente notificări (schimbare de direcție, traseu închis sau dificultăți în trafic, rute alternative etc.).

Ruta completă a traseului 14 este: Zona Industrială – str. Industrială – str. Cumpenei – str. Dezrobirii - str. Eliberării - str. Ion Luca Caragiale – b-dul Lăpușneanu - str. Nicolae Iorga – b-dul Mamaia – str. Ion Rațiu – str. Unirii – b-dul Mamaia – Campus Universitar - b-dul Aurel Vlaicu - Complex Comercial Vivo - b-dul Aurel Vlaicu - Campus Universitar – b-dul Mamaia – str. Unirii – str. Zorelelor - b-dul Mamaia - str. Ion Rațiu – str. Poporului - str. Secerisului - b-dul Lăpușneanu - str. Ion Luca Caragiale - str. Eliberării – str. Dezdrobirii – str. Cumpenei – Zona Industrială.

Traseul este deservit, în prima săptămână, de 6 miniautobuze cu o frecvență de 15 minute în zilele lucrătoare, respectiv 17 minute în week-end și zile de sărbătoare. Din a doua săptămână de circulație, traseul va fi deservit de 8 miniautobuze, cu o frecvență de 13 minute în zilele lucrătoare, respectiv 15 minute în week-end și zile de sărbătoare.

Prețul unei călătorii este același ca pentru oricare altă rută CT BUS, respectiv 1.5 lei, iar biletul poate fi achiziționat de la tonetele CT BUS sau prin SMS la 7475. Abonamentele CT BUS pentru toate liniile sunt valabile și pe noul traseu.duminică, 10 ianuarie 2021


07ian.2021

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, începând de luni, 11 ianuarie 2021, intră în circulație LINIA 14, pe ruta Zona Industrială - Sat Vacanță – Complex Comercial VIVO.

Traseul este deservit, în prima săptămână, de 6 miniautobuze cu o frecvență de 15 minute în zilele lucrătoare, respectiv 17 minute în week-end si zile de sărbătoare. Din a doua săptămână de circulație, traseul va fi deservit de 8 miniautobuze, cu o frecvență de 13 minute în zilele lucrătoare, respectiv 15 minute în week-end si zile de sărbătoare.

Prețul unei călătorii este același ca pentru oricare altă rută CT BUS, respectiv 1.5 lei, iar biletul poate fi achiziționat de la tonetele CT BUS sau prin SMS la 7475. Abonamentele CT BUS pentru toate liniile sunt valabile și pe noul traseu.

Ruta completă a traseului 14 este: Zona Industrială – str. Industrială – str. Cumpenei – str. Dezrobirii - str. Eliberării - str. Ion Luca Caragiale – b-dul Lăpușneanu - str. Nicolae Iorga – bd. Mamaia – str. Ion Rațiu – str. Unirii – b-dul Mamaia – Campus Universitar - b-dul Aurel Vlaicu - Complex Comercial Vivo - b-dul Aurel Vlaicu - Campus Universitar – b-dul Mamaia – str. Unirii – str. Zorelelor - b-dul Mamaia - str. Ion Rațiu – str. Poporului - str. Secerisului - b-dul Lăpușneanu - str. Ion Luca Caragiale - str. Eliberării – str. Dezdrobirii – str. Cumpenei – Zona Industrială.
joi, 07 ianuarie 2021


24dec.2020

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS se alătură campaniei de informare privind vaccinarea împotriva COVID-19, derulată de Guvernul României, prin amplasarea unor afișe informative și rularea unui spot special în autobuze.

Informațiile vor fi afișate la loc vizibil, la sediul societății, în autobuze, precum și în capetele de linii și stații.

Pentru o informare corectă și completă, accesați www.vaccinare-covid.gov.rojoi, 24 decembrie 2020


23dec.2020

Program sărbători 2020-2021

CT BUS anunţă programul special de sărbători, după cum urmează:
- 25 decembrie – 27 decembrie 2020 și 02 ianuarie - 03 ianuarie 2021- autobuzele circulă în intervalul orar - 05:45 – 23:00;
- 31 decembrie 2020 - autobuzele circulă în intervalul orar 05:15 - 21.00;
- 1 ianuarie 2020 - autobuzele circulă în intervalul orar 12:00 – 23:00;

De asemenea, programul de funcționare al tonetelor CT BUS pentru bilete și abonamente, în perioada 25 decembrie 2020 - 1 ianuarie 2021 este:
- 25 decembrie: toate tonetele sunt închise;
- 31 decembrie:
• 06:00 - 18:00 – Baba Novac, Brotăcei, Bulevard, Cireșica, Delfinariu, Eliberării, Gară 40/43, Gară L101 facturi / vize, Km 5, Magazinul Tomis, Piața CET, Poarta 6, Spital, Vamă;
• 09:00 – 17:00 – Primăverii, Poarta 1, Km 4-5, Km 4 Billa, Gară 2-5, Dacia;
- 1 ianuarie 2021: toate tonetele sunt închise.miercuri, 23 decembrie 2020


Pagina 1 din 47123 ... 47Știri mai vechi »