Știri

Pagina 1 din 76123 ... 76Știri mai vechi »
01Iun.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Din cauza mașinilor parcate neregulamentar în capetele de linie, autobuzele nu pot întoarce.
Pe aceasta cale, facem apel la conducătorii auto să nu parcheze în stațiile CT BUS și în capetele de linii, pentru a evita blocarea căilor de acces pentru mijloacele de transport în comun.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 01 iunie 2023


31Mai.2023

Angajări - TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: TEHNICIAN PRESTATII VEHICULE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Atelier Electric, Serviciul Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminata, 8 ore/zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: invatamânt liceal, ciclul superior absolvit cu diplomă de bacalaureat; profilul: mecanic, electric/automatizari.
Vechime in specialitatea postului: 1 an;
Alte conditii: cunoștințe operare PC.
Alte abilitați/cerințe: cunoștințe in domeniul auto; cunoștințe de întretinere mașini și aparate electrice.

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelor de concursSediul CT BUS S.A.19.06.2023-
2Proba practicăSediul CT BUS S.A.21.06.202310:00
3Proba interviuSediul CT BUS S.A.23.06.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs16.06.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs21.06.2023, 23.06.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practică21.06.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu23.06.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba practicăMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale26.06.2023

f) Bibliografie: nu este cazul.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

miercuri, 31 mai 2023


31Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, de pe 01.06.2023, programul și traseele de transport se modifică astfel:
- autobuzele liniilor 5-40 și 14 (la intersectia bd. Mamaia cu bd. Aurel Vlaicu – zona Telegondola, pe sensul de deplasare către stațiunea Mamaia) nu vor mai efectua virajul la stânga pentru a se deplasa pe bd. Aurel Vlaicu, ci vor merge pe bd. Mamaia până la primul sens giratoriu (Aqua Magic), unde vor întoarce și își vor continua traseul normal. Astfel, autobuzele liniilor 5-40 și 14 vor opri și în stația "Aqua Magic";
În perioada 01-05.06.2023:
- toate liniile circulă conform programului de weekend (05:45 – 23:00);
- linia turistică CiTy TOUR își reia activitatea și va fi deservită de 4 autobuze etajate, în intervalul orar 10:00 – 18:00 (ora 18:00 – ultima plecare din cap de linie "Gară CFR". Autobuzele vor avea o frecvență de 30 de minute. Costul unei călătorii este de 6 lei, iar un bilet "hop-on / hop off" costă 10 lei. Biletele se pot achiziționa doar în mijlocul de transport sau prin aplicația 24Pay.
De asemenea, programul de funcționare al tonetelor CT BUS este următorul:
joi, 01.06.2023:
- 07:00 – 19:00 – Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET;
- 06:00 – 21:00 – Gară 40 / 43;
- Restul tonetelor sunt închise;
Duminică, 04.06.2023:
- 07:00 – 13:00 - Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET;
- 06:00 – 21:00 – Gară 40 / 43;
- Restul tonetelor sunt închise;
Luni, 05.06.2023:
- 07:00 – 19:00 – Tomis III, Magazinul Tomis, Eliberării, Piața CET;
- 06:00 – 21:00 – Gară 40 / 43;
- Restul tonetelor sunt închise.
miercuri, 31 mai 2023


31Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, de astăzi, 31.05.2023, stația "Policlinica 2" revine în amplasamentul inițial (în fața centrului comercial Kaufland). Reamintim faptul că, pe 26.05.2023, stația a fost mutată temporar, astfel încât autobuzele liniilor 100M,100C și E1 (traseu școlar) pe sensul către gara CFR, au oprit după intersecție.
Modificarea survine ca urmare a finalizării lucrărilor de resistematizare rutieră din zonă.
Vă mulțumim pentru înțelegere!miercuri, 31 mai 2023


31Mai.2023

Angajări - INGINER MECANIC

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
INGINER MECANIC

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: INGINER MECANIC

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Compartiment Tehnic, Serviciul Tehnic Mentenanta, Directia Tehnica;
Durata CIM și durata timpului de muncă: 8 ore/zi, pe durata nedeterminata
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licență; domeniul studiilor: inginerie mecanică, electromecanică, electrotehnica.
Vechime in specialitatea postului: 1 an;
Constituie avantaj: autorizatie RSVTI.
Alte conditii: cunoștințe operare PC.
Alte abilitați/cerințe:
-capacitate de organizare, planificare și de a lucra in echipă;
-gandire analitică, critică și obiectivă, atenție distributivă, atenție la detalii;
-persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectia dosarelor de concursSediul CT BUS S.A.26.06.2023-
2Proba scrisaSediul CT BUS S.A.28.06.202312:00
3Proba interviuSediul CT BUS S.A.03.07.202312:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.06.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs28.06.2023, 03.07.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă28.06.2023
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu03.07.2023
5Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selecția dosarelor și proba scrisăMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afişează rezultatele finale04.07.2023

f) Bibliografia
a) OMTC - 572/2016; RNTR1; RNTR 9;
b) Legea 53/2003 - Codul Muncii - Titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă, art.111 – 153;
c) Legea 319/2006 - privind securitatea si sanatatea in munca;
d) Ordonanta 20/1992 – privind activitatea de metrologie.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor de vechime, spor de suprasolicitare;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

miercuri, 31 mai 2023


30Mai.2023

Angajări - Cadru tehnic PSI

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Cadru tehnic PSI

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Cadru tehnic PSI

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou SSM - SU;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: Medii;
Domeniul studiilor: Tehnice;
Experienta: minim 3 ani în specilalitatea postului;
Cunoștințe de operare/programare pe calculator: Microsoft Office-nivel mediu;
Capacitate de planificare, organizare și control;
Capacitate foarte buna de comunicare și relationare;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.20.06.202312:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.22.06.202312:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs15.06.2023
2Selecția dosarelor de concurs16.06.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor16.06.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.06.2023
5Termenul în care se pot depune contestatiile pentru selecția dosarelor și proba scrisaMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu22.06.2023
7Termenul în care se afişează rezultatele finale22.06.2023

f) Bibliografia
• Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
• O.M.A.I. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
• Ordinul nr.138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reincarcarea, rapararea si scoaterea din uz a stingatoarelor de incendiu;
• Ordinul nr.211/2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la ateliere si spatii de intretinere si reparatii;
• Ordinul nr.262/2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de aparare impotriva incendiilor la spatii si constructii de birouri;
• Ordinul nr.712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;
• alte drepturi stabilite conform CCM (se vor comunica la angajare);

marți, 30 mai 2023


30Mai.2023

Angajări - Expert în securitate și sănătate în muncă

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Expert în securitate și sănătate în muncă

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post executie;;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Expert în securitate și sănătate în muncă

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou SSM - SU;
Durata CIM și durata timpului de muncă: Nedeterminată/ 8 h
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare;
Domeniul studiilor: Tehnice și Curs în domeniul SSM cu durata de 80 de ore;
Experienta: minim 3 ani în specilalitatea postului;
Cunoștințe de operare/programare pe calculator:Microsoft Office-nivel mediu;
Capacitate de planificare, organizare și control;
Capacitate foarte buna de comunicare și relationare;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.20.06.202310:00
2InterviuSediul CT BUS S.A.22.06.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs15.06.2023
2Selecția dosarelor de concurs16.06.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor16.06.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă20.06.2023
5Termenul în care se pot depune contestatiile pentru selecția dosarelor și proba scrisaMaxim 1 zi lucrătoare dupa afișarea rezultatelor fiecărei probe
6Termenul în care se afiseaza rezultatele pentru interviu22.06.2023
7Termenul în care se afişează rezultatele finale22.06.2023

f) Bibliografia
• Legea 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca;
• HG 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea 319/2006;
• HG 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca;
• HG 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca;
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA;
• alte drepturi stabilite conform CCM (se vor comunica la angajare);

marți, 30 mai 2023


30Mai.2023

Angajări - Sef Birou Marketing

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Sef Birou Marketing

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Sef Birou Marketing

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Directia Exploatare;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: superioare;
Reprezinta avantaj: studii post universitare (master);
Experienta: într-o funcție similară dovedita cu documente
Competente: Cunostinte foarte bune in defasurarea campaniilor de marketing online; Abilitati de dezvoltare planuri de marketing; Experienta in organizarea, implementarea si coordonarea campaniilor de marketing; Foarte bune cunostinte operare calculator: pachet Ms Office (Word, Excel, Outlook, Power Point); Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala
Cunostinte de legislatie: Codul Muncii, Legea societatilor comerciale, contracte economice, publicitate si domeniul transportului rutier
Abilitati personale: persoana creativa, analitica, foarte bine organizata, persuasiva, abilitati foarte bune de comunicare, devotament fata de organizatie, capacitate organizatorica, capacitate de a lucra individual cat si in echipa, capacitate de a identifica elemente care duc la cresterea eficientei
Conditii de lucru: Activitate desfasurata cu preponderenta atat in birou cat si inafara acestuia, program de lucru conform CCM/CIM
Capacitate de efort: necesita efort intelectual
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.21.06.202312:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.23.06.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs15.06.2023 ora 15:00
2Selectie dosare19.06.2023
3Datele de desfăşurare a probelor de concursConf. Lit. d)
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisăMaxim 1 zi dupa sustinerea probei
5Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu23.06.2023 ora 16:00
6Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucratoare de la afisare rezultatelor probei scrise
7Termenul în care se afişează rezultatele finale23.06.2023 ora 16:00

f) Bibliografia
• Legea nr.92/2007 - privind serviciile de transport public local
• Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informatiile de interes public
• Legea nr.148/2000 – privind publicitatea
• Codul Civil - contractele economice
• Regulamentul local de publicitate la nivelul Municipiului Constanta


marți, 30 mai 2023


29Mai.2023

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță că, începând cu data de 01.06.2023, traseele 13 și 102P/N vor suferi modificări.
Luăm aceste măsuri pentru creșterea capacității de transport și a frecvenței autobuzelor pe liniile amintite.

- Linia 13 va fi deservită și de autobuze Isuzu.
Urmare a capacității crescute (12 m lungime și capacitate de 95 de călători) traseul actual se modifică, astfel că, pe sensul spre Carrefour, nu va mai parcurge str. Mugurului și str. Micșunelelor, implicit nu va mai ajunge în stațiile "Mugurului”, "Micșunelelor” și "Theordor Speranția”. Autobuzele vor opri în stațiile "Mugurului” și "Sălciilor”, de pe soș. Mangaliei (deservite în prezent de linia 5-40). Pe sensul spre Auchan autobuzele nu vor mai intra pe str. Pandurului, ci vor circula pe str. Sălciilor.
- Aveți detaliat noul traseu:
• Sens spre Cap de linie "Carrefour”: Cap de linie "Auchan” – șos. Mangaliei – str. Pandurului – str. Liliacului – bd. Aurel Vlaicu – str. Cumpenei – str. Dezrobirii – str. Soveja – bd. Alexandru Lăpușneanu – bd. Aurel Vlaicu: bd. Tomis - Cap de linie "Carrefour”;
• Sens spre Cap de linie "Auchan” - Cap de linie "Carrefour” - bd. Tomis - bd. Aurel Vlaicu - bd. Alexandru Lăpușneanu - str.  Soveja - str. Dezrobirii - str. Cumpenei - bd. Aurel Vlaicu – str. Liliacului – str. Sălciilor – șos. Mangaliei - Cap de linie "Auchan”;

- Liniile 102P și 102N fuzionează, devenind linia 102; ca urmare a acestei fuzionări, frecvența curselor se va îmbunătăți, de la 10 minute la doar 6 minute.
- Aveți detaliat noul traseu:
• Sens spre "Pescărie”: Cap linie "Industrială” – str. Industrială – Str. Cumpenei – Str. Dezrobirii – str. Soveja – str. Zorelelor – bd. Mamaia – Pescărie;
• Sens spre Cap linie "Industrială”: Pescărie – bd. Mamaia – str. Soveja – str. Dezrobirii – str. Industrială – Cap linie "Industrială”;
Abonamentele emise pentru 102P și 102N rămân valabile pe linia 102 până la expirare.
Modificările se vor regăsi, în cel mai scurt timp, și pe harta traseelor CT BUS.
luni, 29 mai 2023


29Mai.2023

Angajări - SEF BIROU RESURSE UMANE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
SEF BIROU RESURSE UMANE

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: un post de conducere;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: SEF BIROU RESURSE UMANE

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Serviciul RESURSE UMANE SI SALARIZARE, Compartiment Resurse Umane;
Durata CIM și durata timpului de muncă: nedeterminată, 8 ore/ zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română (original);
• Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
• Act identitate (copie simplă+original);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
• Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Nivelul studiilor: superioare;
Specialitatea de baza: manager resurse umane;
Vechime în specialitatea postului: 5 ani (la societati cu peste 100 de salariati);
Alte specializari/calificari/atestate: curs inspector resurse umane;
Constituie avantaj: curs manager resurse umane, calificarea de expert in legislatia muncii sau studii masterale in domeniul Resurselor Umane;
Alte condiţii: cunoştinţe operare PC;
Alte abilităţi/ cerinte: inteligentă abstractă, spirit de observatie, atentie concentrată şi distributivă, motivatie profesională, rigurozitate in tinerea evidentei şi intocmirea rapoartelor, caracter proactiv, atitudine pozitivă, obiectivitate, rezilienta.
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectie dosareSediul CT BUS S.A.15.06.2023
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.19.06.202310:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.21.06.202310:00

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs14.06.2023
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs19.06.2023, 21.06.2023
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru selecția dosarelor15.06.2023
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă19.06.2023
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu21.06.2023
6Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru selectia dosarelor si proba scrisa1 zi lucratoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei din cele doua probe
7Termenul în care se afişează rezultatele finale21.06.2023

f) Bibliografia
• a) Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii;
• b) O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
• c) O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile ulterioare;
• d) Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• e) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
• f) H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
• g) ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță;
• h) LEGEA nr. 367 din 19 decembrie 2022 privind dialogul social;
• i) Legea 227/2015 privind Codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV, TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap. I, III, XIV, XV, TITLUL V - Contribuții sociale obligatorii);
• j) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
• k) ORDONANŢĂ nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare.
g) Beneficii:
◦ vouchere de vacanță, în condițiile legii;
◦ tichete de masa ;
◦ zile suplimentare la concediul de odihnă;
◦ spor vechime;
◦ alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.

luni, 29 mai 2023


Pagina 1 din 76123 ... 76Știri mai vechi »