Știri

Pagina 1 din 107123 ... 107Știri mai vechi »
27Feb.2024

UPDATE

TRASEELE LINIILOR 5-40 SI 14 AU REVENIT LA NORMAL ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

marți, 27 februarie 2024


27Feb.2024

LINIILE 5-40 ȘI 14, DEVIATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

Din cauza lucrărilor la sensul giratoriu din zona Perla, autobuzele liniilor 5-40 și 14 întorc la sensul giratoriu de la Aqua Magic în direcția Campus. Linia autobuzului 47M circulă normal.

marți, 27 februarie 2024


26Feb.2024

UPDATE

LINIILE AUTOBUZELOR 5-40, 14 si 47M AU REVENIT LA TRASEUL NORMAL

luni, 26 februarie 2024


26Feb.2024

LINIILE 14, 5-40 ȘI 47M AU FOST DEVIATE ÎN STAȚIUNEA MAMAIA

Din cauza lucrărilor de la sensul giratoriu dintre bulevardele Aurel Vlaicu și Mamaia, traseele autobuzelor 14 și 5-40 vor întoarce la sensul giratoriu de la Aqua Magic, spre Campus. Modificări de traseu sunt și pentru Linia 47M. Autobuzele vor vira la dreapta pe bd. Mamaia, la intrarea în stațiune și vor întoarce spre Cap Linie Mamaia la sensul giratoriu de la Pescărie.

luni, 26 februarie 2024


24Feb.2024

UPDATE

LINIA 14 A REVENIT LA TRASEUL NORMAL PE STR. N. IORGA

sâmbătă, 24 februarie 2024


24Feb.2024

TRASEUL LINIEI 14, DEVIAT ÎN ZONA SPITALULUI JUDEȚEAN

Din cauza unei lucrări RAJA pe strada Nicolae Iorga nr.19, traseul Liniei 14 a fost deviat în zona Bd. Tomis - Bd. Mamaia pe sensul spre Vivo. Autobuzele vor face dreapta la Spitalul Județean pe Bd.Tomis și vor vira la stânga apoi pe Bd. Mamaia.

sâmbătă, 24 februarie 2024


19Feb.2024

AUTOBUZELE DE PE LINIILE 14 ȘI 5-40 ÎNTRĂ DIN NOU ÎN ALVEOLA STAȚIEI DOROBANȚI DE PE BD. MAMAIA

Autobuzele liniilor 14 și 5-40 opresc din nou în stația Dorobanți de pe bd. Mamaia, în dreptul adăpostului de călători. Stația fusese mutată temporar din cauza unor lucrări executate pe bd. Mamaia, tronsonul cuprins între str. Nicolae Iorga și str. Războieni.

luni, 19 februarie 2024


19Feb.2024

UPDATE

LINIA 5-40 A REVENIT LA TRASEUL NORMAL PE STRADA MEȘTERUL MANOLE

luni, 19 februarie 2024


18Feb.2024

LINIA 5-40 ARE DIN NOU TRASEU DEVIAT

Autobuzele de pe linia 5-40 circula din nou deviat în zona Viile Noi, pe strada Comarnic pe sensul spre Campus. Traseul a fost modificat din cauza lucrărilor la carosabil ce se efectuează pe strada Meșterul Manole, între străzile Pandurului și Hatman Arbore.

duminică, 18 februarie 2024


16Feb.2024

Angajări - DISPECER

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
DISPECER

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de executie;
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: DISPECER

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A. – Birou Exploatare din cadrul Serviciului Exploatare si Dispecerat – Compartiment Dispecerizare;
Durata CIM și durata timpului de muncă: 8 ore/ zi, pe durata nedeterminata;
a) Documentele solicitate pentru întocmirea dosarului de concurs:
▪ CV redactat în limba română (original);
▪ Cerere de ȋnscriere la concurs (original);
▪ Act identitate (copie simplă+original);
▪ Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă+original), precum și alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
▪ Documente doveditoare ale activității: carnet de muncă-copie simplă+original/extras Revisal care să conțină nr. de înregistrare, semnătura și stampila emitentului sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă, meserie și/sau specialitatea studiilor - copie simplă+original);
▪ Pentru probarea vechimii in munca nu se accepta extras de stagiu de cotizare de la Casa de Pensii Constanta;
▪ Cazier judiciar (original);
▪ Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către unitățile abilitate.
Locul de depunere a dosarului de concurs:
Sediul CT BUS SA Str. Industrială nr. 8 Constanța–Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Telefon: 0241-618.581 interior 401, email: resurseumane@ctbus.ro

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ are cetățenie română, cetățenie a altor state (ȋn condițiile legii) și domiciul ȋn România;
▪ cunoașterea limbii română, scris și vorbit și/sau alta limbă de circulație internațională (EN);
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ capacitate deplină de exercițiu;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
Studii: medii;
Specialitate de baza: filieră tehnologică – profil tehnic;
Alte specilizari/calificari/scolarizari/atestate speciale: operare calculator (certificat de competente digitale);

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Selectie dosareSediul CT BUS S.A.11.03.2024-
2Proba scrisăSediul CT BUS S.A.13.03.202410:00
3InterviuSediul CT BUS S.A.15.03.202410:00

Proba practica se va desfasura in timpul interviului. Candidatului i se vor testa competentele informatice si ulterior va sustine interviul in fata comisiei de selectie.


e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs07.03.2024
2Datele de desfăşurare a probelor de concurs13.03.2024, 15.03.2024
3Termenul în care se afişează rezultatul pentru proba scrisă 13.03.2024
4Termenul în care se pot depune contestaţiile pentru proba scrisa 15.03.2024
5Termenul în care se afişează rezultatul pentru interviu 1 zi lucrătoare dupa afisarea rezultatelor fiecarei probe
6Termenul în care se afişează rezultatul finale15.03.2024

f) Bibliografia
1, Legea 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane in unitatile administrative-teritoriale;
2. Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane- nr 215993/01.11.2021 aprobat prin HCL 362/2021
g) Beneficii:
• vouchere de vacanță, în condițiile legii;
• tichete de masă;
• zile suplimentare la concediul de odihnă;
• spor de vechime;
• alte zile libere stabilite conform CCM al CT BUS SA.


vineri, 16 februarie 2024


Pagina 1 din 107123 ... 107Știri mai vechi »