Știri

Pagina 1 din 61123 ... 61Știri mai vechi »
19Mai 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că autobuzele liniilor 13, 100M și 100C opresc cu 50 de metri înaintea stației din zona ,,City Park”, pe sensul de mers spre Satul de Vacanță.
Măsura a fost luată din cauza lucrărilor de reabilitare stradală care au loc în zonă.
Vă mulțumim pentru înțelegere!joi, 19 mai 2022


18Mai.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că sâmbătă, 21.05.2022, se prelungește programul pentru liniile 42, 44, 48, 51 și 101. Astfel, traseele menționate vor avea ultima plecare din cap de linie Poarta1 / Poarta 2 la ora 00:30.
Modificarea de program survine pentru a veni în sprijinul constănțenilor care participă la evenimentele organizate de municipalitate cu ocazia Zilei Constanței.
miercuri, 18 mai 2022


13Mai.2022

Angajări - Conducător auto transport rutier de persoane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducător auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 15 posturi de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Conducător auto transport rutier de persoane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Autobază, Direcția Exploatare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, normă întreagă, program de lucru inegal.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Cazier auto (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite sau școală profesională;
▪ Permis de conducere categoria D aflat în termen de valabilitate;
▪ Atestat profesional pentru transport persoane aflat în termen de valabilitate;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisă - chestionar autoȘcoala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.25.05.202209:00
2Proba practicăSediul CT BUS - Garaj26.05.2022-27.05.202209:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.30.05.202209:00

Bibliografia:

- Legislația specifică circulației pe drumurile publice;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs23.05.2022
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă25.05.2022
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practica27.05.2022
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu30.05.2022
6Termenul în care se afişează rezultatele finale30.05.2022

Serviciul Resurse Umane

vineri, 13 mai 2022


12Mai.2022

Angajări - Economist (Salarizare)

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Economist (Salarizare) cod C.O.R.: 263102

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Economist (Salarizare).

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Popa Gabriela Niculina
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite în domeniul economic;
▪ Experienta: minim 1 an în activități specifice de salarizare dovedită cu documente;
▪ Cunoștințe solide de salarizare și legislația muncii;
▪ Bune abilități de lucru cu cifrele și orientare spre detalii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;
d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.09.06.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.14.06.202210:00

Bibliografia:

- Codul Muncii;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ( TITLUL II – Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV; TITLUL IV- Impozitul pe venit: Cap: I, III, XIV, XV; TITLUL V- Contributii sociale obligatorii);
- Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 Legea serviciilor de transport public local.

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs06.06.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu14.06.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale14.06.2022

Serviciul Resurse Umane

joi, 12 mai 2022


11Mai.2022

Angajări - Șef Birou Resurse Umane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Birou Resurse Umane cod C.O.R.: 121209

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de conducere
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Șef Birou Resurse Umane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Serviciul Resurse Umane-Salarizare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Nedeterminată, 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Liliana-Monica
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii superioare absolvite în domeniul economic sau juridic;
▪ Experienta: minim 2 ani în activități specifice de resurse umane și salarizare dovedite cu documente (extras Revisal);
▪ Experiență în coordonarea unei structuri de resurse umane constituie avantaj;
▪ Cunoștințe solide de salarizare și legislația muncii;
▪ Persoană discretă şi capabilă să păstreze confidenţialitatea datelor cu care lucrează;
▪ Abilități de comunicare clară, concisă și convingatoare atât verbal cât și în scris;
▪ Abilități de mediere și lucru în echipă;
▪ Experiența în utilizarea SAP constituie avantaj;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.24.05.202212:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.27.05.202210:00

Bibliografia:

- Codul Muncii;
- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
- Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii;
- Ordonanța de urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
- Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare (TITLUL II - Impozitul pe profit: Cap. I, II, IV; TITLUL IV - Impozitul pe venit: Cap: I, III, XIV, XV; TITLUL V- Constributii sociale obligatorii);
- Hotararea nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților;
- OMF 152/2022 - Declaratia 112

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs20.05.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu27.05.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale27.05.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 11 mai 2022


09Mai.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că azi, 9 mai 2022, în intervalul orar 12:00 - 15:00, autobuzele liniilor 14, 100M și 100C nu vor opri în stația ,,Casa de Cultură" pe sensul spre gară.
Decizia vine că urmare a evenimentelor prilejuite de celebrarea Zilei Europei, Zilei Independentei României și Zilei Victoriei Coaliției Națiunilor Unite.
Vă mulțumim pentru înțelegere!luni, 09 mai 2022


29Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS informează publicul călător că, în perioada 01.05.- 01.09.2022, se prelungește programul liniilor 43C, 100C și 13.
Astfel, cele trei trasee vor avea ultima plecare din cap de linie Carrefour la ora 23:30.
vineri, 29 aprilie 2022


29Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS informează publicul călător că începând de mâine, 30.04.2022, se prelungește linia 100 până în stațiunea Mamaia.
Astfel, traseul 100 devine 100M și circulă pe ruta Gară - Sat Vacanță - Stațiunea Mamaia și retur.
Abonamentele emise pe linia 100 vor fi valabile pe linia 100M până la expirarea acestora.vineri, 29 aprilie 2022


29Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS informează publicul călător că începând de azi, 29.04.2022, toneta din stația Billa (șos. Mangaliei, lângă magazinul Supeco) își încetează temporar programul de funcționare.
Măsura a fost luată ca urmare a lucrărilor care au loc în zonă.
Vă mulțumim pentru înțelegere!vineri, 29 aprilie 2022


19Apr.2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că mâine, 20.04.2022, în intervalul orar 10:00 – 15:00, autobuzele ce deservesc liniile 43M, 43C și 100C vor avea stație de îmbarcare vis-a-vis de stația actuală (lângă vapor). Stația obișnuită va deservi doar debarcării călătorilor.
Modificarea survine din cauza lucrărilor ce se desfășoară, mâine, în perimetru.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
marți, 19 aprilie 2022


Pagina 1 din 61123 ... 61Știri mai vechi »