Știri

Pagina 1 din 63123 ... 63Știri mai vechi »
03Aug.2022

Angajări - Conducător auto transport rutier de persoane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducător auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 10 posturi de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Conducător auto transport rutier de persoane.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Autobază, Direcția Exploatare
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: nedeterminată, normă întreagă, program de lucru inegal.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Cazier auto (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane Salarizare
Datele de contact ale persoanei care asigura secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Stanimir Monica
Telefon: 0241/618581, interior Birou Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii: studii medii absolvite sau școală profesională;
▪ Permis de conducere categoria D aflat în termen de valabilitate;
▪ Atestat profesional pentru transport persoane aflat în termen de valabilitate;

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisă - chestionar autoȘcoala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.17.08.202210:00
2Proba practicăSediul CT BUS - Garaj22.08.202209:00
3InterviulSediul CT BUS S.A.26.08.202209:00

Bibliografia:

- Legislația specifică circulației pe drumurile publice;

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs12.08.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă18.08.2022
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba practica23.08.2022
5Data la care se afişează rezultatele pentru interviu29.08.2022
6Termenul în care se afişează rezultatele finale30.08.2022

Serviciul Resurse Umane

miercuri, 03 august 2022


02Aug. 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 03-07.08.2022, liniile 2-43, 5-40, 43C, 43M, N 2-43 si N5-40 circulă pe traseu deviat pe Bd. Tomis, sensul de mers către Gara CFR, tronsonul cuprins între Bd. Mamaia și Bd. Ferdinand. Stațiile Piața Unirii și Colegiul C-tin Brătescu sunt temporar suspendate.
Devierea are loc ca urmare a lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe str. Răscoalei 1907.
Vă mulțumim pentru înțelegere!



marți, 02 august 2022


01Aug.2022

Angajări - Secretară

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Secretară cod C.O.R.: 412001

Numărul și nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Denumirea postului pentru care se organizează concursul: Secretară.

Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: CT BUS S.A., Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Durata C.I.M. și durata timpului de muncă: Determinată (pe perioada înlocuirii titularului de post), 8 ore zi.
a) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• CV redactat în limba română și cerere de angajare (original);
• Act de identitate (copie simplă);
• Acte de studii/acte formare profesională (copie simplă) precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• Documente doveditoare ale activității (carnet de muncă/adeverințe vechime/extras Revisal - copie simplă);
• Cazier judiciar (original);
• Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare (original), eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către către unitățile abilitate;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane-Administrativ
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: Tăsică Laura
Telefon: 0241/618581, interior Biroul Resurse Umane

b) Condițiile generale necesare ocupării postului:
▪ cetățenie română;
▪ cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
▪ vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului;
▪ candidatul să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar l-ar face incompatibil cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
c) Condițiile specifice:
▪ Studii Medii/Superioare;
▪ Abilități de comunicare, spirit de observație, atenție;
▪ Cunoșterea pachetului MS Office;
▪ Lucrul cu echipamente electronice (fax, imprimantă);
▪ Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (avantaj engleza);

d) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.17.08.202210:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.19.08.202210:00

Bibliografia:

- Legea 16/1996- privind Arhivele Nationale (Cap III);
- Ordonanţa 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul de etica al angajatilor CT BUS SA (sursa www.ctbus.ro);
- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al ,Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

e) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs16.08.2022, ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursConform lit. d)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă/practicaMaxim 1 zi după susținerea probei scrise
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu18.08.2022
5Termenul în care se pot depune contestaţiileMaxim 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probei scrise
6Termenul în care se afişează rezultatele finale23.08.2022

Serviciul Resurse Umane

luni, 01 august 2022


28Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, în perioada 28 - 29.07.2022, linia de noapte N5-40 va circula deviat:
* pe sensul către Campus: Str. Mircea cel Bătrân - Str. Primăverii - Str. Soveja - Bd. Mamaia
* pe sensul către Cap de Linie Sere: Str. Soveja - Str. Primăverii - Bd. Tomis - Bd. Mamaia
Devierea are loc din cauza lucrărilor de reabilitare a carosabilului executate de S.C. Confort Urban S.R.L. pe bulevardul Mamaia.
Vă mulțumim pentru înțelegere!



joi, 28 iulie 2022


28Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 28.07.2022, începând cu ora 09:00, autobuzele liniei 13 circulă deviat, pe sensul spre Carrefour, pe traseul:
Auchan (Cap de linie) - Șos. Mangaliei (până la sensul giratoriu de la Lidl) - Str. Pandurului - Str. Liliacului (stații: Auchan - Fântânele - KM 5 - Proges - Pandurului - Liliacului)
Devierea are loc din cauza lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe str. Mugurului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!



joi, 28 iulie 2022


25Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

UPDATE: S-a reluat circulația pe traseul normal pentru liniile 100M și 100C
CT BUS anunță publicul călător că traseele 100M și 100C circulă pe traseu deviat pe ambele sensuri: bd. Ferdinand - str. I.Ghe. Duca - bd. Alexandru Lăpușneanu.
Devierea survine din cauza unei acțiuni desfășurate de forțele de ordine în perimetrul Casa de Cultură - str. București. Vom reveni cu informații la reluarea traficului normal.
Vă oferim scuze pentru disconfort!



luni, 25 iulie 2022


22Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că, din cauza lucrărilor de pe bd. Ferdinand (tronsonul cuprins între str. Theodor Burada și bd. 1 Decembrie 1918), autobuzele care tranzitează zona pot înregistra întârzieri.
Vă oferim scuze pentru disconfort!



vineri, 22 iulie 2022


18Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

UPDATE: Devierea se menține până la ora 16:00.
CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 18.07.2022, în intervalul orar 10:00 – 13:00, autobuzele liniei 13 circulă deviat, pe sensul spre Carrefour, pe traseul:
Auchan (Cap de linie) – Șos. Mangaliei (până la sensul giratoriu de la Lidl) – Str. Pandurului – Str. Liliacului (stații: Auchan – Fântânele – KM 5 – Proges – Pandurului - Liliacului)
Devierea are loc din cauza lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe str. Micșunelelor.
Vă mulțumim pentru înțelegere!



luni, 18 iulie 2022


14Iul 2022

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

CT BUS anunță publicul călător că astăzi, 14.07.2022, în intervalul orar 09:00 – 13:00, autobuzele liniei 13 circulă deviat, pe sensul spre Carrefour, pe traseul:
Auchan (Cap de linie) – Șos. Mangaliei (până la sensul giratoriu de la Lidl) – Str. Pandurului – Str. Liliacului (stații: Auchan – Fântânele – KM 5 – Proges – Pandurului - Liliacului)
Devierea are loc din cauza lucrărilor efectuate de S.C. RAJA S.A. pe str. Mugurului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!



joi, 14 iulie 2022


13Iul 2022

ANUNȚ

Din motive tehnice neimputabile CT BUS, pentru moment, plata cu cardul bancar în autobuz NU funcționează. Vă oferim scuze pentru disconfort!


miercuri, 13 iulie 2022


Pagina 1 din 63123 ... 63Știri mai vechi »