TARIFE BILETE ȘI ABONAMENTE - Valabile începând cu 15.03.2022

în conformitate cu HCLM nr. 41/2022

BILETE PREȚ
-LEI-
Bilet cu o călătorie 2,50
Bilet două călătorii 5,00
Bilet valabil 75 de minute pe toate liniile 1) 4,00
Bilet valabil 24 ore pe toate liniile 1) 10,00
Bilet valabil 7 zile pe toate liniile 2) 35,00
Bilet una călătorie City Tour 6,00
Bilet 1 zi City Tour (hop on / hop off) 10,00

Copiii sub 5 ani călătoresc gratuit.

1) BILET TOATE LINIILE - 75 DE MINUTE / 24 ORE: Se eliberează de la toate tonetele CT BUS ȘI COLABORATORII CT BUS. Este valabil 75 de minute /24 de ore din momentul validarii in mijlocul de transport.

2) BILET TOATE LINIILE CU VALABILITATE - 7 ZILE: Se eliberează de la toate tonetele CT BUS ȘI COLABORATORII CT BUS. Biletele sunt valabile 7 (şapte) zile calendaristice consecutive (ex. 01.09.2020 până la 07.09.2020 inclusiv).

ATENTIE: În cazul depășirii PERIOADEI DE VALABILITATE a BILETULUI, călătorul depistat în mijloacele de transport în comun va fi amendat in conf. cu Legea nr. 92/2007, art.45 alin.2.
CT BUS Constanța roagă călătorii să păstreze biletul intact și să îl ferească de umezeală, surse de caldură, etc.
ABONAMENTE PREȚ
-LEI-
Abonament o linie lunar - nominalizat * 55,00
Abonament două linii lunar * 80,00
Abonament toate liniile lunar - nominalizat * 125,00
Abonament toate liniile lunar – la purtător (nenominalizat) 140,00
Abonament toate liniile valabilitate 6 luni 625,00
Abonament toate liniile valabilitate 12 luni 1250,00

* PREȚUL ABONAMENTULUI NU INCLUDE CONTRAVALOAREA LEGITIMAȚIEI CU POZĂ ȘI A PORTABONAMENTULUI.

PENTRU CARDUL CT BUS NU ESTE NECESARĂ POZĂ, IAR EMITEREA PRIMULUI CARD PERSONALIZAT / NOMINAL ESTE GRATUITĂ.


De reținut: Societățile comerciale sau persoanele care vor să deconteze abonamentele, le pot achiziționa cu factură și chitanță la punctele noastre de la Gară, Cireșica și sediul CT BUS Constanța.
ABONAMENTE 50% REDUCERE

Atentie

În vederea aplicării prevederilor Regulamentului 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, beneficiarii de facilități la transportul public de călători vor completa o declarație de consimțământ. În cazul minorilor cu vârsta mai mică de 16 ani, declarație de consimțământ va fi semnată de părinte/tutore. Formularele se găsesc la toate punctele de vânzare ale CT BUS Constanța sau poate fi descărcat accesând link-urile de mai jos:

Anexa 3.CONSIMTAMANT 2022- GDPR- persoane peste 16 ANI
Anexa 4.CONSIMTAMANT 2022- GDPR-MINORI
BENEFICIARI COST ABONAMENT Pentru eliberare beneficiarul prezintă Se eliberează la: Ce acte trebuie să prezinte la control Observatii
STUDENTII *
inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa, in institutii de invatamant superior acreditate in varsta pana la 26 de ani, indiferent de domiciliul.
 •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=62,50LEI
 •FOTO 3/4
 •CARNET DE STUDENT ** VIZAT LA ZI ORIGINAL + COPIE
 •C.I. ORIGINAL + COPIE
 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate tonetele de abonamente CT BUS •Abonament CT BUS * Documentele se vor solicitata o singura data pentru anul universitar.
** In luna octombrie eliberarea abonamentelor se poate face si pe baza adeverintei eliberate de catre facultate.
Personalul didactic si nedidactic incadrat in unitatile de invatamant preuniversitar si universitar din municipiul Constanta, indiferent de domiciliul.  •1 LINIE=27,50LEI
 •2 LINII=40,00LEI
 •TOATE LINIILE=62,50LEI
 •FOTO 3/4
 •legitimatie/adeverinta serviciu vizata la zi de unitatea de invatamant ORIGINAL + COPIE*
 •C.I. ORIGINAL + COPIE
 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate tonetele de abonamente CT BUS •Abonament CT BUS *Documentele se vor solicitata o singura data pe an.


ABONAMENTE GRATUITE

Daca o persoană se încadrează în mai multe categorii de beneficiari, aceasta
are dreptul numai la o singură legitimație/ un permis de călătorie pe lună
BENEFICIARI Tip
permis/leg./
abonament
Pentru eliberare beneficiarul prezintă Se eliberează la: Ce acte trebuie să prezinte la control Observatii
ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR:
-învățământ preșcolar;
-învățământ primar care cuprinde clasa pregătitoare și clasele I-IV;
-învățământ secundar:
   • învățământ secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;
   • învățământ secundar superior: liceal, care cuprinde clasele IX – XII/XIII;
   • învățământ profesional cu durata de minim 3 ani.
-învățământ terțiar nonuniversitar (postliceal).
ABONAMENT GRATUIT -FOTO 3/4
-CARNET ELEV-VIZAT LA ZI (ORIGINAL+COPIE), ADEVERINȚĂ EMISĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT VIZATĂ PRIN ȘTAMPILĂ PENTRU ANUL ÎN CURS, COMPLETATE CU TOATE DATELE DE IDENTIFICARE;
-C.I. - (ORIGINAL+ COPIE)
-CERTIFICAT DE NAȘTERE (ORIGINAL+COPIE)
(la prima emitere a abonamentului)
Toate tonetele CT BUS S.A. • Abonament lunar CT BUS S.A.

cu valabilitate 1-31 ale lunii calendaristice *(respectiv 28/29/30 în funcție de luna în cauză)

*Abonamentul este valabil în luna solicitată indiferent de data eliberării acestuia.
Carnetul de elev vizat la zi se va solicita o singură dată pentru anul şcolar în curs.

*ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2020, ELEVUL DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR POATE PREZENTA ÎN LOCUL CARNETULUI DE ELEV, ADEVERINȚA EMISĂ DE UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN CARE FACE PARTE.
STUDENTII *
inmatriculati la forma de invatamant cu frecventa,
in institutii de
invatamant superior acreditate in varsta
pana la 26 de ani, indiferent de domiciliul.
- orfani**
- proveniti din casele
de copii***
Abonament gratuit  •FOTO 3/4
 •CARNET DE STUDENT ** VIZAT LA ZI ORIGINAL + COPIE
 •C.I. ORIGINAL + COPIE
 •CERT. DECES al parintelui / parintilor ORIGINAL + COPIE
 •CERT. CASATORIE*** ORIGINAL + COPIE

 •DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Toate tonetele de abonamente CT BUS • Abonament CT BUS * Documentele se vor solicitata o singura data pentru anul universitar.
** In cazul in care un orfan poarta un nume diferit fata de cel al parintelui, se va solicita si certificatul de casatorie original + copie
*** Se vor elibera pe baza actelor doveditoare.
BENEFICIARI AI
LEGII 416/2001 *
Permis călătorie  •CERT. NASTERE / C.I. ORIGINAL Toneta de abonamente City Mall • Permis călătorie CT BUS * Se vor elibera numai in baza listelor transmise de catre DGAS Constanta.
REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE
VETERANII SI VADUVELE DE RAZBOI*
Permis călătorie  •C.I. ORIGINAL + COPIE** La asociații • Permis călătorie CT BUS * Se vor elibera numai beneficiarilor cu domiciliul în municipiul Constanța în baza listelor transmise de către asociatii.
** Documentele se vor solicitata o singură dată pentru anul in curs.
SOMERI INDEMNIZATI SI NEINDEMNIZATI * Permis călătorie  •C.I. ORIGINAL + COPIE**
 •CARNET DE SOMER VIZAT LA ZI + COPIE
Tonetele de abonamente Delfinariu și Billa • Permis călătorie CT BUS * Se vor elibera numai beneficiarilor cu domiciliul in municipiul Constanta

BENEFICIAZĂ DE O SINGURĂ GRATUITATE PE LUNĂ:

VETERANII DE RĂZBOI

CONFORM LEGEA 44/1994

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • PRIN ASOCIAȚIE

REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE

CONFORM LEGII 42/1990 ȘI LEGII 341/2006

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ:
  • PRIN ASOCIAȚIE

DEPORTAȚII ȘI DEȚINUȚII POLITICI

CONFORM DECRET LEGE 118/1990

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • SEDIUL CT BUS, STR. INDUSTRIALA NR. 8

STRĂMUTAȚII ȘI PERSECUTAȚII ETNIC

CONFORM LEGEA 189/2000

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Valabil: TOATĂ ZIUA
SE ELIBEREAZĂ LA:
  • SEDIUL CT BUS, STR. INDUSTRIALA NR. 8

PENSIONARII CU PENSII PÂNĂ LA 2310 LEI

PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI

PERSOANELE PESTE 70 ANI

CONFORM H.C.L.M. nr. 302/2017

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
Incepând cu data de 01.07.2017
eliberarea legitimațiilor de transport
se va face de către D.G.A.S. Constanța
în baza cererilor depuse de către beneficiari

PERSOANELE CU HANDICAP MEDIU ȘI UȘOR

CONFORM LEGII 448/2006 ȘI H.C.L.M. nr. 302/2017

ABONAMENT LUNAR GRATUIT TOATE LINIILE
abonamentele de transport se pot procura de la
toate tonetele de abonamente CT BUS
documente solicitate: cerere tip
copie CI/BI/ Certificat de naștere
Certificat de încadrare în grad de handicap
Se elibereaza beneficiarilor cu domiciliul in municipiul Constanta

NEVĂZĂTORII ȘI ÎNSOȚITORII ACESTORA

PERSOANELE CU HANDICAP GRAV ȘI ACCENTUAT ȘI ÎNSOȚITORII ACESTORA

ASISTENȚII PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP

CONFORM LEGII 448/2006

Legitimație pentru transportul urban gratuit cu mijloace de transport
în comun de suprafață conform Ordinului 62/2007
Legitimațiile de transport se pot ridica de la
Serviciul de evidenţă şi plată prestaţii sociale
Bdul Ferdinand nr. 97 bloc B1, parter (Blocul Turn)

Sancționarea contravențiilor

PENTRU O CĂLĂTORIE FĂRĂ BILET SAU ABONAMENT

Călătorul este obligat să achite cuantumul total al amenzii stabilite, în termen de maxim 15 zile de la comunicarea prezentei, la casieriiile oricărei agenții fiscale din cadrul Serviciului Public de Impozite și taxe Constanța sau prin intermediul instrumentelor de plată electronică(on-line) pe etax.spit-ct.ro. În termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal, călătorul are dreptul de a depune plângere la Judecătoria Constanța. Procesul verbal de constatare și sancționare a contravențiilor neatacat în acest termen constituie, potrivit legii, titlu executoriu fără investire sau altă formalitate (se va proceda la executarea silită).