RATC Constanța - Operator de date cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA

REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța, înscrisă în registrul operatorilor de date cu caracter personal la Autoritatea Națională pentru Supravegherea și Protecția Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P) are obligația de a prelucra datele dumneavoastră personale în condiții de siguranță și numai pentru scopurile detaliate mai jos.

Vă informăm că începând cu data de 25 MAI 2018, va fi aplicat de către toate statele Uniunii Europene – Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR) – scopul acestui regulament fiind crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene privind protecția datelor cu caracter personal. Având în vedere acest aspect, vă aducem la cunoștință că R.A.T.C Constanța se aliniază prevederilor regulamentului, motiv pentru care vă comunicăm următoarele.

Datele dumneavoastră personale sunt absolut necesare pentru eliberarea titlurilor de călătorie de care beneficiați conform legislației aplicabile în domeniu și prevăzute în Hotărârea Consiliului Local cu nr. 302/29.09.2017- privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța.

Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea R.A.T.C. Constanța de a vă acorda facilitățile prevăzute de lege, ai căror beneficiari sunteți (abonamente reduse/gratuite, după caz, pentru circulația cu mijloacele de transport în comun).

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator (R.A.T.C) exclusiv în scopul eliberării titlurilor de călătorie și sunt obținute de la dumneavoastră, Serviciul Public de Asistență Socială Constanța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și sunt comunicate către următoarelor entități :
- Casa Județeană de Pensii;
- Primăria Municipiului Constanța;
- Curtea de Conturi (în cazul unui control).

Subliniem faptul că R.A.T.C Constanța NU intenționează să prelucreze date cu caracter personal în scopul unor transferuri către alte țări sau organizații internaționale.
R.A.T.C prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata contractuală, până la expirarea obligațiilor legale / contractuale și conform termenelor de arhivare prevăzute de legislația în vigoare.


Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT IN COMUN CONSTANȚA Str Industrială nr. 8; pe adresa de e-mail: dpo@ratc.ro ; tel.0731.791.404