Anunțuri recente

În atenția dv.

reclama
CT BUS - Reclama ta poate fi la noi
Internet gratuit

CT BUS pune la dispoziția călătorilor internet WI-FI gratuit în toate mijloacele de transport. În cazul în care rețeaua nu funcționează, vă rugăm să anunțați șoferul autobuzului.

DIGI & CT BUS - Internet gratuit

rampa persoane dizabilitati CT BUS S.A. Constanța are toate autobuzele dotate cu rampă de acces pentru persoanele cu dizabilități care se deplasează în cărucioare.
Conducătorii auto solicitați vor ajuta persoanele cu dizabilități să urce și să coboare din autobuz.

Pentru persoane cu dizabilități
bagaje/obiecte pierdute
CT BUS - Bagaje/Obiecte pierdute

Liniile CTBUS

Trasee transport elevi

Traseele de Noapte

Liniile Estivale

Tarife, reduceri și gratuități

Bilete

 • Cu o călătorie 2,50lei
 • Două călătorii 5,00lei
 • 75 min (toate liniile) 4,00lei
 • 24 ore (toate liniile) 10,00lei
 • 7 zile (toate liniile) 35,00lei
 • Una călătorie CiTy Tour 6,00 lei
 • Toata 1 zi CiTy Tour 10,00 lei

Abonamente

 • Una linie (nominalizat) 55,00lei
 • Două linii (nominalizat) 80,00lei
 • Toate liniile (nominalizat) 125,00lei
 • Toate liniile la purtător (nenominalizat) 140,00lei
 • Abonament toate liniile valabilitate 6 luni 625,00lei
 • Abonament toate liniile valabilitate 12 luni 1250,00lei

Reduceri

 • ABONAMENTE 50%:
 • ABONAMENT 1 LINIE 27,50lei
 • ABONAMENT 2 LINII 40,00lei
 • ABONAMENT TOATE LINIILE 62,50lei

Gratuități

 • ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
 • PENSIONARII cu pensii până la 2310 lei
 • PERSOANELE PESTE 60 ANI FĂRĂ VENITURI
 • VETERANII DE RĂZBOI
 • REVOLUȚIONARII SAU RĂNIȚII ÎN REVOLUȚIE
 • DEPORTAȚII ȘI DEȚINUȚII POLITICI
 • STRĂMUTAȚII ȘI PERSECUTAȚII ETNIC

Programul curselor CTBUS

Programul Curselor Transport Elevi

Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

Codul de Etică al Consiliului de Administrație al CT BUS S.A. Constanța: Codul de Etică al C.A. CT BUS S.A. (data publicării 24.05.2023)

Codul de Etică al angajaților CT BUS S.A. Constanța: Codul de Etică al angajaților CT BUS S.A. (data publicării 11.12.2023)

Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor societății CT BUS S.A.: Codul de conduită al conducătorilor vehiculelor societății CT BUS S.A. (data publicării 23.08.2021)

Cod de conduită privind nediscriminarea și egalitatea de șanse: Cod de conduită privind nediscriminarea și egalitatea de șanse (data publicării 12.02.2024)

Scrisoare de așteptări a Municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța:
Scrisoare de așteptări a Municipiului Constanța (data publicării 12.09.2022)
Plan de administrare și management 2018-2022 aprobat prin HCL 143/25.04.2018:
Plan de administrare si management
Componenta de administrare a planului de administrare pentru perioada 2023-2023 a Consiliului de Administrație al societății CT BUS S.A., aprobată prin HCL nr. 256/29.06.2023
Componenta de administrare 2023-2027


ANUNȚ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU 5 (CINCI) POZIŢII DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII CT BUS S.A. PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI (data publicării 18.01.2023)
Descarcă anunț
Descarcă formularele în format Microsoft Word: Formulare 1-9 și Declarație


ANUNȚ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU 1 (UNA) POZIŢIE DE MEMBRU CU COMPETENȚE DE AUDIT ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII CT BUS S.A. PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI (data publicării 10.05.2023)
Descarcă anunț
Descarcă formularele în format Microsoft Word: Formulare 1-9 și Declarație


ANUNȚ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂŢII CT BUS S.A. PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI (data publicării 24.07.2023)
Descarcă anunț
Descarcă formularele în format Microsoft Word: Formulare 1-7


ANUNȚ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR FINANCIAR-ECONOMIC AL SOCIETĂŢII CT BUS S.A. PENTRU UN MANDAT DE 4 ANI (data publicării 24.07.2023)
Descarcă anunț
Descarcă formularele în format Microsoft Word: Formulare 1-7


ANUNȚ RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂŢII CT BUS S.A. (data publicării 18.12.2023)
Descarcă anunț
Descarcă formularele în format Microsoft Word: Formulare 1-7

ERATĂ LA ANUNȚUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE PENTRU POZIŢIA DE DIRECTOR GENERAL AL SOCIETĂŢII CT BUS S.A. (data publicării 19.12.2023)

Descarcă

Strategia Națională Anticorupție

DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025:
Declarația de Aderare (data publicării 02.03.2022)


Plan de integritate CT BUS S.A. (data publicării 02.03.2022)
Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției (data publicării 02.03.2022


DECLARAȚIE DE ADERARE la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020:
Declarația de Aderare


Plan de integritate RATC Constanta RA
Inventarul măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției


Legea nr.251/2004
Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, CT BUS SA face cunoscut faptul că, în cursul anului 2020, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.

Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit 2021
În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, CT BUS SA face cunoscut faptul că, în cursul anului 2021, s-a înregistrat 1 bun primit cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.

Declarație privind bunuri primite cu titlu gratuit 2022
În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției, CT BUS SA face cunoscut faptul că, în cursul anului 2022, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit de către persoane din cadrul acesteia.


Legea 361/2022 privind protecția avertizorilor în interes public.
Avertizare în interes public înseamnă sesizarea făcută cu bună-credință cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității, economicității și transparenței;
În cadrul CT BUS S.A., sesizările pot fi trimise prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail: avertizorintegritate@ctbus.ro

Management și Organizare

Management

Componența Consiliului de Administrație al CT BUS Constanța

Adrian-Dan Dugăiașu - Președinte - Membru al Consiliului de Administratie definitiv CV
PNL
Sorin Petrică Țuțuianu - Membru executiv al Consiliului de Administratie definitiv CV
PNL
Iorgu Paraschiv - Membru al Consiliului de Administratie definitiv CV
neafiliat politic
Anton Lavinia - Membru al Consiliului de Administratie definitiv CV
neafiliat politic
Adrian Gorcea - Membru al Consiliului de Administratie definitiv CV
USR
Ștefan Bitoleanu - Membru CV
USR
mandat incetat la 14.10.2023

Management

Conducerea CT BUS Constanța

Sorin Petrică Țuțuianu - Director General - PNL
28.04.2024-28.04.2028 CV
Inna Mihaela Bela - Director Financiar-Economic - neafiliat politic
13.10.2023 -13.10.2027 (4 ani) CV
12.08.2023 - 13.10.2023
11.06.2023 – 11.08.2023
10.02.2023 - 10.06.2023
09.12.2022-09.02.2023
08.08.2022-08.12.2022
06.02.2022-07.08.2022
Aristide-Cătălin Dumitrache - Director tehnic -mandat provizoriu - neafiliat politic
28.04.2024-28.09.2024 CV
Fănel Popa - Director adjunct exploatare - mandat provizoriu - neafiliat politic
28.04.2024-28.09.2024 CV
Fănel Popa - Director General provizoriu - neafiliat politic
mandat încetat
27.11.2023-27.04.2024 CV
Fănel Popa - Director Tehnic provizoriu - neafiliat politic
mandat încetat
26.10.2023-26.11.2023 CV
25.06.2023 – 25.10.2023
24.04.2023 – 24.06.2023
23.12.2022 – 23.04.2023
22.10.2022-22.12.2022
21.06.2022-21.10.2022
20.12.2021-20.06.2022
Aristide-Cătălin Dumitrache - Director General provizoriu - neafiliat politic
mandat încetat
26.09.2023 -26.11.2023 CV
25.05.2023 - 25.09.2023
24.03.2023-24.05.2023
23.11.2022 - 23.03.2023
22.09.2022 - 22.11.2022
21.05.2022-21.09.2022
20.11.2021-20.05.2022
20.05.2021-20.11.2021

Afilierea politică a fiecărui membru CA/Director este publicată în conformitate cu dispozițiile Anexei nr. 5 la HG 1269/2021 privind aprobarea Strategiei Naționale Anticoruptie 2021 - 2025Organigrama CT BUS S.A. Organigrama aprobată prin HCL nr. 228/30.05.2024 (Data publicării 04.06.2024)

Hotararea Consiliului de Administratie pentru indreptarea erorilor materiale (Data publicării 21.01.2022)

Regulamentul de Organizare și Funcționare CT BUS S.A. ROF CT BUS S.A. aprobat prin HCL nr. 228/30.05.2024 (Data publicării 04.06.2024)

Politica de resurse umane a CT BUS S.A. Politica RU CT BUS

Declarația privind politica în domeniul calității - mediului - sănătății și securității ocupaționale, transport public de călători a Directorului General al CT BUS S.A. Declarația privind politica în domeniul calității - mediului - sănătății și securității ocupaționale, transport public de călători a Directorului General al CT BUS S.A.

Politica și criterii remunerare administratori si directori Politica și criterii remunerare administratori si directori (Data publicării 02.07.2021)

Politica și criterii remunerare administratori si directori Politica și criterii remunerare administratori si directori 2022 (Data publicării 18.02.2022)


Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2017 RATC

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2018 RATC

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2019 CT BUS S.A.

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2020 CT BUS S.A.

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2021 CT BUS S.A.

Raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor 2022 CT BUS S.A.(Data publicării 05.04.2023)

Raport anual cu privire la remunerațiile administratorilor si directorilor CT BUS S.A. pentru anul 2023 (Data publicării 18.04.2024)

Raport de evaluare a directorilor societatii CT BUS SA pentru activitatea din anul 2020 (Data publicării 31.05.2021)

Raport de evaluare a directorilor societatii CT BUS SA pentru activitatea din anul 2021 (Data publicării 13.05.2022)

Raport de evaluare a directorilor societatii CT BUS SA pentru activitatea din anul 2022 (Data publicării 29.05.2023)

Raport de evaluare a directorilor societatii CT BUS SA pentru activitatea din anul 2023 (Data publicării 17.05.2024)


Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 138/28.05.2021 (Data publicării 11.06.2021)

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al CT BUS SA (Data publicării 02.07.2021)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 78/31.03.2022 (Data publicării 18.04.2022)

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 418/30.09.2022 (Data publicării 12.10.2022)

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 552/29.11.2022 (Data publicării 03.01.2023)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 42/28.02.2023 (Data publicării 09.03.2023)

Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2023 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 430/31.10.2023 (Data publicării 03.11.2023)

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al CT BUS SA aprobat prin HCL nr. 111/28.03.2024 (Data publicării 05.04.2024)


Raport consiliu de administrație - semestrial 2020 (data publicării 07.09.2020)

Raport al Consiliului de Administrație privind activitatea CT BUS SA în anul 2020 (Data publicării 20.07.2021)

Raport consiliu de administrație - semestrul I 2021 (data publicării 10.09.2021)

Raport consiliu de administrație - semestrul II 2021 aprobat prin HCL 195/30.05.2022 (data publicării 14.06.2022)

Raport consiliu de administrație - semestrul I 2022 aprobat prin HCL 417/30.09.2022 (data publicării 12.10.2022)

Raport consiliu de administrație - semestrul II 2022 aprobat prin HCL 146/27.04.2023 (data publicării 05.05.2023)

Raport consiliu de administrație - semestrul I 2023 aprobat prin HCL 382/28.09.2023 (data publicării 06.10.2023)

Raport consiliu de administrație - semestrul II 2023 aprobat prin HCL 159/26.04.2024 (data publicării 10.05.2024)

Transparență

2023

Situații 2023

Situații financiare anuale 2023
aprobate prin HCL nr. 160 din 26.04.2024(data publicării 10.05.2024)

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2023
(data publicării 10.05.2024)

Raport audit anual 2023
(data publicării 10.05.2024)

Raportări contabile semestriale 2023
aprobate prin HCL nr.344/31.08.2023 (data publicării 07.09.2023)

2022

Situații 2022

Situații financiare anuale 2022
aprobate prin HCL nr. 145 din 27.04.2023(data publicării 05.05.2023)

Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar 2022
(data publicării 22.05.2023)

Raport audit anual 2022
(data publicării 10.05.2023)

Raportări contabile semestriale 2022
(data publicării 12.08.2022)

2021

Situații 2021

Situații financiare anuale 2021
aprobate prin HCL nr. 145 din 29.04.2022(data publicării 02.05.2022)

Raport consiliu de administrație 2021
(data publicării 02.05.2022)

Raport audit anual 2021
(data publicării 02.05.2022)

Raportări contabile semestriale 2021
(data publicării 17.08.2021)

2020

Situații 2020

Situații financiare anuale 2020
aprobate prin HCL nr. 137/28.05.2021 (data publicării 28.05.2021)

Raport consiliu de administrație 2020
(data publicării 28.05.2021)

Raport audit anual 2020
(data publicării 28.05.2021)

Raportări contabile semestriale 2020
(data publicării 07.09.2020)

2019

Situații 2019

Situații financiare anuale 2019
aprobate prin HCL nr. 143/29.05.2020 (data publicării 29.05.2020)

Raport consiliu de administrație 2019
(data publicării 29.05.2020)

Raport audit anual 2019
(data publicării 29.05.2020)

Raportări contabile semestriale 2019
(data publicării 05.08.2019)

2018

Situații 2018

Situații financiare anuale 2018
aprobate prin HCL nr. 188/30.05.2019 (data publicării 31.05.2019)
Raport consiliu de administrație 2018
(data publicării 31.05.2019)
Raport audit anual 2018
(data publicării 31.05.2019)
Raportări contabile semestriale 2018
(data publicării 06.08.2018)

2017

Situații 2017

Situații financiare anuale 2017
aprobate prin HCL nr. 186/29.05.2018 (data publicării 31.05.2018)

Raport consiliu de administrație 2017
(data publicării 31.05.2018)

Raport audit anual 2017
(data publicării 31.05.2018)

Raportări contabile semestriale 2017
(data publicării 03.08.2017)

2016

Situații 2016

Situatii financiare anuale 2016
aprobate prin HCL nr. 150/31.05.2017 (data publicării 31.05.2017)
Anexe situații financiare anuale 2016
(data publicării 31.05.2017)
Raportări contabile semestriale 2016
(data publicării 02.08.2016)

O.G. 27/2002 PETIȚII

PETIŢIA se poate transmite la CT BUS pe următoarele căi:

Depunere, în formă scrisă, la sediul din str. Industrială nr. 8, după următorul program:
Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Expediere prin intermediul poștei clasice/curierat, la adresa:
Constanța, str. Industrială nr. 8, cod poștal 900147

Expediere prin intermediul poștei electronice la adresa de e-mail:
petitii@ctbus.ro

Informare:

Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează (art. 7 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare)
Prin PETIȚIE se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori pe adresa de mail, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice descentralizate ale ministerului și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome și instituții publice (art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările ulterioare).

LEGEA nr. 544/2001 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public, cu modificarile și completările ulterioare:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

Normele de aplicare HG nr. 123/2002:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/81689

PROGRAM INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Specialist Relatii publice

de LUNI până VINERI: 08:00 – 16:00


Persoana de contact:
Victor Radu, informatii-publice@ctbus.ro


Decizii și rapoarte

Decizia 11950/16.09.2019 de aplicare a Legii 544/2001 la nivelul RATC:
Decizia nr.1195016.09.2019

Raport petiții 2023:
Raport anual petiții 2023(Data postării 17.01.2024)
Raport semestrul I petiții 2023(Data postării 15.07.2023)

Raport petiții 2022:
Raport anual petiții 2022(Data postării 09.01.2023)
Raport semestrul II petiții 2022(Data postării 09.01.2023)
Raport semestrul I petiții 2022(Data postării 08.08.2022)

Raport petiții 2021:
Raport anual petiții 2021(Data postării 12.01.2022)
Raport semestrul II petiții 2021(Data postării 12.01.2022)
Raport semestrul I petiții 2021(Data postării 01.07.2021)

Raport petiții 2020:
Raport semestrul I petiții 2020
Raport semestrul II petiții 2020
Raport anual petiții 2020

Raport semestrial petiții 2019:
Raport semestrul I petiții 2019
Raport semestrul II petiții 2019

Raportul de evaluare pe anul 2018, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2019, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2020, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare

Raportul de evaluare pe anul 2021, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare (Data postării 12.01.2022)

Raportul de evaluare pe anul 2022, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare (Data postării 19.01.2023)

Raportul de evaluare pe anul 2023, conf. Legii 544 / 2001:
Raport de evaluare (Data postării 17.01.2024)

Instrucţiuni specifice care trebuie să fie afișate în mijloacele de transport public, pentru prevenirea și combaterea săvârșirii de infracțiuni:


  Instrucțiuni pentru prevenirea și combaterea savârșirii de infracțiuni la utilizarea mijloacelor de transport:
 • când aşteptaţi autobuzul sau alt mijloc de transport în comun în staţii aglomerate, daţi dovadă de vigilenţă şi atenţie faţă de conduita persoanelor de lângă dumneavoastră;
 • fiți foarte atenți atunci când citiţi în mijloacele de transport în comun deoarece atenţia vă este diminuată şi puteţi deveni cu uşurinţă victimele hoţilor de buzunare;
 • dacă în aglomeraţie vă simţiţi înconjuraţi de persoane dubioase căutaţi să vă schimbaţi locul;
 • poziţionaţi poşeta/geanta în faţa dumneavoastră, iar dacă e posibil, între corp şi un element fix in autovehicul;
 • dacă vă aşezaţi pe scaun, ţineţi bagajele în braţe, în nici un caz spre exterior ori spre vecinul de scaun;
 • când poziţia unui călător vă impune să vă îndepărtaţi de bagaje sau să vă schimbaţi poziţia, evitaţi-l;
 • nu purtaţi portofelul, banii ori telefonul mobil în buzunarul de la spatele pantalonilor; acesta este vulnerabil la urcarea şi coborârea din mijloacele da transport în comun;
 • nu purtaţi bani sau valori în buzunarele laterale ale hainelor, paltoanelor sau gecilor, acestea fiind locurile cele mai vulnerabile şi cel mai des vizitate de către hoţi;
 • dacă transportaţi sume mari de bani, evitaţi deplasarea cu mijloacele de transport în comun;
 • dacă sunteţi obosiţi, evitaţi să vă aşezaţi pe scaun, pentru a nu adormi;
 • dacă circulaţi la ore târzii, când sunt puţini călători, aşezaţi-vă cât mai aproape de con-ducătorul auto sau lângă alţi pasageri care vă inspiră încredere.

FOARTE IMPORTANT!

  În situaţia în care deveniţi victima / martorul unei infracţiuni:
 • anunţaţi organele de poliţie la numărul unic de urgenţă 112, apelabil de la orice telefon mobil sau fix, chiar şi public, indiferent că aveţi sau nu credit ori cartelă;
 • anunțați conducătorul auto al autobuzului despre orice situație de producere a unei infracțiuni.