Știri - Angajări, cariere

Pagina 1 din 9123 ... 9Știri mai vechi »
22iul.2020

ANUNȚ Angajare Conducător Auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 20
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii: medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 401.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 31.07.2020, ora 15:00.
1. Proba practică – 12.08.2020 – începând cu ora 8:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 12.08.2020 – începând cu ora 13:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 13.08.2020 – ora 09:30 – sediul CT BUS S.A.

Serviciul Resurse Umane Arhiva

miercuri, 22 iulie 2020


29iun.2020

Angajări - conducător auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 12
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesare ocupării postului:
Studii : medii, scoala profesionala
Experienta in functia respectiva: -

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) si cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de companie;
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• cazierul judiciar în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie

Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume și prenume: DUMITRU LIGIA
Telefon: 0241/618581, interior 418.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
Data limita pentru depunerea dosarelor: 14.07.2020, ora 16:00.
1. Proba practică – 20.07.2020 – începând cu ora 9:00 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 20.07.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 20.07.2020 – ora 12:30 – sediul CT BUS S.A.

luni, 29 iunie 2020


18mai.2020

Angajări - revizor tehnic auto

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de Revizor tehnic auto cod C.O.R.: 432344

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post de execuție
Structurile in cadrul carora se afla acest post: Birou Siguranța Circulației

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Medii, profil tehnic
Experienta in functia respectiva/similara: minim 2 ani în activități de mentenanță și reparații mijloace de transport

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Stanimir Monica
Telefon: 0241/618581, interior 401

d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
• Carnet de șofer profesionist categoria D
• Capacitatea de a identifica defecțiuni tehnice
• Disponibilitatea de a lucra in ture

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.crt. Tipul probei Locul desfăsurării Data Ora începerii
1 Proba scrisă Sediul CT BUS 25.05.2020 09:00
2 Interviul Sediul CT BUS 27.05.2020 09:00

Bibliografia:
Legea nr. 92/2007 serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale
Ordonanța nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
Ordonanța de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Ordinul nr. 1260/1390/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală și psihologică a personalului cu atribuții în siguranța transporturilor și periodicitatea examinării
RNTR 1 inspecția tehnică periodică
RNTR 3 – construcția vehiculelor
RNTR 8 – tahografe și limitatoare de viteză

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Tipul probei Termene
Depunerea dosarelor de concurs 21.05.2020
Datele de desfăşurare a probelor de concurs Cele stabilite la lit. f)
Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă 25.05.2020
Data la care se afişează rezultatele pentru interviu 27.05.2020
Termenul în care se pot depune contestaţiile 26.05.2020
Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului 27.05.2020

luni, 18 mai 2020


23ian.2020

Angajări - Conducator auto transport rutier de persoane

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Conducator auto transport rutier de persoane cod C.O.R.: 833101

a) Numărul posturilor scoase la concurs: 15
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: Direcția Exploatare – Coloane Auto

b) Nivelul studiilor și vechimea in specialitate studiile necesasre ocupării postului
Studii : medii, profesionale

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru participarea la concurs:
• curriculum vitae (CV) sau cerere de angajare;
• copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care să ateste îndeplinirea condițiilor specifice
• carnetul de muncă și/sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă
• cazierul auto în original
• adeverință medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare , eliberată cu cel mult 2 luni arterior derulării concursului de către medicul de familie
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A Constanța – Serviciul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:

Nume și prenume: NEGOI ION
Telefon: 0241/618581, interior 418.

d) Candidatul ideal(condiții generale/specifice de ocupare a postului)
• permis de conducere categoria D;
• atestat profesional pentru transport persoane;
• experiența în transport persoane și marfă constituie un avantaj

e) Condițiile necesare ocupării postului:
▪ să aveți cetățenia română și domiciliul în România;
▪ să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
▪ să aveți vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
▪ să aveți capacitate deplină de exercițiu;
▪ să aveți stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
▪ să îndepliniți condițiile de studii și de vechime, potrivit cerințelor postului;
▪ să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanitații, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intentie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția sitiației în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, data, locul si ora desfășurării acestora:
1. Proba practică – 5.02.2020 – începând cu ora 9:30 – Garaj CT BUS S.A
2. Proba scrisă – 05.02.2020 – începând cu ora 11:00 – Școala de șoferi ,,Leader Auto'' – Incinta CT BUS S.A.
3. Interviu – 05.02.2020 – ora 12:30 – sediul CT BUS S.A.

Președinte comisie,
Toporan Gabriel

joi, 23 ianuarie 2020


15ian.2020

Angajări - Șef Serviciu Financiar-Contabilitate

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Șef Serviciu Financiar-Contabilitate, cod C.O.R.: 121124

a) Numărul si nivelul postului scos la concurs: 1 post
Structura în cadrul căreia se află acest post: Direcția Economică – Serviciul Financiar Contabilitate

b) Nivelul studiilor si vechimea in specialitatea studiilor:
- Superioare economice
- Minim 5 ani experienta in domeniul contabilitatii
- Minim 3 ani experienta in functii ce implica conducerea activitatii financiar contabile a unei persoane juridice

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de societate;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al CT BUS);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS S.A. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Dumitru Ligia
Telefon: 0241/618581, interior 418

d) Candidatul ideal:
a) Conditiile specifice:
• Studii superioare cu diplomă de licenţă-profil economic;
• Capacitate de organizare, planificare si de a lucra sub presiune;
• Comunica intr-o maniera clara, concisa si convingatoare atat verbal cat si in scris;
• Cunoştinţe foarte bune de utilizare a calculatorului (Word, Excel, Internet Explorer).

e) Conditiile generale necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidați, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul CT BUS S.A.06.02.202010:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.10.02.202010:00

g) Bibliografia:
• Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea 227/2015 privind codul fiscal şi normele de aplicare a acestuia;
• Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
• Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau UAT sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara;
• Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale;
• Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, publicată în M.O. nr. 597/12.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
• Ordinul nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
• OUG 193/2002 - Ordonanță privind introducerea sistemelor moderne de plată;
• Legea 333/2003 - Legea privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
• Legea 70/2015 - Legea pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de incasări și plăți în numerar;
• OMFP 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate
• Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa;
• O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
• Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, republicata;
• Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
• Norme Metodologice din 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
• O.S.G.G. nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice;
• Legea nr. 92/2007 Legea serviciilor de transport public local;

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limita 29.01.2020 ora 12:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul în care se afişează rezultatele pentru proba scrisă06.02.2020
4Termenul în care se afişează rezultatele pentru interviu10.02.2020
5Termenul in care se pot depune contestaţiile07.02.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și rezultatele finale ale concursului10.02.2020

Presedinte comisie,
Soceanu Mariana

miercuri, 15 ianuarie 2020


14ian.2020

Angajări - Consilier tehnic

ANUNT
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
Consilier tehnic cod C.O.R.: 215313

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post contract individual de munca pe durata determinata.
Structurile in cadrul carora se afla acest post: TESA

b) Nivelul studiilor si experienta necesara ocuparii postului:
Studii: Superioare in domeniul tehnic
Experienta in functia respectiva/similara: minim 10 ani in transport public de persoane

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• curriculum vitae (CV);
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, alte acte de specializare, documente care sa ateste indeplinirea conditiilor specifice
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul CT BUS – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Negoi Ion
Telefon: 0241/618581, interior 418

d) Candidatul ideal:
Conditiile specifice:
• Cursuri si experienta in management
• Experienta in coordonare echipe
• Excelente abilitati de relationare si negociere

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoașteți limba română, scris și vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de experienta, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisăSediul CT BUS S.A.04.02.202010:00
2InterviulSediul CT BUS S.A.06.02.202010:00

Bibliografia:
• Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local;
• Regulament 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători;
• Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
• Legea 31/1990 privind societatile;
• OSGG 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice.

g) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concurs27.01.2020
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Data la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă04.02.2020
4Data la care se afişează rezultatele pentru interviu06.02.2020
5Termenul în care se pot depune contestaţiile05.02.2020
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor si rezultatele finale ale ale concursului06.02.2020

Președinte comisie concurs,
Gevat Barimarți, 14 ianuarie 2020


Pagina 1 din 9123 ... 9Știri mai vechi »