Pagina 5 din 37« Anunțuri mai noi1 ... 34567 ... 37Anunțuri mai vechi »
10Iul.2019

ASFALTARE - ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, din cauza lucrărilor de asfaltare efectuate la intersecția dintre B-dul Lăpușneanu și str. I. L. Caragiale (Casa de Cultură), joi, 11 iulie și vineri, 12 iulie 2019, în intervalul orar 21:00 - 23:00, traseele liniilor 44 și 51 se modifică astfel:

– Linia 44 se segmentează:
   • pe traseul: Poarta 1 - Str. Mihai Viteazu - Str I.G.Duca - Str. Țepes Vodă și retur;
   • pe traseul: Str. Ștefăniță Vodă - B-dul Aurel Vlaicu - Str.Baba Novac - Casa de Cultură și retur.
– Linia 51 se segmentează:
   • pe traseul: Poarta 1 - Str. Mihai Viteazu - Str. I.G.Duca - Str. Țepeș Vodă și retur;
   • pe traseul: Halta Traian - Str. Eliberării - Casa de Cultură și retur.

În cazul în care condițiile meteo nu vor permite desfășurarea acțiunii de asfaltare, modificările de traseu se vor efectua la o dată ulterioară.


05iul.2019

Angajări - CASIER BILETE SI ABONAMENTE

ANUNȚ
privind concursul pentru ocuparea postului vacant de
CASIER BILETE SI ABONAMENTE cod C.O.R.: 962302
Perioada determinata 12 luni

a) Numărul si nivelul posturilor scoase la concurs: 1 post - Functie de executie
Structurile în cadrul cărora se află aceste posturi: R.A.T.C. – Compartiment gestiune bilete si abonamente - Chioscurile de distributie abonamente si bilete

b) Nivelul studiilor si vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului:
Studii: Minim 10 clase
Experienta in functia respectiva/similara: 1 an

c) Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs:
• cerere de înscriere la concurs adresată directorului general al regiei sau curriculum vitae (CV).
• copia actului de identitate sau orice alt document care vă atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
• copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de regie;
• carnetul de muncă si/sau, după caz, adeverinte care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau în specialitatea studiilor, în copie (numai dacă nu aveţi calitatea de salariat al R.A.T.C. Constanţa);
• cazierul judiciar in original
• adeverintă medicală care să vă ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 2 luni anterior derulării concursului de către medicul dvs. de familie;
Locul de depunere a dosarului de concurs: Sediul R.A.T.C. – Biroul Resurse Umane
Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs:
Nume si prenume: Fizula Cadrie
Telefon: 0241 618581/ int. 438

d) Candidatul ideal (conditiile specifice de ocupare a postului):
Experienta minim 1 an intr-o functie similara
◦ Cunostinte medii de operare pe calculator
◦ Respectarea regimului garantiilor obligatorii si suplimentare prevazut de Legea 22/1969 (instituire ipoteca pe un imobil sau teren in favoarea RATC)
◦ Abilitati de comunicare si munca cu publicul, abilitati de lucru cu numere, capacitate de analiza si sinteza
◦ Seriozitate, corectitudine

e) Conditiile necesare ocupării postului:
• să aveti cetătenie română si domiciliul în România;
• să cunoasteti limba română, scris si vorbit;
• să aveti vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aveti capacitate deplină de exercitiu;
• să aveti o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidati, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndepliniţi condiţiile de studii şi de vechime, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, ce ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:
Nr.
crt.
Tipul probeiLocul desfășurăriiDataOra începerii
1Proba scrisaSediul RATC Constanta26.07.201909:00
2InterviulSediul RATC Constanta30.07.201909:00

g) Bibliografia: Legea 22/1969 modificata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor si constituirea de garantii

h) Calendarul de desfăşurare a concursului:
Nr.
crt.
Tipul probeiTermene
1Depunerea dosarelor de concursData limită: 12.07.2019;
Ora 15:00
2Datele de desfăşurare a probelor de concursCele stabilite la lit.f)
3Termenul la care se afişează rezultatele pentru proba scrisă26.07.2019
4Termenul la care se afişează rezultatele pentru interviu30.07.2019
5Termenul în care se pot depune contestaţiile29.07.2019, ora 14:00
6Termenul în care se afişează rezultatele contestaţiilor și reezultatele finale ale concursului30.07.2019

Președinte comisie,
Deacu Ioana Roxana


1Iul.2019

NEVERSEA (04 – 07 iulie 2019)

Pentru perioada desfășurării festivalului NEVERSEA (04 – 07 iulie 2019), Regia Autonomă Transport în Comun Constanța va suplimenta oferta de transport cu o linie SHUTTLE BUS “NEVERSEA”, cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis.

Traseul NEVERSEA este următorul: Mamaia (Hotel Caraiman), B-dul Mamaia, B-dul Tomis, Str. Traian, Poarta 2 Port, Str. Termele Romane, B-dul Regina Elisabeta, Str. Remus Opreanu, Port Tomis și retur, Str. Remus Opreanu, Port Tomis, B-dul Regina Elisabeta, Str. Termele Romane, Str. Traian, Str. Mihai Viteazu, B-dul Mamaia, Stațiunea Mamaia.

Autobuzele care deservesc această linie vor circula începând de joi, 04 iulie 2019, ora 08:00, până luni, 08 iulie 2019, ora 09:00.

Intervalul de succesiune este de 10 minute, în intervalul orar 08:00 – 24:00 și de 16 minute, în intervalul orar 24:00 – 08:00.

De asemenea, pentru această perioadă se vor prelungi liniile 42, 44, 48, 51, 101C, până în portul Tomis, iar în intervalul 04 iulie 2019, ora 09:00 și 08 iulie 2019, ora 09:00, programul de transport va fi non-stop.

În această perioadă liniile 2 - 43 și 5 - 40 vor circula în intervalul orar 24:00 – 05:00, cu o succesiune de 30 minute.

Recomandăm participanților la eveniment să achiziționeze bilete la prețul de 5 lei pentru 24 de ore și bilete la prețul de 30 lei pentru 7 zile. De asemenea pot achita contravaloarea călătoriei prin SMS conform indicațiilor de pe afișele din autobuze sau de la punctele de vânzare R.A.T.C.

În Portul Tomis va fi amplasat un punct de vânzare bilete R.A.T.C., cu program non-stop.

RATC Constanța NEVERSEA 2019

20Iun.2019

Anunț de interes public

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, pentru a veni în sprijinul unei bune desfășurări a celei de a IV-a ediții a "Festivalului Internațional de Teatru Miturile Cetății", programul de funcționare a mijloacelor de transport în comun, ce deservesc liniile 42, 44, 51 și 101C, va fi prelungit până la orele 24:00, în perioada 20–26 iunie 2019.

ISUZU RATC Constanța

13Iun.2019

Anunț de interes public

Odată cu intrarea în noul sezon estival 2019, începând de sâmbătă, 15 iunie - Regia Autonomă Transport în Comun Constanța, reintroduce linia turistică - CiTy TOUR, care va rămane în circulație până pe 15 septembrie.
Acest proiect este realizat împreună cu Primăria Municipiului Constanța și Compania Naţională „Administrația Porturilor Maritime" S.A în cadrul proiectului „CIVITAS PORTIS“ cu intenția de a lega orașul Constanța, Portul Constanța și stațiunea Mamaia.

City Tour RATC

Linia estivală “CiTy TOUR” va circula, ca și în anul precedent, pe următorul traseu: Gara CFR – Piața Far – Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) – Cuibul Reginei (incinta Port) – Portul Turistic Tomis – bd. Elisabeta - str. Termele Romane – str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Stațiunea Mamaia.

Linia va fi deservită de 6 autobuze etajate cu plecări din Mamaia (Tabăra Turist) cu o frecvență de 25 de minute, după următorul program și cu următoarele tarife:
- 15 – 30 iunie - program 09:00 – 18:00 – un tur 3 lei; hop on / hop off – 6 lei
- 01 iulie – 31 august - program 09:00 – 22:00 - un tur 6 lei; hop on / hop off – 10 lei
- 01 - 15 septembrie - program 09:00 – 18:00 - un tur 3 lei; hop on / hop off – 6 lei.

Tichetele de călătorie se pot procura de la șofer și trebuie validate.

Pe linia estivală “CiTy TOUR” gratuitățile și abonamentele nu sunt valabile, deoarece este traseu turistic.

Autobuzele CiTy TOUR includ în ruta lor 100 de obiective turistice importante din orașul Constanța și din stațiunea Mamaia: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara Maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariu, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia și altelele pe care vă invităm să le descoperiți alături de noi.

Totodată va fi lansată o hartă nouă a traseului liniei turistice, ce cuprinde cele 100 obiective turistice, ce va fi pusă gratuit la dispoziția călătorilor, odată cu îmbarcarea în autobuzele etajate.

Toate aceste atracţii turistice sunt disponibile pe orice telefon prin aplicaţia „CiTy TOUR Constanța”. Ca noutate, începând de anul acesta aplicația „CiTy TOUR Constanța” se poate instala și pe telefoanele cu sistem de operare iOS.

Începând tot de sâmbătă, 15 iunie, R.A.T.C. Constanța prelungește Linia 100 (cu plecare de la Gara CFR) până în stațiunea Mamaia (Tabăra Turist).

Astfel, linia “100 Mamaia” va circula în perioada 15 iunie – 15 septembrie pe traseul: Gara CFR - b-dul Alexandru Lăpușneanu - City Park - stațiunea Mamaia până la Tabăra Turist, în program 05:15 – 23:00, de luni până vineri, 05:45 – 23:00 sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, cu plecări din Gară, cu o frecvență de 10 de minute. Prețul pentru o călătorie este de 1,5 lei.

Abonamentele și gratuitățile emise pentru linia 100 sunt valabile și în stațiunea Mamaia.CiTy TOUR 2019

CiTy TOUR 2019

CiTy TOUR 2019


16Mai.2019

Anunț de interes public

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța informează publicul călător că, începând de luni, 20 mai 2019, autobuzele liniei 42 nu vor mai circula în Portul Constanța.

Din motive de securitate portuară, linia 42 revine la vechiul traseu: Tomis Nord - B-dul Tomis - Str. Mihai Viteazul - Poarta 2 și retur.

16Mai.2019

Anunț de interes public

Ca urmare a desfășurării competiției sportive „TURUL DOBROGEI 2019 la ciclism”, Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător că, tronsonul de drum aflat pe B-dul Aurel Vlaicu, cuprins între B-dul Al. Lăpunșeanu și B-dul Tomis, va fi închis circulației duminică, 19 mai 2019, în intervalul orar 09:00 - 15:00.

Astfel, traseele liniilor de transport în comun vor suferi modificări după cum urmează:
- linia 100C va circula pe relația Gara CFR - B-dul Al. Lăpușneanu - b-dul Tomis (Dacia) - Carrefour și retur pe același traseu;
- linia 5-40 va avea întoarcere la sensul giratoriu situat la intersecția B-dul Al. Lăpușneanu cu B-dul Aurel Vlaicu (" la Păpădie").

Autobuzele vor opri în toate stațiile traseelor modificate.


15Mai.2019

Noaptea Muzeelor

Regia Autonomă Transport în Comun Constanța anunță publicul călător, că sâmbătă, 18 mai 2019, ca urmare a desfășurării "Zilei Internaționale a Muzeelor", liniile 42 și 48 vor circula până la Poarta 1, cu program prelungit, în intervalul orar 18:00 – 24:00.

15Mai.2019

Suspendare 51B

Din cauza lucrărilor de reabilitare a pasajului la nivel cu calea ferată situat pe Str. Nicolae Filimon / Str. Naționalizării, Regia Autonomă Transport în Comun Constanța suspendă circulația autobuzelor ce deservesc linia 51B, până vineri, 17 mai 2019, ora 17:00.

27Apr.2019

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

Primăria Municipiului Constanţa şi Regia Autonomă Transport în Comun continuă modernizarea şi optimizarea transportului public pe raza municipiului cu adaptarea unor trasee.

Regia Autonomă Transport în Comun Constanţa anunță publicul călător că începând de miercuri, 01 mai 2019 liniile 51B și 5B vor circula pe următoarele trasee:

- 51B - va circula spre Aurel Vlaicu:
Poarta 1 – str. Termele Romane - Poarta 2 - str. Traian - str. Negru Vodă - str. Mircea cel Bătrân - bd. Ferdinand- str. I.G.Duca - str- Eliberării - str. Nicolae Filimon - Bd. Aurel Vlaicu.

RATC - linia 51B


- 5B - va circula dinspre Km5 spre GARA CFR:
Km5 - Str. Comarnic- str. Fântânele - str. Meșterul Manole - str. Hatman Luca Arbore - Sos . Mangaliei- bd. 1 Mai -bd. 1 decembrie 1918 - bd.Ferdinand - Gara CFR''

RATC - linia 5B


Autobuzele vor oprii în toate stațiile de pe traseu.

RATC - liniile 51B și 5B


Pagina 5 din 37« Anunțuri mai noi1 ... 34567 ... 37Anunțuri mai vechi »